Annonce
Amager For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Amager

Nyt regnskab: Virksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden TSA Collection ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -34.032 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -33.752 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sigurd Bæk Jensen. I første omgang er det ARNAX Holding ApS, Taus Abildgaard Holding ApS og Sigurd Bæk Jensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Taus Abildgaard Andersen, Sigurd Bæk Jensen og Anders Axeltoft, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er TSA Collection ApS anbragt i branchen "Arkiver". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets primære formål er køb samt formidling af international samtidskunst, der repræsenterer fremtiden. Formidlingen af kunsten vil ske igennem udlån til tredjepart med henblik på udstillings aktivitet og uddannelse. Man ønsker at bygge en aktiv samling, der repræsenterer en scene/niche i kunsten
Nyt regnskab: Virksomhed i Kastrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden EvRep ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 54.832 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 280.591 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Benny Henning Arler. I første omgang er det ARLER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Henning Arler, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er EvRep ApS anbragt i branchen "Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er reparation og vedligeholdelse af el-cykler, el-scootere samt beslægtede servicesKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Erhvervsstorage.dk ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kastrup-virksomheden Erhvervsstorage.dk ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -592.105 til -233.653 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -588.149 kroner til -229.425 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 294.025 til 111.035 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Kjær. I første omgang er det Kjær Ejendomme Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Kjær, der er den dominerende ejer. Erhvervsstorage.dk ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ØENS Ejendomsadministration A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,9 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 26 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 29 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 13,9 millioner kroner til 16,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,7 millioner kroner efter skat, faldt formuen i ØENS Ejendomsadministration A/S fra 3,2 millioner til 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bjørn Weber. I første omgang er det KENIDA HOLDING ApS, B. WEBER HOLDING ApS, Krat Estate ApS og ØENS Medarbejderselskab ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kenneth Gudmundsson og Ida Kirstine Harpøth Gudmundsson, der er de dominerende ejere. ØENS Ejendomsadministration A/S hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er administration af fast ejendom, rådgivning vedr. fast ejendom og finansiering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Læhegnet ApSLæhegnet ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,7 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 13,9 millioner til 15 millioner. Firmaet ledes af direktør Jan Kjær. I første omgang er det Kjær Ejendomme Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Kjær, der er den dominerende ejer. Læhegnet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Læhegnet 71-75, 2620 AlbertslundKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Ano 2020 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ano 2020 ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 22.604 til 16.161 kroner før skat. Årets bruttofortjeneste var på 564.753 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 57.631 til 70.249. Virksomheden ledes af direktør Muhammad Farid Asam. Virksomhedens reelle ejere er Muhammad Farid Asam. Ano 2020 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive kiosk virksomhed og hermed bestående aktiviteter
Overskuddet stiger: Paul Hartmann A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Paul Hartmann A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 902.705 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 913.413 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tanja Irmeli Storknér Nordhammar. I første omgang er det Paul Hartmann AG, der står som ejer. I sidste ende er det Tanja Irmeli Storknér Nordhammar, der er den dominerende ejer. Paul Hartmann A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med læge- og hospitalsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og/eller salg af operations-, sundhedspleje-, hygiene-og forbrugsprodukter og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed, enten direkte eller indirekte gennem kapitalanbringelser i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København S fik igen tabKøbenhavn S-virksomheden METVI ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -64.487 til -78.254 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 54.496 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -39.407 kroner til -36.940 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24.463 til -53.790 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Haakon Jens Bertelsen. Virksomhedens reelle ejere er Vibeke Sonntag Larsen. METVI ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med reklameartikler og dermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ELK Film ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9061 til 86.876 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -21.954 kroner året før til 414.445 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -316.014 til -248.443. Virksomheden ledes af direktør Andreas Møl Dalsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Andreas Møl Dalsgaard og Nicolas Servide Nørgaard Staffolani. I Erhvervsstyrelsens register er ELK Film ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at lave film, udlejning af film udstyr og fungere som konsulent inden for filmbranchenKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i DragørOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KLINIK FOR FYSIOTERAPI I DRAGØR - AUTORISERET FYSIOTERAPEUT ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 94 til 76 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 94 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9449 kroner til -10.158 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 836.222 til 836.298. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Janne Vibeke Echmann Christensen og Jørgen Arne Højer Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Janne Vibeke Echmann Christensen. KLINIK FOR FYSIOTERAPI I DRAGØR - AUTORISERET FYSIOTERAPEUT ApS hører hjemme i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive formueadministration
Begrænset nedgang: It-virksomhed i København S fik lidt lavere overskudVAN DEN BERG CONSULT ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 625.246 til 586.504 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Johannes Gijsbertus Everardus van den Berg. Virksomhedens reelle ejere er Johannes Gijsbertus Everardus van den Berg. VAN DEN BERG CONSULT ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København S fik igen tabKøbenhavn S-virksomheden TRYwind ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9502 til -10.011 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -7781 kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -6250 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 452.083 til 442.071 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ryan Hagelskjær Lauridsen. Virksomhedens reelle ejere er Ryan Hagelskjær Lauridsen og Tina Christoffersen. TRYwind ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i H.B. Olesen ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -119.561 kroner til -114.530 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 9,5 millioner til 13,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Ballebye Okholm. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Ballebye Okholm. H.B. Olesen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde aktier i Copenhagen Economics, investeringsvirksomhed, og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Udviklingsselskabet Nordtoft ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.550 til 283.817 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -16.550 kroner året før til 349.883 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 26.451 til 247.845. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Jannik Arentoft, Christian Blankholm og Dennis Bjørn Kongstad. I første omgang er det ANM-HOLDING ApS, SMARTBLOCKS ApS og Wadt Kongstad Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Jannik Arentoft, Christian Blankholm og Dennis Bjørn Kongstad, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Udviklingsselskabet Nordtoft ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udvikling af fast ejendom samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Regnskabsvirksomhed i København S ryger fra overskud til underskudOverskuddet i ØENS Virksomhedsadministration ApS, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 6020 til -357.455 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6020 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -602.167 til -873.938 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Morten Krat. I første omgang er det KENIDA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Gudmundsson og Ida Kirstine Harpøth Gudmundsson, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ØENS Virksomhedsadministration ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er ydelse af regnskabsassistance, administration samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JABECO A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -52.556 kroner til -12.464 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 8,2 millioner til 9,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Beck Jespersen. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Beck Jespersen. JABECO A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får overskudOverskuddet er faldet i Jolly-Fox ApS, der er et firma i København S, i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 28.152 kroner. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 48.320 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 90.791 til 112.750. Firmaet ledes af direktør Rikke Fellov. I første omgang er det Fellov Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rikke Fellov, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Jolly-Fox ApS anbragt i branchen "Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af konfekture samt tilhørende produkter og accessoires
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Dragør-virksomheden Lassen & Larsson ApSLassen & Larsson ApS, der er en virksomhed i Dragør, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 100.532 til 98.028 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 262.679 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 334.972 til 411.440. Firmaet ledes af en direktion, der består af Mark Videbæk Lassen og Frederik Hammargren Larsson. I første omgang er det Mark Lassen Holding ApS og Frederik Larsson Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mark Videbæk Lassen og Frederik Hammargren Larsson, der er de dominerende ejere. Lassen & Larsson ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Underskuddet er blevet mindre hos Meyer Byg ApSKøbenhavn S-virksomheden Meyer Byg ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -41.668 til -3462 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 329.246 kroner til 374.740 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -54.726 til -58.188 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Patrick Janus Meyer. Virksomhedens reelle ejere er Patrick Janus Meyer. Meyer Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Damphjørnet ApSDamphjørnet ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 257.693 til 10.641 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 257.714 i det foregående regnskabsår til 120.126 - et fald på -53 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 80.726 til 89.025. Virksomheden ledes af direktør Yasin Yüksel. Virksomhedens reelle ejere er Yasin Yüksel. Damphjørnet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandelsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SPN 2004 INVEST ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 84.009 til 45.729 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 567.057 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 325.000 kroner året før til -250 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 64.876 til 110.605. Virksomheden ledes af direktør Lars Bryde. Virksomhedens reelle ejere er Philip Liebach Bryde, Sofia Liebach Bryde og Nikolaj Liebach Bryde. SPN 2004 INVEST ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investerings- og konsulentvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ALPHA MILLENIUM INVEST ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 119.805 til 104.836 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 148.391 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 736.403 kroner året før til -8502 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 7,2 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Bryde. I første omgang er det Steen Bryde, Lars Bryde og J. A. A. ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Nykær Andersen, der er den dominerende ejer. ALPHA MILLENIUM INVEST ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at foretage investering, eje noterede/unoterede aktier og anparter, investeringsvirksomhed i øvrigt samt anden dermed beslægtet virksomhed. Selskabets aktivitet udøves via managementkontrakt
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabBelfastvej Invest APS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2580 til 34.259 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 338.756 i det foregående regnskabsår til 116.696 - et fald på -66 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 52.042 til 166.761. Firmaet ledes af direktør Lars Bryde. Virksomhedens reelle ejere er Lars Bryde. Belfastvej Invest APS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed samt hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabBER-CPH-CONSULTING ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6849 til 25.847 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 502.739 kroner til 602.349 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 87.871 til 110.286. Firmaet ledes af direktør Denis Carl. Virksomhedens reelle ejere er Denis Carl. BER-CPH-CONSULTING ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, herunder rådglvnlng samt aktiviteter i tilknytning hertil primært med fokus på det danske og det tyske markedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i LastObject ApS, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 128.340 til -13,9 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2,4 millioner kroner året før til -3,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -11,4 millioner kroner efter skat, voksede formuen i LastObject ApS sidste år fra 1,6 millioner til 14,1 millioner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Nicolas Aagaard og Kristian Pitzner-Jørgensen. I første omgang er det VÆKSTFONDEN, KAIZEN CAPITAL ApS, SEMITA METAM CAPITAL ApS, DIGI 2B ApS, KTFT Holding ApS og Krirux Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicolas Aagaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er LastObject ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sælge designprodukter samt i sin virksomhed og drift at have væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabABF ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 49.222 til 169.452 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 169.530 kroner til 183.149 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 148.817 til 280.692. Firmaet ledes af direktør Bettina Stoiberg Sandal Carman. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Stoiberg Sandal Toft og Bettina Stoiberg Sandal Carman. ABF ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af erhvervslokaleKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kalibr ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Kalibr ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6994 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -7261 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Brian Schebye. I første omgang er det Kalibr Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Schebye, der er den dominerende ejer. Kalibr ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering, handel og serviceydelser samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn
Nyt regnskab: Gå ud-virksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden EVENT FABRIK ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -5000 kroner. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 28.136 kroner. Årets bruttotab var på -5000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -117.335 til -122.335 kroner og dermed stadig negativ . Selskabet ejes af Filip Fahim Habib Jacobsen. I Erhvervsstyrelsens register er EVENT FABRIK ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivning arkitekt og byggevirksomhed samt drift af cafe og bed- and breakfast, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Virksomhed i København S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Norsker Games K/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 813.034 til 948.493 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 820.020 kroner til 959.096 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 813.035 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Norsker. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Norsker. Norsker Games K/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af spil og legetøj". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fremstille spil samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn
Overskud hos Fellov Consulting ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Fellov Consulting ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 585.786 kroner. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 585.516 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 50.000 til 449.292. Selskabet ledes af direktør Rikke Fellov. I første omgang er det Fellov Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rikke Fellov, der er den dominerende ejer. Fellov Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at levere konsulentydelser og hermed forbundne ydelser
Tallene vendt: Biløens Autoservice ApS i Kastrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Biløens Autoservice ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -191.000 til 195.469 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 143.000 til 337.983. Virksomheden ledes af direktør Hans Peter Knudsen. I første omgang er det HP Knudsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Peter Knudsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Biløens Autoservice ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive autoservicevirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mindbuilding Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mindbuilding Invest ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 12,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 39.986 kroner året før til -115.218 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 821.919 kroner efter skat, faldt formuen i Mindbuilding Invest ApS fra 29,3 millioner til 26,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Larsen. Mindbuilding Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Sport & Rejser ApS i Dragør går fra overskud til underskudOverskuddet i Dragør-virksomheden Sport & Rejser ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 194.787 til -472.496 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 194.787 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 20.166 kroner året før til -426.053 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 240.584 til 206.192 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Larsen. I første omgang er det Mindbuilding Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Larsen, der er den dominerende ejer. Sport & Rejser ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fitnesscentre". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sælge sportsudstyr og arrangere sportsrejser herunder beslægtede ydelser og opgaverKlik her for at se regnskabet.
Vending: Akram Taxa ApS i København S er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Akram Taxa ApS i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -23.020 til 149.480 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 116.913 kroner i det foregående regnskabsår til 659.323 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 16.980 til 140.874. Virksomheden ledes af direktør Mohammad Jawad Akram. Virksomhedens reelle ejere er Mohammad Jawad Akram. I Erhvervsstyrelsens register er Akram Taxa ApS anbragt i branchen "Taxikørsel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive Taxa virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Racket Club Dragør ApS i Dragør er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Racket Club Dragør ApS i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -118.202 til 440.883 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 35.229 kroner i det foregående regnskabsår til 636.753 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra -42.198 til 301.423. Virksomheden ledes af direktør Jan Larsen. I første omgang er det Mindbuilding Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Larsen, der er den dominerende ejer. Racket Club Dragør ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sportsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve andre sportsaktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Vending: Alice ApS i København S er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Alice ApS i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -74.897 til 320.653 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 842.293 kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -199.043 til 178.400. Virksomheden ledes af direktør Anders Krarup Lorenz. I første omgang er det John Sorgenfri Lorenz, AMAGERBRO KIOSK ApS og Anders Lorenz Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Sorgenfri Lorenz og Anders Krarup Lorenz, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Alice ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i CPH 2017 ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 833.522 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Alan Rosendahl Christensen. I første omgang er det SARC ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alan Rosendahl Christensen, der er den dominerende ejer. CPH 2017 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri, samt at opstille gevinstgivende spilleautomaterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nexsu Aps i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i København S-virksomheden Nexsu Aps blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 12.642 til -108.484 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 12.642 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 12.847 kroner til 16.397 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 393.473 til 282.666 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kenneth Visti Larsen og Peter Martin Bak-Larsen. I første omgang er det Bak-Larsen Holding ApS, Dan True Holding ApS og Matau Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kenneth Visti Larsen, Dan True og Peter Martin Bak-Larsen, der er de dominerende ejere. Nexsu Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og drift af kommunikationsplatform samt dermed relateret virksomhed
Vending: Cittros ApS i København S er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Cittros ApS i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -197.307 til 902.949 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 4,9 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Henrik Meede og Thomas Erland Jensen. I første omgang er det Thomas Erland Jensen, Bluezone Holding ApS og MEEDE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Henrik Meede, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Cittros ApS anbragt i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lægeklinik i København S fik millionoverskudCITADELLKLINIKEN ApS, c/o Peter Villumsen ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 71.289 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 94.638 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 119.207 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Peter Oscar Eric Cosmo. I første omgang er det CK Care AB, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Oscar Eric Cosmo, der er den dominerende ejer. CITADELLKLINIKEN ApS, c/o Peter Villumsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsultationer inden for plastikkirurgiKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i gHRow ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,1 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,1 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Bo Madsen. I første omgang er det Jesper Bo Madsen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Bo Madsen, der er den dominerende ejer. gHRow ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Malermester Dalbro ApS fik større overskud end året førMalermester Dalbro ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.000 til 64.286 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 603.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 56.000 til 106.208. Firmaet ledes af direktør Flemming Dalbro. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Dalbro. Malermester Dalbro ApS hører hjemme i branchen "Farve- og tapetforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden ØENS Advokatfirma A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 82.951 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 12 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 9,0 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenneth Gudmundsson. I første omgang er det SSH Advokatholdingselskab ApS og KG Advokatholding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kenneth Gudmundsson, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ØENS Advokatfirma A/S anbragt i branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i LA ROSA CLOTHING ApS, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 224.371 til -402.035 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 224.371 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 416.297 kroner året før til -209.649 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 390.550 til -11.485 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Fayez Said Gutierez Gonzalez Maarouf. Virksomhedens reelle ejere er Fayez Said Gutierez Gonzalez Maarouf. I Erhvervsstyrelsens register er LA ROSA CLOTHING ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tøjdesign, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene vendt: Dan Carwash ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dan Carwash ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -20.273 til 27.440 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 28.938 kroner i det foregående regnskabsår til 98.780 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -94.554 til -28.114. Virksomheden ledes af direktør Munawar Hussain. Virksomhedens reelle ejere er Munawar Hussain. I Erhvervsstyrelsens register er Dan Carwash ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bil vask , samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Finansvirksomhed i Dragør er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MESEJAC ApS i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -43.944 til 131.446 kroner før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttotab er forbedret fra -26.216 kroner til -21.624 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 1,8 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Møller Jensen. I første omgang er det Søren Møller Jensen, Emilie Møller Jensen, Camilla Skourup Møller Jensen, Emma Skourup Møller Jensen og Andreas Skourup Møller Jensen, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Møller Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MESEJAC ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kastrup tjente flere penge i seneste regnskabsårGATOR RECORDS ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 122.513 til 227.713 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 197.579 kroner til 253.928 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 36.370 til 213.580. Firmaet ledes af direktør Aliasghar Movasat. Virksomhedens reelle ejere er Aliasghar Movasat. GATOR RECORDS ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik samt DJ og koncertoptræden som musiker og anden beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jespersen Tryk + Digital ApS i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jespersen Tryk + Digital ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 171.738 til 26.987 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 171.738 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 681.143 til 699.300. Firmaet ledes af direktør Jakob Beck Jespersen. I første omgang er det JABECO A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Beck Jespersen, der er den dominerende ejer. Jespersen Tryk + Digital ApS hører hjemme i branchen "Anden trykning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive trykkerivirksomhed, fabrikation, handel og anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Evrika Systems ApSDragør-virksomheden Evrika Systems ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -166.091 til -52.673 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 87.712 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 166.007 kroner året før til -21.109 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2783 til -38.325 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Samir Halilovic. Virksomhedens reelle ejere er Samir Halilovic. Evrika Systems ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive Engroshandel med computere (465100), ydre enheder og software (465220) og Engroshandel med telekommunikationsudstyrKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Bellmetric ApS i København S ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i København S-virksomheden Bellmetric ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,1 millioner til -2,5 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 11 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 17 ansatte - en fremgang på 54,55 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 6,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -1,8 millioner kroner efter skat voksede formuen i Bellmetric ApS sidste år fra 2,2 millioner til 2,3 millioner . Firmaet ledes af direktør Mads Emil Holmer Gellert Larsen. Virksomheden ejes af LOFTIN HOLDING ApS, JKS Bellmetric Holding ApS, Janus Lindau Holding ApS, Bach-Mortensen Holding ApS, Asser Schrøder Femø Holding ApS, Propitious Holding ApS og JVD Invest K/S. Bellmetric ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udvikle og sælge call tracking løsningerKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: It-virksomhed i Kastrup fik lidt lavere overskudFractureCode Corporation ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 27,8 millioner til 25,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 50,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 37,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 35,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 19,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i FractureCode Corporation ApS fra 24 millioner til 22,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Jacob Juul Rasmussen. I første omgang er det ITO TECHNOLOGIES ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Jacob Juul Rasmussen, der er den dominerende ejer. FractureCode Corporation ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel og industri, herunder indenfor software udvikling, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden Psykolog Aase Hill-Madsen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -19.000 til -172.617 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 251.000 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 133.000 i det foregående regnskabsår til 9915 - et fald på -93 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Aase Hill-Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Aase Hill-Madsen og Steffen Lambertsen. Psykolog Aase Hill-Madsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er psykologvirksomhed, herunder rådgivning samt andre hermed naturligt beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København S får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden ØENS Ejendomsadministration - Investeringsejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 38.095 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 162.514 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bjørn Weber. Virksomheden ejes af ØENS EJENDOMSADMINISTRATION A/S og K. Olsen Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er ØENS Ejendomsadministration - Investeringsejendomme ApS anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde rådgivning vedrørende ejendoms- og selskabsadministration samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn relaterer sig hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Dragør Vinhandel ApS i Dragør gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dragør Vinhandel ApS i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -25.805 til 55.841 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 434.736 kroner til 645.431 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 29.872 til 73.423. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Dennis Gersholm Hølmer og Søs Pernille Trier Hørup Hølmer. I første omgang er det GCT Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Gersholm Hølmer og Søs Pernille Trier Hørup Hølmer, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Dragør Vinhandel ApS anbragt i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vinbutik, herunder vincafé samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jægerbyg A/S i København SJægerbyg A/S, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,6 millioner til 806.408 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 7,7 millioner til 8,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Gudmundsson. I første omgang er det KENIDA HOLDING ApS, MIH EJENDOMME ApS og RBN - Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Bork-Nielsen og Michael Ian Henriksen, der er de dominerende ejere. Jægerbyg A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er murer- og entreprenørvirksomhed herunder opførelse, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Selmer Ejendomme ApS i Dragør er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Selmer Ejendomme ApS i Dragør i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -268.891 til 1,7 millioner kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -69.399 kroner året før til 1,9 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra -228.891 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Eva Merete Selmer Dahlin. Virksomhedens reelle ejere er Nicolai Selmer Dahlin og Eva Merete Selmer Dahlin. Selmer Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, samt udlejning af samme, og enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabsårE4A ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 124.598 til 247.303 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 893.190 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 3,3 millioner til 3,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Kim Lindhardt. Virksomhedens reelle ejere er Kim Lindhardt. E4A ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed vedrørende informationsteknologi og anden i forbindelse dermed bestående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Koldinggade 32 A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Koldinggade 32 A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,3 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 9,0 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 22 millioner til 23 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Cornelius Gregersen. I første omgang er det Knud & Co ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeppe Cornelius Gregersen, der er den dominerende ejer. Koldinggade 32 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og udleje fast ejendom og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Blikkenslagervirksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EMIL JENSEN VVS ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -129.977 til 99.817 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 255.520 kroner i det foregående regnskabsår til 429.818 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 181.684 til 259.322. Virksomheden ledes af direktør Emil Cardel Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Emil Cardel Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er EMIL JENSEN VVS ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med VVS-arbejde samt dermed beslægtet virksomhed
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som virksomheder på Amager har offentliggjort.
Annonce
112

Udrykning på Amager: Beboer kom hjem til villabrand

Annonce

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
DRUKNER I ROD

Michaell sidder i kørestol efter trafikulykke: Nu er hele hans hjem ét stort kaos

Bolig For abonnenter

Renterne eksploderer - og priserne hagler ned: Sådan styrer du uden om de værste farer på boligmarkedet lige nu

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Amager

Første krisecenter for alle LGBT-personer åbner tirsdag

De studerende på gymnasiet skal undervises på værksteder, hvis dette politiske forslag bliver til virkelighed

112

Mand død i arbejdsulykke: Klemt mellem betonklods og gravko

KYSTSIKRING

Borgerne slipper for kæmperegning: Millionstøtte falder på et tørt sted

TÅRNBY TORV

Arkæologer forventer at finde fortidsminder fra vikingetiden under nyt centerbyggeri

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

112

Nabostridigheder: Beboer får hældt stærkt lugtende væske ind af brevsprækken

TOUR DE FRANCE For abonnenter

Kom helt tæt på Tour de France-stjernerne: Holdene ankommer på Islands Brygge

Annonce