Annonce
BYLIV

Borgmester efterlyser redskaber, der kan bremse voldsomme huslejestigninger

Det indledende arbejde i forbindelse med etableringen af tagboliger begyndte i efteråret 2019. Foto: Jan Jeppesen.
Beboerforeningen 'Mellem5gader' mellem Store Møllevej og Markmandsgade har gennem de seneste to år reageret voldsomt på ejerens renovering og etablering af tagboliger. Beboerforeningens tidligere formand tiggede Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om at gribe ind for at undgå huslejestigninger op til 5.000 kroner om måneden.

For de over 200 lejere i beboerforeningen 'Mellem5gader', der er placeret i ejendommen Store Møllevej/Markmandsgade, har der været faretruende sorte skyer i horisonten, siden ejeren gik i gang med etablering af nye tagboliger og renovering af taget. Lejerne har set ind i huslejestigninger på mellem 1.000 og 5.000 kroner om måneden og udsigten til at miste loftsrum og ejendommens tørrelofter, der inddrages til tagbolig.

I april 2020 blev der ophængt et opslag på porten til gården fra Markmandsgade, hvor foreningens nu tidligere formand, Peter Schøller, og Karsten Klintø, medlem af gård- og byggeudvalget, i en direkte opfordring til Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bad om hjælp til at få standset huslejestigningerne. Opslaget var udformet som et åbent brev og blev publiceret i februar-udgaven af LLO-bladet (Lejernes Landsorganisation).

Så skulle man tro, at opfordringen er forældet. Men det er den bestemt ikke. I et Facebook-opslag i april i år skriver beboerforeningen en direkte appel til Amager Bladet/AmagerLIV og Politiken om at følge sagen til dørs og få svar på en byge af spørgsmål, der er blevet stillet gennem hele forløbet. Uden respons.

Annonce

Det begyndte med hallen

For at forstå, hvorfor byggesagen fra Store Møllevej og Markmandsgade bringer følelser og frustrationer i spil, må vi spole tiden tilbage til 2015.

Dengang lå ejendommens ejere, Danske Civil- Og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP), i slagsmål med badmintonklubben ABC. Badmintonklubben, der gennem gennem årtier havde haft hal i gården, blev pålagt en stor huslejestigning. Klubben gik rettens vej, men tabte sagen, og nægtede efterfølgende at indgå forlig. I 2018 måtte klubben kaste håndklædet i ringen. I dag står badmintonhallen tom. Og klubben er lukket.

På næsten samme tidspunkt - i 2018 - fik beboerne oplyst, at huslejestigningerne blandt andet skulle finansiere forbedringer som et nyt tostrenget varmesystem, der er en forudsætning for, at man kan opvarme de nye taglejligheder. Beboerne har imidlertid givet udtryk for, at de ikke ønsker et nyt varmesystem. Beboerne har også sagt nej tak til nye elevatorer til boligerne i tagetagen, der vil medføre en yderligere huslejestigninger på godt 1.000 kroner pr. lejemål, skrev beboerforeningen i det åbne brev tilbage i 2020. Og tilføjede, at det er udgifter som kun forværres af manglende lejeindtægter fra den nu tomme badmintonhal.

AmagerLIV har kontaktet ejendommens ejer og teknik- og miljøborgmesteren, for dels at få svar på beboerforeningens gentagne kritik af huslejestigninger og manglende dialog samt om kommunen kan efterkomme beboerforeningens ønske om at gribe ind i sagen.

Annonce

Misforståelser

Morten Østrup Møller, Head of Asset Management i P+, Pensionskassen for Akademikere (P+), der er en fusion af Danske Civil- Og Akademiingeniørers Pensionskasse og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, skriver i et svar til AmagerLIV, at der ligger en del misforståelser bag beboernes kritik.

Morten Østrup Møller afviser blandt andet påstanden om, at beboerne kunne se frem til huslejestigninger op mod 5.000 kroner om måneden for forbedringer, som ingen ønsker, men som primært er varslet for at bygge tagboliger.

- Vi bygger tagboliger, fordi ejendommens knap 100 år gamle tag var nedslidt og skulle udskiftes. Når man alligevel skal udskifte taget, giver det god mening at afdække muligheden for at etablere tagboliger i samme ombæring. Ikke mindst fordi flere boliger alt andet lige betyder, at der er flere lejere til at deles om faste driftsomkostninger såsom  f.eks. skatter, forsikringer, renovation, vicevært og andre udgifter, som man i fællesskab betaler over huslejen. Det er vigtigt at slå fast, at P+ står for alle udgifter til de nye tagboliger. Tagboligerne medfører ikke nogen huslejestigning for de nuværende beboere. Tværtimod kan de se frem til, at driftsomkostningerne fremadrettet bliver billigere.

De eneste udgifter i forbindelse med udskiftningen af taget, som de nuværende beboere er med til at finansiere, er isoleringen af det nye tag, der både er til gavn for klimaet og for lejernes varmeregning. Det er i øvrigt også et krav, at man isolerer et nyt tag iht. Bygningsreglementet, som vi selvfølgelig følger, skriver Morten Østrup Møller.

Han bekræfer, at der blandt andet bliver installeret et nyt varmeanlæg, 'fordi det gamle anlæg ikke lever op til fremtidens krav om højere afkøling og lavere fremløbstemperaturer'.

- Bygningens brandsikring og sikkerhed bliver også forbedret. Det sker ved, at hoveddørene bliver brandsikret, og ved at der bliver installeret sprinklere på hovedtrapper, nye låse og dørtelefonanlæg. Der bliver også installeret energibesparende lysarmaturer i opgange og kældre. Ingen af disse forbedringerne er sat i gang på grund af tagboligerne. Og det er disse forbedringer, som lejerne er med til at finansiere igennem en mindre huslejestigning, understreger Morten Østrup Møller.

Han fastslår, at den anslåede huslejestigning for alle de omtalte forbedringer er på 118 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Det svarer til, at en gennemsnitslejlighed 82 kvm. får en huslejeforhøjelse på 806 kr. pr. måned.

- Vi er meget langt fra de omtalte stigninger på op mod 5.000 kr. pr. måneden, selv for den største af de gamle herskabslejligheder på 170 kvm., skriver Morten Østrup Møller.

Annonce

Ingen elevatorer

AmagerLIV har også spurgt til, hvorfor der skal etableres elevator, når beboerne ikke ønsker det.

- Som en del af den samlede renoveringsplan tilbød vi beboerne, at der også kunne blive etableret elevatorer, ligesom man typisk gør i nye, tidssvarende byggerier i dag. Det ønskede beboerne dog ikke. Derfor bliver der ikke etableret nye elevatorer i forbindelse med renoveringsprojektet. P+ har heller ingen planer om at etablere elevatorer i ejendommen på et senere tidspunkt, forsikrer Morten Østrup Møller.

Han beklager, hvis beboerne føler, at information og kommunikation har været mangelfuld.

- Vi lægger stor vægt på, at vi har en god dialog med beboerne og et højt informationsniveau. Derfor har vi holdt et fast, månedligt møde med beboerrepræsentationen om, hvordan byggesagen skrider frem. Det er foreløbigt blevet til 14 møder, hvor en repræsentant for P+ har deltaget sammen med byggeledelsen. Referaterne fra møderne offentliggøres på beboerrepræsentationens hjemmeside, så alle har mulighed for at følge godt med i, hvordan det går med byggesagen. Vi deltager også i de møder i beboerdemokratiet, vi bliver inviteret til. Det seneste møde, der skulle have været afholdt primo 2021, måtte ligesom så meget andet udskydes på grund af Covid-19. Men når det igen bliver muligt at mødes, deltager vi selvfølgelig. Lejerne bliver også løbende informeret om byggeriet ved opslag i opgangene og i orienteringsbreve, der er blevet omdelt. Vi har i alt udsendt fire generelle breve til lejerne siden november 2019, hvor vi har informeret om byggeriet. Herudover modtager lejerne detaljerede orienteringsbreve hver gang, vi skal udføre arbejder i de enkelte lejligheder.

Vi har med andre ord bestræbt os på løbende at informere beboerne og sikre en god dialog. Men når jeg ser de spørgsmål, beboerne har stillet, og de misforståelser, der er opstået, er det klart, at det giver anledning til at overveje, om der er noget, vi fremadrettet bør justere i vores kommunikation for at sikre, at beboere bliver endnu bedre informeret.


Byggeloven værner alene om boligejers interesser. Det betyder, at når ejer af en ejendom for eksempel ønsker at etablere nye taglejligheder eller lave renoveringer, der kan give huslejestigninger, så er det desværre ikke noget forvaltningen som bygningsmyndighed kan gøre noget ved, som reglerne er i dag.

Ninna Hedeager Olsen


Annonce

Borgmester kan ikke gribe ind

Selvom beboerforeningens åbne brev blev offentliggjort i februar 2020, er det først nu gået op for teknik- og miljøforvaltningen, er det eksisterer. Og trods ejerens forsikring om, at der ikke er tale om så voldsomme huslejestigninger, som beboerforeningen skriver i brevet, ser borgmester Ninna Hedeager Olsen med alvor på huslejestigninger, der kan virke voldsomme for beboerne.

Borgmesteren understreger, at hun ikke har mulighed for at blande sig i sagen, men skriver i et svar til AmagerLIV:

- Jeg kunne godt ønske mig, at vi som kommune får nogle redskaber, der gør, at vi i langt højere grad kan inddrage lejerne i forbindelse med byggesager, der relaterer sig til den ejendom, de bor og lever i. Det håber jeg, at politikerne på Christiansborg vil se på. Jeg vil anbefale beboerforeningen at indbringe sagen for Huslejenævnet, der kan vurdere, om byggeplanerne kan retfærdiggøre en huslejestigning for de eksisterende lejere.

Borgmesteren uddyber, at sager som den konkrete viser, at der generelt er for lidt beskyttelse af folk, der bor til leje:

- Byggeloven værner alene om boligejers interesser. Det betyder, at når ejer af en ejendom for eksempel ønsker at etablere nye taglejligheder eller lave renoveringer, der kan give huslejestigninger, så er det desværre ikke noget forvaltningen som bygningsmyndighed kan gøre noget ved, som reglerne er i dag, skriver Ninna Hedeager Olsen.

Navnet bag ejeren

Danske Civil- Og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) blev i 2019 fusioneret med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Den nye pensionskasse hedder P+ Pensionskassen for Akademikere. Vi har i denne artikel nævnt DIP, da projektet Store Møllevej/Markmandsgade blev indledt under dette navn.

Annonce
Sport

Chris Anker Sørensen er omkommet efter trafikulykke i Belgien

Amager

Lørdagens coronatal: 358 blev konstateret smittet det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Amagermotorvejen er spærret: Varevogn i alvorligt færdselsuheld - to er kommet til skade

BYUDVIKLING

Frustrationer på Skøjtevej: Kommunen har mere travlt med hækhøjder og ligustersorter

Danmark

Ny bog er et forsvar for storbyen: - Større storbyer er vores bedste kort i kampen mod klimakatastrofen

Byliv

Rent mareridt på Refshaleøen

Samfund

Borgere inviteres til markedsdag i gammel, historisk område: - En perle, som ikke bare skal bygges væk

MUSIK

Amager-duo hitter på P3

Børn

Melfin skaber populært fællesskab for børn og unge: Snart mangler de tag over hovedet

SAMFUND

Specialområde er kuldsejlet efter hjemtagelse fra Tårnby: Ekstern bistand skal rette skuden op

Miljø

Byggeaffald dumpes igen og igen i naturen: Hvad er formålet, raser skovfoged

TRAFIK

Ventetiden er forbi: Asfaltarbejde vil skabe kaos på Englandsvej

Erhverv

Isabel udvikler hygiejnebind, der kan bruges 240 gange

Miljø

Hårdhændet naturpleje i Naturpark Amager

Annonce