Annonce
Amager For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Amager

Nyt regnskab: Blikkenslagervirksomhed i Kastrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden John's VVS og Ejendomsservice ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 231.986 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit otte i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 3,0 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør John Ingemann Johansen. Virksomhedens reelle ejere er John Ingemann Johansen. I Erhvervsstyrelsens register er John's VVS og Ejendomsservice ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive VVS og Ejendomsservice virksomhed, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i DragørKK Estate ApS, der er en virksomhed i Dragør, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 662.071 til 303.129 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 830.160 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 958.449 kroner i det foregående regnskab til 660.421 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 24,4 millioner til 24,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Krøjby. I første omgang er det KIM KRØJBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Katrine Marie Bang Krøjby,Kim Krøjby,Katja Krøjby, der er de dominerende ejere. KK Estate ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er besiddelse og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtede aktiviteter efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i bilværksted i DragørDragør-virksomheden TF Auto ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1875 til -43.953 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 101.381 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 257.951 til 213.998 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Frank. Virksomhedens reelle ejere er Christian Frank. TF Auto ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er alle former for handel og service, samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet INA BUNKERSERVICE ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -195.827 til 160.682 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 38.108 til 198.790. Virksomheden ledes af direktør Lars Schaldemose. Virksomhedens reelle ejere er Lars Schaldemose. I Erhvervsstyrelsens register er INA BUNKERSERVICE ApS anbragt i branchen "Skibsmæglere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og bunkervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København SMEAS Consulting ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 319.558 til 131.873 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 287.315 i det foregående regnskabsår til 134.455 - et fald på -53 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 289.092 til 391.969. Virksomheden ledes af direktør Morten Holstein Elsmark. Virksomhedens reelle ejere er Morten Holstein Elsmark. MEAS Consulting ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed
Tallene er vendt: Virksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KERICO ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -161.507 til 206.785 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -13.452 kroner til -17.570 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra -140.060 til 66.725. Virksomheden ledes af direktør Kent Risvad. Virksomhedens reelle ejere er Kent Risvad. I Erhvervsstyrelsens register er KERICO ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: 1.2 Selskabets formål er at drive finansiel investering og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København SUnderskuddet i København S-virksomheden JBH Sailing ApS under tvangsopløsning voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -439.000 til -693.673 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 250.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -33.000 kroner til -321.975 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -791.000 til -1,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jan Bertram Hansen. I første omgang er det JBH HOLDING 2007 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Bertram Hansen, der er den dominerende ejer. JBH Sailing ApS under tvangsopløsning har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation af og handel med sejl, reklameartikler, design af overdækninger og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Copenhagen Surf Shop ApS i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Copenhagen Surf Shop ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 111.019 til 37.503 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 111.019 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 114.296 kroner i det foregående regnskab til 79.098 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 185.593 til 214.802. Firmaet ledes af en direktion, der består af Rasmus Rahbek Øgelund og Ole Christian Dramdal Hasholt. I første omgang er det Copenhagen Surf Empire Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Rahbek Øgelund,Ole Christian Dramdal Hasholt, der er de dominerende ejere. Copenhagen Surf Shop ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at sælge surfudstyr og tilbehør, primært gennem internet/webshop salgKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Levinsen Software ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Levinsen Software ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 782.490 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 841.193 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kenny Lasse Hoff Levinsen. I første omgang er det PID 1 ApS,Sandborg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Filip Sandborg-Olsen,Kenny Lasse Hoff Levinsen, der er de dominerende ejere. Levinsen Software ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er udvikling og salg af softwareKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i København S hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i CCC Nordic A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11,0 millioner til 11,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 406 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 389 ansatte - en nedgang på 4,19 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 151,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 137,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 8,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i CCC Nordic A/S fra 42,9 millioner til 11,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jim Egholm Olsen. Virksomheden ejes af Elkjøp Nordic AS. CCC Nordic A/S hører hjemme i branchen "Call centres virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve økonomisk og regnskabsmæssig assistance eller anden konsultativ assistance, som bestyrelsen til enhver tid finder forenelig hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Murervirksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kaiser & Nielsen Murerentreprise ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -115.789 til 183.892 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 421.910 kroner i det foregående regnskab til 294.746 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -88.000 til 52.788. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Alexander Kaiser og Anders Elsgaard Nielsen. I første omgang er det Nielsgaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Elsgaard Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Kaiser & Nielsen Murerentreprise ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor murer og entreprenørbranchen, samt virksomhed i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Mammi Film ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Mammi Film ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 242.112 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 470.475 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Martin Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Andersen,Henrik Nørbach. Mammi Film ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med film- og TV-produktionKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos bilværksted i DragørKO Auto 2 ApS, der er en virksomhed i Dragør, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2022, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 222.669 til 14.380 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 550.853 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 216.516 til 227.692. Virksomheden ledes af direktør Thomas Bak Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Bak Larsen,Kewin Ginderskov. KO Auto 2 ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde service med autoreparationer samt anden i denne forbindelse hermed stående eller afledt virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hansen Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hansen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 250.127 til 272.871 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 367.240 kroner til 393.739 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Juel. I første omgang er det Jesper Juel,JJH HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Juel, der er den dominerende ejer. Hansen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe-, sælge-, eje- og administrere fast ejendom samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Watjen ApS i DragørWatjen ApS, der er en virksomhed i Dragør, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 8,6 millioner til 960.052 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -20.916 kroner til -26.111 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 8,8 millioner til 8,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Wätjen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Wätjen. Watjen ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets hovedformål er besiddelse af kapitalandele i helt eller delvist ejede selskaber samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Kastrup fik lidt lavere overskudPK Teknik ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 450.024 til 431.660 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 458.690 kroner i det foregående regnskab til 439.267. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 336.510 kroner efter skat, faldt formuen i PK Teknik ApS fra 722.589 til 659.099 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jørgen Braae Pedersen og Jesper Juel. I første omgang er det JJH HOLDING ApS,JBPE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Braae Pedersen,Jesper Juel, der er de dominerende ejere. PK Teknik ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre servicearbejder, handel og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: P. Kilting A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i P. Kilting A/S, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 25 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,6 millioner kroner til 6,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Juel. I første omgang er det JJH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Juel, der er den dominerende ejer. P. Kilting A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive el-installations-, handels- og dermed beslægtet virskomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Full Service Agency ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Full Service Agency ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 229.916 til 300.323 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 227.066 til 457.512. Virksomheden ledes af direktør Daiva Nevyte. Virksomhedens reelle ejere er Erika Garcia Lau. Full Service Agency ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte via kapitalandele at rådgive omkring og udføre marketing opgaver, samt at yde anden konsulentassistance og rådgivning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Die Asta Experience ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Die Asta Experience ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -116.795 til 21.203 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 129.824 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 70.841 kroner i det foregående regnskabsår til 154.153 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 87.267 til 101.728. Virksomheden ledes af direktør Asta Wellejus. I første omgang er det DIE ASTA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Asta Wellejus, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Die Asta Experience ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, rådgivning, salg og produktudvikling og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kastrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Drive in Bottle Shop ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 375.534 til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 7,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 1 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Martin Andersen og Lars Henrik Lindberg. I første omgang er det CMA MC ApS,LHL ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Martin Andersen,Lars Henrik Lindberg, der er de dominerende ejere. Drive in Bottle Shop ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med drikkevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel-, industri-, og servicevirksomhed, særligt inden for nærings- og nydelsesmiddelbranchen, køb, salg og udlejning af fast ejendom, køb og salg af værdipapirer og finansielle instrumenter og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt køb, salg og udlejning af bilerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i Kastrup fik større overskud end året førDIBS Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 85.804 til 95.741 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 319.245 kroner til 323.451 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 186.032 til 260.432. Firmaet ledes af en direktion, der består af Claus Martin Andersen og Lars Henrik Lindberg. I første omgang er det CMA MC ApS,LHL ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Martin Andersen,Lars Henrik Lindberg, der er de dominerende ejere. DIBS Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af ejendomme med heraf afledede aktiviteter og investering alt efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kastrup-virksomheden Stokvad HR ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 53.814 til -5749 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 53.814 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til et ansat i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 570.224 kroner til 640.093 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 53.397 til 48.764 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tina Stokvad Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Tina Stokvad Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er Stokvad HR ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med HR- og ledelsesrådgivning og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i finansvirksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden KRAKEN VENTURE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -27.105 til -471.904 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 1119 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -46.026 kroner til -72.603 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 596.566 til 124.662 kroner . Virksomheden ledes af direktør Sune Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Sune Jensen. KRAKEN VENTURE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er Holding virksomhed samt investering og finansiering
Overskuddet stiger: Kirstinehøj 66 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kirstinehøj 66 ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 26,1 millioner til 27,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bente Nørreskov Nielsen. I første omgang er det Elmer Ejendomme Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Nørreskov Nielsen,Maibritt Nørreskov Nielsen,Theis Elmer Nielsen, der er de dominerende ejere. Kirstinehøj 66 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendommen Englandsvej 384 ApS fik millionoverskudEjendommen Englandsvej 384 ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 134.630 til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 193.164 kroner i det foregående regnskabsår til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 4,1 millioner til 8,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Bente Nørreskov Nielsen. I første omgang er det Elmer Ejendomme Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Nørreskov Nielsen,Maibritt Nørreskov Nielsen,Theis Elmer Nielsen, der er de dominerende ejere. Ejendommen Englandsvej 384 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i KastrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BEETIO ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 497.398 til 351.806 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 273.950 kroner efter skat, faldt formuen i BEETIO ApS fra 866.841 til 840.791 kroner . Firmaet ledes af direktør Per Olesen. I første omgang er det P. OLESEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Olesen, der er den dominerende ejer. BEETIO ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT konsulentydelser og udvikling af software, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Coreambition ApSSelskabet, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,0 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hussain Iqbal og Peter Toftager-Larsen. I første omgang er det AIVOT HOLDING ApS,H.IQBAL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hussain Iqbal,Peter Toftager-Larsen, der er de dominerende ejere. Coreambition ApSSelskabet hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ssearch ApS i DragørOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ssearch ApS, der er et firma i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 49.853 til 24.829 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 76.360 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 697.108 kroner i det foregående regnskab til 505.690 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 19.348 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ssearch ApS fra 164.416 til 144.764 kroner . Firmaet ledes af direktør Søren Schiøtt Eliasen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Schiøtt Eliasen. Ssearch ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed samt anden hertil knyttet virksomhed, herunder at besidde kapitalandele i sådanne virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kastrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sv.Aa. Walbom's Eftf. A/S, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 17 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,3 millioner kroner til 9,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 6,4 millioner til 8,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Vilhelm Geschwendtner. Virksomhedens reelle ejere er Hans Peter Geschwendtner,Jens Vilhelm Geschwendtner,Susanne Stoltze Geschwendtner. Sv.Aa. Walbom's Eftf. A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i VUGGE TIL VUGGE ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 793.009 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 850.450 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i VUGGE TIL VUGGE ApS ikke, men var ligesom året før på 80.000 kroner. Virksomheden ledes af direktør Annette Hastrup. Virksomheden ejes af ANNETTE HASTRUP INVESTMENT ApS. VUGGE TIL VUGGE ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhedsrådgivning, konsulentvirksomhed, videnskabelig forskning og udvikling og hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København SBARNEVOGNSFABRIKKEN DANMARK ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 354.840 til 20.296 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 354.840 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Selvom året endte med et overskud på 1684 kroner efter skat, faldt formuen i BARNEVOGNSFABRIKKEN DANMARK ApS fra 3,1 millioner til 2,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Lambert Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Lambert Pedersen,Martin Lambert Kjær. BARNEVOGNSFABRIKKEN DANMARK ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed ved fabrikation, sammenbygning og handel med barnevogne, barnecykler, børneudstyr og hermed beslægtede varer, samt dermed i forbindelse stående handels- og finansieringsvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Holmlund Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Holmlund Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 52.926 til 44.842 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 128.970 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 70.745 kroner i det foregående regnskab til 63.297. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 175.405 til 210.381. Virksomheden ledes af direktør Simon Damsted Holmlund. I første omgang er det New Day Capital ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Damsted Holmlund, der er den dominerende ejer. Holmlund Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og udlejning af ejendomme samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Vending: Nordic Ethanol ApS i Kastrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Nordic Ethanol ApS i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -42.609 til 199.047 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 6775 kroner i det foregående regnskabsår til 384.940 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra -201.944 til -8997. Virksomheden ledes af direktør Nicolai Sivgaard Simonsen. I første omgang er det EVZ Holding ApS,NSS Invest ApS,JWØ Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Emil Alexander Vang Ziirsen,Nicolai Sivgaard Simonsen,Jonas Wulff Østergaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Nordic Ethanol ApS anbragt i branchen "Destillation, rektifikation og blanding af alkohol". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive produktions- og salgsvirksomhed inden for spiritus, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Bitmode ApSBitmode ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 325.949 til 321.339 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 499.946 kroner i det foregående regnskabsår til 774.256 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 386.345 til 579.907. Firmaet ledes af direktør Kim Nielsen. I første omgang er det Bitmode Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Nielsen, der er den dominerende ejer. Bitmode ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor softwareudvikling samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden Service Inde og Ude ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -190.165 til -56.500 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -108.419 kroner året før til 24.769 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -150.165 til -206.665 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Herbert Clarence Brandt. Virksomhedens reelle ejere er Herbert Clarence Brandt. Service Inde og Ude ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Webportaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Zelante ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Zelante ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -859.583 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -225.730 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Luca Zelante. Virksomhedens reelle ejere er Luca Zelante. Zelante ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er drift af restaurationsvirksomhed, herunder catering og alt anden i forbindelse hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som virksomheder på Amager har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Der bliver booket stadepladser til nye Ullerup Kræmmermarked, men placeringen er endnu ikke på plads

BYUDVIKLING

Frygter boliger i baggården: Beboere kan få nye naboer i vinkeafstand

Hotliste

Fra sexet lingeri til elektronik: Se, hvad der hittede på Black Friday

Konkurrence

Giganavne mødes i København: Kom gratis med til den vildeste 'Vi Elsker'-festival nogensinde

Løvkvist: Her er favoritten til at overtage DF efter Messerschmidt

BUIKSLIV

Så blev den røde snor klippet: Byens første Lidl-butik er åbnet

Fængslet

Sigtet for Field's-skyderi bliver frivilligt bag tremmer

PARKERING For abonnenter

Vred demonstrant til borgmesteren: Giv os en grund, så laver vi vores eget parkeringshus

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Se listen For abonnenter

Efter historisk svære år vælter pengene ind: Disse restauranter tjener mest i København

Dagbog fra Doha: Hvad har 'Qatarstrofen' lært os om os selv?

Politi på Amager

Har du også undret dig? Derfor valfarter kampklædt politi til Amager

112

Politiet melder ud efter Amager-brand: Tre personer sendt til observation

Konkurs

Kendt restaurant går konkurs og lukker øjeblikkeligt: Brutale år har sat deres spor både fysisk og mentalt

Annonce