Annonce
Amager For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Amager

Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KARSTEN RINDOM CATERING ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -241.912 til 381.376 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 838.143 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -1,2 millioner til -794.182. Virksomheden ledes af direktør Karsten Randeris Rindom. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Randeris Rindom. I Erhvervsstyrelsens register er KARSTEN RINDOM CATERING ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurations- og cateringvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: It-virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JONI CONSULT ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,7 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -31.495 kroner til -45.762 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 12,2 millioner til 14,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Holmer Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er John Holmer Nielsen. JONI CONSULT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er rådgivning og programmering af edb programmer og hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos lægeklinik i DragørIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Alment praktiserende læge Susanne Mazanti ApS, der er et firma i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 6312 til 1100 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 18.296 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.044 kroner til -15.500 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 29.383 til 54.276. Firmaet ledes af direktør Susanne Mazanti Højbjerg Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Susanne Mazanti Højbjerg Pedersen. Alment praktiserende læge Susanne Mazanti ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er drift af almen lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Align Technology ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Align Technology ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 540.882 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 21 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 5,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Markus Christof Sebastian, Julie Ann Coletti, James Edward Tandy og Karen Elaine Silva. Virksomheden ejes af Align Technology Switzerland GmbH. Align Technology ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde salgs- og markedsføringsmæssige aktiviteter og services samt aktiviteter, der efter direktionens eget skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Asp Productions ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Asp Productions ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.267 til 35.140 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 58.094 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 66.377 kroner i det foregående regnskabsår til 120.413 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 101.320 til 128.166. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Christian Asp Christensen og Allan Asp Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Christian Asp Christensen og Allan Asp Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er Asp Productions ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og drift af lydstudier, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Røde tal forsvandt: Byggevirksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -36.674 til 767.091 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 12 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 5 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikael Christian Iversen. I første omgang er det FLINKE MICHAEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikael Christian Iversen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er F.M. STILLADSSERVICE AMAGER INTERNATIONAL A/S anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, herunder handel med bygningsartikler og andet i forbindelse stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SVENSSON STILLADSER ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 317.783 til 207.653 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 521.085 kroner i det foregående regnskab til 428.616. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 623.547 til 825.920. Virksomheden ledes af direktør Mikael Christian Iversen. I første omgang er det FLINKE MICHAEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikael Christian Iversen, der er den dominerende ejer. SVENSSON STILLADSER ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive stilladsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Mikcaro ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Mikcaro ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 267.802 til 201.789 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 267.802 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5014 kroner til -7157 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 513.431 til 712.339. Virksomheden ledes af direktør Dan Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Dan Nielsen. Mikcaro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive elinstallatørvirksomhed samt at være moderselskab for virksomhed med formål at drive elektrikervirksomhed samt virksomhed som efter ledelsens skøn står i naturlig forbindelse henmedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kastrup-virksomheden J.B. Jensen Entreprise ApS . Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 728.728 til -171 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2,0 millioner kroner året før til -7064 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 49.729 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jeppe Birger Jensen. I første omgang er det Holdingselskabet JBJ ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeppe Birger Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er J.B. Jensen Entreprise ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og bygningssnedkervirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Alpha Zetta ApS i København S er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Alpha Zetta ApS i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -7550 til 108.194 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -6978 kroner året før til 110.131 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 66.438 til 153.918. Virksomheden ledes af direktør Yuen Kwan Luk. I første omgang er det Iguana ApS, Alexander Ernst Robert Heidl, Alpha Zetta GmbH, Mark Radford og Anthony Neil Ohlsson, der står som ejere. I sidste ende er det Yuen Kwan Luk, Alexander Ernst Robert Heidl og Anthony Neil Ohlsson, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Alpha Zetta ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er programmering og andre serviceydelser inden for IT samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Metro Service A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Metro Service A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 61,9 millioner til 74,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 548 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 576 ansatte - en fremgang på 5,11 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 189,8 millioner kroner til 221,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 200,7 millioner til 236,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claudio Cassarino. Virksomheden ejes af International Metro Service S.r.l.. Metro Service A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "S-togstrafik, metro og andre nærbaner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at varetage drift og vedligeholdelse af offentlig transport i Danmark samt andre aktiviteter relateret hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Inno ApS i Kastrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Inno ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -725.633 til 56.594 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 826.080 til 868.410. Virksomheden ledes af direktør Claus Gernsøe Jørgensen. I første omgang er det LISMIC HOLDING ApS og Gernsøe Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Harald Terp og Claus Gernsøe Jørgensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Inno ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygge entrepriser samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden StoejRock ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 47.282 til -38.717 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 342.619 kroner til 372.402 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 83.630 til 55.476 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steffen Strojeck. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Strojeck. I Erhvervsstyrelsens register er StoejRock ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor musik- og pladebranchen, herunder produktion, formidling og repræsentation af kunstnere, og efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet DANSK SPORT CONSULT AF 2014 ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -17.535 til 27.367 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 74.669 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 20.030 kroner i det foregående regnskabsår til 65.051 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 38.384 til 59.737. Virksomheden ledes af direktør Finn Arne Andersen. I første omgang er det AHLT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Arne Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DANSK SPORT CONSULT AF 2014 ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af gymnastik og fitness produkter samt andre sports artikler
Røde tal forsvandt: Byggevirksomhed i København S er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kompleet Bygning & Inventar A/S i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -4,7 millioner til 6,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fem ansatte - en nedgang på 54,55 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -8 millioner til 940.755. Virksomheden ledes af direktør Brian Christian Nielsen. I første omgang er det KOMPLEET HOLDING ApS, JFM 2009 HOLDING ApS og Martin Bank Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Brian Christian Nielsen og Martin Bank Kristensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kompleet Bygning & Inventar A/S anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt udvikling af og handel med møbler samt inventarKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabsårKAAJ ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 194.798 til 555.763 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.981 kroner til -38.411 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Kasper Aaquist Johansen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Aaquist Johansen. KAAJ ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde aktier i selskabet Chrysallis A/S og foretage investeringer i børsnoterede værdipapirer
Går tilbage: Holdingselskab i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kastrup-virksomheden NWAW ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 54.995 til -4945 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 54.995 kroner. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 66.881 til 61.936 kroner . Virksomheden ledes af direktør Nicholas Rasmus Watkins. Virksomhedens reelle ejere er Nicholas Rasmus Watkins. I Erhvervsstyrelsens register er NWAW ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at være holdingselskabKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Dragør går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dragør-virksomheden HV-Events ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 828.405 til -11.987 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 887.049 kroner året før til -10.663 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -198.510 til -210.497 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Carsten Schou Rasmussen. I første omgang er det CarstenIT Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Schou Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HV-Events ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at afholde og afvikle festivaler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Playaejendomme ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Playaejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -106.439 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 128.506 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Hounou Rathleff. I første omgang er det Hounou Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Hounou Rathleff og Amélevi Hounou Rathleff, der er de dominerende ejere. Playaejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje fast ejendom og drive servicevirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ANNCHR Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 34.138 til 20.203 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 192.826 kroner til 192.883 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra -29.505 til -13.718. Virksomheden ledes af direktør Philip Lykke Christensen. I første omgang er det ANNCHR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Philip Lykke Christensen, der er den dominerende ejer. ANNCHR Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af ejendomme samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Mangors ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Mangors ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -29.750 til 61.533 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 21.782 kroner i det foregående regnskabsår til 86.319 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -87.272 til 14.259. Virksomheden ledes af direktør Jesper Mangor Iversen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Mangor Iversen. I Erhvervsstyrelsens register er Mangors ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve malervirksomhed samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PostNord Strålfors A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16,3 millioner til 17,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 71 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 72 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 73,9 millioner kroner til 79,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 85,9 millioner til 97,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Rasmus Nyberg. Virksomheden ejes af PostNord Strålfors Group AB. PostNord Strålfors A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden trykning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere business print og kuverteringsydelser, loyalitetskoncepter, samt elektronisk dokumenthåndtering og dertil knyttede og beslægtede serviceydelser i DanmarkKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Papagaj ApSKøbenhavn S-virksomheden Papagaj ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6000 til -224.943 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -6000 kroner. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 30.000 til -194.794 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Rikke Lyngdal. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Lyngdal. Papagaj ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fortage investering i ejendomme og værdipapirer, herunder unoterede virksomheder samt anden hermed forbunden aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lyngdal Kommunikation ApS fik større overskud end året førLyngdal Kommunikation ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 131.000 til 199.886 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 683.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 194.000 til 327.322. Firmaet ledes af direktør Rikke Lyngdal. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Lyngdal. Lyngdal Kommunikation ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handels-, konsulent-, reklame- og kommunikationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Working Hour ApS i Dragør får underskudDet seneste år er endt med underskud i Dragør-virksomheden Working Hour ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -24.677 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -19.577 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Martin Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Jørgensen. Working Hour ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Design og salg af bæredygtigt tøj og skoKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: We Go 5 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårWe Go 5 ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11.232 til 324.914 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 303.026 kroner i det foregående regnskabsår til 896.237 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 48.491 til 300.721. Firmaet ledes af direktør Mohammed Omar Faruk Ahmed. Virksomhedens reelle ejere er Mohammed Omar Faruk Ahmed. We Go 5 ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig persontransport i henhold til den til enhver tid gældende taxilovgivning samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Omar Taxi ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOmar Taxi ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 57.788 til 178.747 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 400.537 kroner i det foregående regnskabsår til 713.508 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 85.969 til 225.370. Firmaet ledes af direktør Mohammed Omar Faruk Ahmed. Virksomhedens reelle ejere er Mohammed Omar Faruk Ahmed. Omar Taxi ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomheden formål er erhvervsmæssig personbefordring med dansk registrering motorkøretøj indrettet til befordring af personer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: København El ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden København El ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -35.189 kroner. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4000 kroner. Årets bruttotab var på -35.075 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 48.000 til 14.328 kroner . Selskabet ledes af direktør Jesper Bjørneboe Schantz. I første omgang er det Jesper Bjørneboe Schantz og HAYSTACK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Bjørneboe Schantz, der er den dominerende ejer. København El ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udføre diverse elinstallationer samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Medical Imaging Partners ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Medical Imaging Partners ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 82.948 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 469.932 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Aamir Razi Siddiqi og Erik Gudmann Steuble Brandt. I første omgang er det Brandt Imaging and Consulting Group ApS og Siddiqi Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Aamir Razi Siddiqi og Erik Gudmann Steuble Brandt, der er de dominerende ejere. Medical Imaging Partners ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med medicinsk billeddiagnostik, lægefagligt konsulentarbejde og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Odd Resort ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Odd Resort ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 318.000 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -88.000 kroner til -207.404 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 7,2 millioner til 8,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Friis Lysholdt. I første omgang er det FRIIS LYSHOLDT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Friis Lysholdt, der er den dominerende ejer. Odd Resort ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejning af produktionsudstyr inden for TV- og filmbranchen samt produktion inden for samme branche og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Krogle Film Inc. ApSKøbenhavn S-virksomheden Krogle Film Inc. ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -47.564 til -79.363 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 134.494 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1250 kroner til -7065 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 212.079 til 132.716 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Borup Krogsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Lars Borup Krogsgaard. Krogle Film Inc. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for filmproduktion og dertil nærliggende aktiviteter. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformålKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Konsulentfirmaet K. Keller ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden Konsulentfirmaet K. Keller ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 85.890 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Firmaet ledes af direktør Kim Keller. Virksomhedens reelle ejere er Kim Keller. Konsulentfirmaet K. Keller ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at eje anparter og aktier i tilknyttede virksomheder samt anden form for investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Kastrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden Fordelspension, formidling ved Keller & Partners ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 116.440 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 737.831 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kim Keller. Virksomhedens reelle ejere er Kim Keller. I Erhvervsstyrelsens register er Fordelspension, formidling ved Keller & Partners ApS anbragt i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive forsikring og pensionsrådgivningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i DragørDragør-virksomheden TA DK 1 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -73.678 til -178.511 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -66.393 kroner til -156.749 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -33.678 til -212.189 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Abrahamsson. I første omgang er det ABRAHAMSSON HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Abrahamsson, der er den dominerende ejer. TA DK 1 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive ejendomshandel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tjørnfelt ApS i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tjørnfelt ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 76.926 til 32.975 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 76.926 kroner i det foregående regnskabsår til 134.512 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 100.002 til 125.722. Virksomheden ledes af direktør Michael Thorborg Tjørnfelt. I første omgang er det Tjørnfelt Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Thorborg Tjørnfelt, der er den dominerende ejer. Tjørnfelt ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos bilhandel i DragørIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i LD Invest 2017 ApS, der er et firma i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 142.664 til 67.762 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 180.646 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 5629 kroner året før til -22.415 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra -2,7 millioner til 5415. Firmaet ledes af direktør Michael Dovic. I første omgang er det MDO HOLDING ApS og Juiceryhouse ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bruno Dovic og Michael Dovic, der er de dominerende ejere. LD Invest 2017 ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er køb og salg af specialbiler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Blikkenslagervirksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MSV ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -23.251 til 241.331 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 124.719 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 75.500 til 258.357. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Sandahl Vincensen. I første omgang er det VEVEES Holding ApS og Blyme Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mikkel Sandahl Vincensen og Danni Blyme Løth, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MSV ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med VVS (vand, varme og sanitet) samt hermed forbundet virksomhed
Røde tal forsvandt: Tøjforretning i Dragør er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet H.P. af 1.4.2006 ApS i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.011 til 1,3 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 1,3 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Nielsen. I første omgang er det JN 2014 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er H.P. af 1.4.2006 ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forretning med salg af herretøj og dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vamos ApS fik større overskud end året førVamos ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.487 til 59.545 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 60.450 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 189.309 til 235.588. Firmaet ledes af direktør Kristian Evendt. I første omgang er det Karsten Bjerring, Mette Sevel Johnsen og TIPI Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Evendt, Karsten Bjerring og Mette Sevel Johnsen, der er de dominerende ejere. Vamos ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af spil og legetøj". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling af spil og legetøj og hermed forbundet virksomhed
Tallene vendt: 1'st Choice Wine ApS i Kastrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet 1'st Choice Wine ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -85.181 til 13.085 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -21.946 kroner året før til 41.326 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 82.508 til 95.593. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frank Torres Nysom og Knud Sonne Løvgreen. I første omgang er det 1'st Choice Wine Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frank Torres Nysom og Knud Sonne Løvgreen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er 1'st Choice Wine ApS anbragt i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg af vine
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Lynero ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lynero ApS , der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 495.727 til 285.819 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 783.471 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 783.925 kroner i det foregående regnskab til 697.680. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 218.993 kroner efter skat, faldt formuen i Lynero ApS fra 864.323 til 723.316 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Jimi Rønberg Nielsen og Michael Legart. I første omgang er det BETTM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jimi Rønberg Nielsen, Andreas Plesner, Michael Legart og Henrik Pedersen, der er de dominerende ejere. Lynero ApS hører hjemme i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive hosting- og IT-virksomhed samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Konsulentvirksomhed i København S fik igen tabSciEngines ApS, der er et firma i København S, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -753.025 til -765.165 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -190.361 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 28.303 kroner året før til -198.638 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3,3 millioner til -4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Emma Wrigley. Virksomheden ejes af Sciengines GmbH. SciEngines ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er distribution af IT software og hardware samt andre ydelser relateret hertilKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: It-virksomhed i København S får milliontabUnderskuddet i København S-virksomheden Online-Results A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -373.264 til -5,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 26 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 11,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,8 millioner - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,7 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Martin Corvinius og Klaus Walkusch. I første omgang er det STANDOUTMEDIA A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Walkusch og Jannie Villerup Walkusch, der er de dominerende ejere. Online-Results A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde rådgivning om on-line markedsføring samt anden virksomhed, der står i forbindelse dermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Standoutmedia A/S i København SStandoutmedia A/S, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 14,3 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 14,3 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 20 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 33 ansatte - en fremgang på 65 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 23,2 millioner kroner til 34,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 18,3 millioner til 18,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Klaus Walkusch. I første omgang er det PIXLAB A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Walkusch og Jannie Villerup Walkusch, der er de dominerende ejere. Standoutmedia A/S hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at arbejde med informationsteknologi, markedsføring, kommunikation og virksomhedsledelse samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Kombit A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden Kombit A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -136,9 millioner til -6,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 190 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 182 ansatte - en nedgang på 4,21 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 277,6 millioner kroner til 374,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 946,5 millioner til 911,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Rysgaard Christiansen. Virksomheden ejes af KL2019 A/S. Kombit A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde informationsteknologisk servicevirksomhed med primært formål at bistå kommunerne til at opnå bedre eller billigere it-løsninger, der kan forbedre kommunernes opgaveløsning, og at samarbejde med KL (Kommunernes Landsfor-ening), fx i forhold til fællesoffentlige projekter. Selskabet kan herunder blandt andet fo-restå udarbejdelse af normer og kravspecifikationer, gennemføre fælles it-(ramme)udbud eller it-indkøb, yde it-rådgivning samt anden i forbindelse hermed stå-ende virksomhed. Selskabet kan direkte eller indirekte eje og sælge fast ejendom samt direkte eller indi-rekte udleje eventuel ledig fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Fellov Invest ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFellov Invest ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 49.838 til 613.397 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 58.592 kroner i det foregående regnskabsår til 633.836 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 50.000 til 477.444. Firmaet ledes af direktør Rikke Fellov. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Fellov. Fellov Invest ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at være holdingselskab for Fellov Consulting, der har til formål at levere konsulentydelser
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Decent Work International ApS i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Decent Work International ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 93.966 til 36.040 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 93.966 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 93.966 i det foregående regnskabsår til 34.502 - et fald på -63 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 409.740 til 437.635. Virksomheden ledes af direktør Sten Toft Petersen. I første omgang er det DECENT WORK DENMARK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sten Toft Petersen, der er den dominerende ejer. Decent Work International ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentvirksomhed, arbejdsformidling/HR, velgørenhed og konference service, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Fairknit ApS i Dragør får underskudDet seneste år er endt med underskud i Dragør-virksomheden Fairknit ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -165.138 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -71.134 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lena Slumstrup Jensen. I første omgang er det Lena Slumstrup Jensen og Slumstrup Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Casper Slumstrup og Lena Slumstrup Jensen, der er de dominerende ejere. Fairknit ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, at drive garnbutik og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i KastrupKastrup-virksomheden FS FUGETEKNIK ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -25.888 til -45.897 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 194.737 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 493.220 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 186.356 til 140.459 kroner . Virksomheden ledes af direktør Frederik Soelberg Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Soelberg Jørgensen. FS FUGETEKNIK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med håndværkerservice, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Reklamevirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabsårMHPMHP ApS , der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12.101 til 25.783 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 238.520 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 40.045 kroner til 54.552 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 20.041 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i MHPMHP ApS fra 210.964 til 118.005 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikkel Hartmann-Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Hartmann-Petersen. MHPMHP ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivnings- og konsulentvirksomhed, handel, restaurationsvirksomhed, virksomhed med eventafvikling, investeringsvirksomhed samt dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Dragør er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Børge Christiansen's Autosadelmageri ApS i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2911 til 175.572 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 435.770 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 557.306 kroner til 709.878 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 391.214 til 471.301. Virksomheden ledes af direktør Peter Christian Brøgger. I første omgang er det BØRGE CHRISTIANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Christian Brøgger, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Børge Christiansen's Autosadelmageri ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er håndværk, handel, fabrikation, finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PostNord Strålfors A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16,3 millioner til 17,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 71 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 72 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 73,9 millioner kroner til 79,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 85,9 millioner til 97,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Rasmus Nyberg. Virksomheden ejes af PostNord Strålfors Group AB. PostNord Strålfors A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden trykning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere business print og kuverteringsydelser, loyalitetskoncepter, samt elektronisk dokumenthåndtering og dertil knyttede og beslægtede serviceydelser i DanmarkKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Soroka Agency ApS i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Soroka Agency ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 63.976 til 12.472 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 140.645 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 569.909 kroner i det foregående regnskab til 464.626. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 130.825 til 138.854. Firmaet ledes af direktør Lioudmila Francevna Soroka. Virksomhedens reelle ejere er Lioudmila Francevna Soroka. Soroka Agency ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed som agency og med shipsupplyKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Scanaerotech ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Scanaerotech ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,8 millioner til 9,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 8,1 millioner til 13,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Üstündag Harc. Virksomheden ejes af HARC HOLDING ApS. Scanaerotech ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af reservedele til fly og værktøj i sammenhæng med dette, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i København S fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i DF-Huset A/S, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -278.600 til -334.782 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -199.311 kroner til -257.083 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,4 millioner til 6,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Connie Lykkegaard Mikkelsen. I første omgang er det Connie Lykkegaard Mikkelsen, Pia Annette Hansen, Denis Rasmussen, Linda Lykke Wetterstein, John Reinholdt Petersen og Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetiker (dofk), der står som ejere. I sidste ende er det Connie Lykkegaard Mikkelsen, Pia Annette Hansen, Denis Rasmussen, Linda Lykke Wetterstein og John Reinholdt Petersen, der er de dominerende ejere. DF-Huset A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med administration og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Creative Technology Denmark ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6,7 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -9,6 millioner til -7,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rikard Troell. Virksomheden ejes af Mediatec Solutions Sweden AB. I Erhvervsstyrelsens register er Creative Technology Denmark ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er salg og udlejning af varer og tjenesteydelser indenfor lys-, lyd- og billedudstyr samt produktion af underholdningsarrangementer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Alumus Invest ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Alumus Invest ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 225.483 til -150.288 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 297.610 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 189.343 kroner i det foregående regnskab til 131.180 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 983.314 til 755.781 kroner . Firmaet ledes af direktør Bernard Villaume. Virksomhedens reelle ejere er Bernard Villaume. Alumus Invest ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er1) at levere konsulentydelser, f.eks. indenfor projektledelse og strategi, 2) at investere i værdipapirer og fast ejendom, 3) at investere i og udvikle opstartsvirksomheder 4) at udbyde foredrag og 5) hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet YardHouse Capital Group ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -91.000 til 105.746 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 996.000 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 94.000 til 199.434. Virksomheden ledes af direktør Martin Rex Empacher. I første omgang er det Empacher & Co. ApS og Holdingselskabet Claus Jørgensen II ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Bo Jørgensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er YardHouse Capital Group ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde formue- og investeringsrådgivning til personer/selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Regnskabsvirksomhed i Dragør går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dragør-virksomheden REVISIONSFIRMAET KENNETH BIRKELUND - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 28.256 til -1689 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 28.256 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 143.752 kroner i det foregående regnskab til 97.765 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 184.766 til 184.637 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Birkelund. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Birkelund. I Erhvervsstyrelsens register er REVISIONSFIRMAET KENNETH BIRKELUND - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i overensstemmelse med den for registrerede revisorer til enhver tid gældende lovgivning
Nedad: Virksomhed i København S fik igen tabKøbenhavn S-virksomheden Prip og Birkeholm ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -36.000 til -38.211 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -10.000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.000 kroner til -11.875 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -146.000 til -183.846 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jens Birkeholm. Virksomhedens reelle ejere er Jens Birkeholm og Dorte Prip. Prip og Birkeholm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Homeworkers ApS fik større overskud end året førHomeworkers ApS, der er en virksomhed i Dragør, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 42.000 til 50.343 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 582.000 kroner i det foregående regnskab til 399.779 - et fald på -31 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 155.000 til 164.100. Virksomheden ledes af direktør Sabine Michaela Bangly. I første omgang er det BANGLY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sabine Michaela Bangly, der er den dominerende ejer. Homeworkers ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive reklameorienteret erhverv og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Stein & Gabelgaard ApS fik større overskud end året førStein & Gabelgaard ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 170.998 til 453.161 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,8 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jonathan Stein og Hans Henrik Gabelgaard. I første omgang er det MEDICOMONITOR ApS og HHG INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonathan Stein og Hans Henrik Gabelgaard, der er de dominerende ejere. Stein & Gabelgaard ApS hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT Udvikling og drift samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Prestige Limousine Service ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Prestige Limousine Service ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 206.149 til -67.895 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 207.393 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 208.923 kroner året før til -62.386 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 370.499 til 319.881 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Dalitz. Virksomhedens reelle ejere er Michael Dalitz. Prestige Limousine Service ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive Taxa virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Dragør fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i RenEksperterne ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 53 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 17,6 millioner kroner til 20,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 3,2 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Behrend. I første omgang er det RengøringsEksperterne Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Behrend, der er den dominerende ejer. RenEksperterne ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive rengøringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed samt formidling af håndværksopgaverKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fannar ApSKøbenhavn S-virksomheden Fannar ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2027 til -8127 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2027 kroner til -8127 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 37.859 til 31.873 kroner . Virksomheden ledes af direktør Fannar Aðalsteinsson. Virksomhedens reelle ejere er Fannar Aðalsteinsson. Fannar ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er funktionel træning. Boot Camp, Crossfit, OCR og StyrkeKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Blikkenslagervirksomhed i Dragør går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dragør-virksomheden Lars Henriksen VVS Teknik ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 574.792 til -134.699 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 677.600 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 795.398 til 110.812 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Henriksen. I første omgang er det L HENRIKSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Henriksen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Lars Henriksen VVS Teknik ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive VVS og blikkenslagervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: It-virksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden a-book ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 625.860 til -287.070 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 625.860 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 991.837 kroner i det foregående regnskab til 555.185 - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 661.931 til 437.380 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Max Tommy Andersen, Tim Borelli Mikkelsen, Thomas Petersson og Peter Tullin. I første omgang er det Umano Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Max Tommy Andersen, Tim Borelli Mikkelsen, Thomas Petersson og Peter Tullin, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er a-book ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, udvikling og salg af IT-produkter samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Cloud Security Zero ApSKøbenhavn S-virksomheden Cloud Security Zero ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -32.366 til -3680 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -32.273 kroner til -3640 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7634 til 3954 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tony Susgaard Fergusson. Virksomhedens reelle ejere er Tony Susgaard Fergusson. Cloud Security Zero ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Vrksomhedens formål er at tilbyde konsulent services indenfor informations teknologi og investere i aktiemarkedet
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Simply Shirts ApSKastrup-virksomheden Simply Shirts ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -63.964 til -162.644 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -30.961 kroner til -116.124 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -551.084 til -713.728 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kim Risvad. I første omgang er det Casper Lindsted Risvad, Camilla Lindsted Risvad og RISVAD HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Kim Risvad, der er den dominerende ejer. Simply Shirts ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Armicon ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Armicon ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 9236 til 7675 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 19.524 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 23.682 kroner i det foregående regnskab til 16.432 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 213.462 til 219.452. Virksomheden ledes af direktør Michael Asbjørn Gottlieb. I første omgang er det Gottlieb Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Asbjørn Gottlieb, der er den dominerende ejer. Armicon ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg af trailere, reparation heraf og anden forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Møllelodden 1 ApS i Dragør er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Møllelodden 1 ApS i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5029 til 309.163 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5000 kroner året før til 432.928 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 36.077 til 277.232. Virksomheden ledes af direktør Peter Behrend. I første omgang er det RengøringsEksperterne Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Behrend, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Møllelodden 1 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at eje ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Gottlieb Ejendomme ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårGottlieb Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 35.991 til 190.465 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 95.136 kroner i det foregående regnskabsår til 243.853 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 409.289 til 557.871. Firmaet ledes af direktør Michael Asbjørn Gottlieb. I første omgang er det Gottlieb Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Asbjørn Gottlieb, der er den dominerende ejer. Gottlieb Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom, herunder køb, salg, udlejning og udvikling af ejendomme og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KastrupTØMRER- OG SNEDKERFIRMAET GOTTLIEB ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 787.543 til 224.426 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 977.617 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Asbjørn Gottlieb. I første omgang er det Gottlieb Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Asbjørn Gottlieb, der er den dominerende ejer. TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET GOTTLIEB ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CA Shop ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -216.741 til 74.595 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 520.119 kroner i det foregående regnskab til 472.089. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 246.415 til 331.658. Virksomheden ledes af direktør Anders Nordahl Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Nordahl Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er CA Shop ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: er køb og salg af diverse souvenir fra Christiania og andet efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden WePack ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -93.925 til -194.060 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 250.740 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 109.630 i det foregående regnskabsår til 36.957 - et fald på -66 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 193.718 til 57.751 kroner . Virksomheden ledes af direktør Johannes Frej Bjørnø. I første omgang er det Wepack AB, der står som ejer. I sidste ende er det Johannes Frej Bjørnø, der er den dominerende ejer. WePack ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lægeklinik i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden DoctorAirHead ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -27.431 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -22.067 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Morten Holm og Bjørn Paw Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Holm. I Erhvervsstyrelsens register er DoctorAirHead ApS anbragt i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Dublab Production ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dublab Production ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -25.899 til 36.640 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 127.990 kroner i det foregående regnskabsår til 192.034 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -3318 til 30.924. Virksomheden ledes af direktør Jens Walther Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Walther Jacobsen. I Erhvervsstyrelsens register er Dublab Production ApS anbragt i branchen "Reproduktion af indspillede medier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg og lyd- og medieproduktion, salg af softwareproduktion og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos it-virksomhed i København SIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i GadeWeb ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 46.218 til 19.832 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 56.438 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 46.769 kroner i det foregående regnskab til 26.269 - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 112.000 til 126.311. Firmaet ledes af direktør Andreas Gade Hjarnø. Virksomhedens reelle ejere er Andreas Gade Hjarnø. GadeWeb ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, fremstilling og handel med Hjemmesider, Apps, spil og sælge og servicere i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Bay Young Trading ApSKøbenhavn S-virksomheden Bay Young Trading ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8698 til -11.874 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -318 kroner til -713 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31.302 til 19.428 kroner . Virksomheden ledes af direktør Zengwen Jia. Virksomhedens reelle ejere er Zengwen Jia. Bay Young Trading ApS hører hjemme i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive eksport- og importvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil, samt investeringer i aktier og værdipapirer
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Na&No Trade ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -441.950 til 40.493 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -441.422 kroner året før til 40.564 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -304.950 til -273.457. Virksomheden ledes af direktør Jiayu Zhu. Virksomhedens reelle ejere er Jiayu Zhu. I Erhvervsstyrelsens register er Na&No Trade ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er Import og eksport af varer husholdning, daglige fornødenheder og lejetøj, samt direkte, eller indirekte, at drive anden virsomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed
Underskuddet er blevet mindre hos Chew Chew ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Dragør-virksomheden Chew Chew ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -222.571 til -91.926 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste blev noteret til 40.717 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -395.470 til -467.171 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tina Fuglesang Helmand Theander. I første omgang er det A GREAT GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Patrick Enok Magnus Theander og Tina Fuglesang Helmand Theander, der er de dominerende ejere. Chew Chew ApS hører hjemme i branchen "Dyrehandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med salg af udstyr og produkter til kæledyr samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos regnskabsvirksomhed i København SNERO Group ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 941.207 til 254.819 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 941.207 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 211.277 til 236.964. Virksomheden ledes af direktør Anders Axeltoft. I første omgang er det ARNAX Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Axeltoft, der er den dominerende ejer. NERO Group ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent virksomhed inden for regnskabsassistance og rådgivning
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KastrupKastrup-virksomheden KBN Leasing ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -23.192 til -10.416 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1500 kroner året før til -1260 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -195.164 til -203.289 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Klaus Bukholt Nissen. I første omgang er det KBN HOLDING AF 2001 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Bukholt Nissen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KBN Leasing ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet N.A. Nissen Spedition & Transport ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -175.571 til 308.620 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 661.255 til 900.553. Virksomheden ledes af direktør Klaus Bukholt Nissen. I første omgang er det KBN HOLDING AF 2001 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Bukholt Nissen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er N.A. Nissen Spedition & Transport ApS anbragt i branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DV PARTNER ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 630.558 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 832.504 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 756.696 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Daniel Birk Varberg. Virksomhedens reelle ejere er Daniel Birk Varberg. DV PARTNER ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden it-servicevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og udføre konsulentydelser
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Haiko ApSKastrup-virksomheden Haiko ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -807 til -764 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var på -764 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -764 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i Haiko ApS sidste år fra -17.517 til -17.474 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Haiko Schürer. Virksomhedens reelle ejere er Haiko Schürer. I Erhvervsstyrelsens register er Haiko ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af internetportal
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kastrup-virksomheden ADLABZ ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 47.559 til -26.172 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 47.563 kroner året før til -26.172 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 97.559 til 71.387 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Rasmussen. I første omgang er det Kelevra Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ADLABZ ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og salg i forbindelse med online annoncering, samt dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Virtual Escape ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Virtual Escape ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1418 til 920 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 920 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra -8991 til -8071. Virksomheden ledes af direktør Thomas Rasmussen. I første omgang er det Kelevra Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Rasmussen, der er den dominerende ejer. Virtual Escape ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i danske selskaber samt at drive konsulentvirksomhed
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AzeHosting ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -166.163 til 731.531 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 476.537 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra -824.495 til -92.964. Virksomheden ledes af direktør Thomas Rasmussen. I første omgang er det Kelevra Holding ApS og Haiko ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Rasmussen og Haiko Schürer, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er AzeHosting ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med hosting af hjemmesider og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i Kid's Book And Apps Production ApS, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 13.008 til -15.016 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -13.008 kroner til -15.016 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 31.992 til 45.336. Virksomheden ledes af direktør Michal Duch Goldschmidt Søndergaard. Virksomhedens reelle ejere er Jimmy Bjørn Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Kid's Book And Apps Production ApS anbragt i branchen "Udgivelse af bøger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er app udvikling, e-bøger, digitale udgivelser, lydbøger, rettigheder af film og bøger, konsulentvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Roccamore ApS i København SRoccamore ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,5 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 13 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 19 ansatte - en fremgang på 46,15 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,7 millioner kroner til 11,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 4,9 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frederikke Antonie Schmidt. I første omgang er det KARSTOFT CONSULTING ApS, CLEMENTINE HOLDING ApS og ROCCAMORE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frederikke Antonie Schmidt, der er den dominerende ejer. Roccamore ApS hører hjemme i branchen "Skotøjsforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve skoforretninger samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden creativemeaning ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 31.765 til -24.954 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 31.765 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 37.502 i det foregående regnskabsår til 14.544 - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -19.953 kroner efter skat, voksede formuen i creativemeaning ApS sidste år fra -52.207 til -40.057 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tijana Miskovic. Virksomhedens reelle ejere er Tijana Miskovic. I Erhvervsstyrelsens register er creativemeaning ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og virksomhed med handel, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet INC ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -383.045 til 63.324 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -31.026 kroner året før til 425.150 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -350.604 til -287.280. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Støving Østergaard og Josefine Loa Bothe. I første omgang er det TPFBI Holding ApS og JLBG Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Støving Østergaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er INC ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive eventvirksomhed
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Elhøj LTD ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 238.184 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 238.584 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jan Elhøj Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Elhøj Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Elhøj LTD ApS anbragt i branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kunstnerisk skaben samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Amundsen ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Amundsen ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 19.190 til -13.009 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 58.211 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 21.137 kroner året før til -13.005 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 59.773 til 46.764 kroner . Virksomheden ledes af direktør Victor Thoft. Virksomhedens reelle ejere er Victor Thoft. Amundsen ApS hører hjemme i branchen "Markedsanalyse og offentlig meningsmåling". Virksomhedens formål er skrevet således: Formålet er at hjælpe andre virksomheder med at forbedre deres læringskurve om deres forbrugere og forstå forbrugernes motivation for at købe produkter
På vej frem: Lidt mindre tab hos Blue Raven ApSUnderskuddet i København S-virksomheden Blue Raven ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -398.745 til -252.083 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 556.481 kroner til 569.466 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -561.712 til -758.633 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mantas Jurkus. I første omgang er det Stig Grønne, Jakob Kennet Larsen, Mantas Jurkus og BS SORTE SVANE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Kennet Larsen og Mantas Jurkus, der er de dominerende ejere. Blue Raven ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: At drive Café / Bar / Restaurations virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Magic Production ApSKøbenhavn S-virksomheden Magic Production ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -36.450 til -48.874 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -34.314 kroner til -48.797 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 7534 til -13.540 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Merete Flensted Laustsen og Martine Noring Goehring. I første omgang er det Pursuit of Magic ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Merete Flensted Laustsen, Peter Thinggaard Laustsen og Martine Noring Goehring, der er de dominerende ejere. Magic Production ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: 1.2 Virksomhedens formål er at drive produktion og salg af designs udviklet af Pursuit of Magic ApS
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i KastrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i C.C. TAG & FACADE ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 273.435 til 241.168 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 579.679 kroner til 606.804 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 453.864 til 581.684. Virksomheden ledes af direktør Christian Strautins Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Strautins Christensen. C.C. TAG & FACADE ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hyæne Film ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hyæne Film ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 3,9 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Daniel Mühlendorph Jensen. I første omgang er det LOKALAVISSELSKABET A/S, Mühlendorph Holding ApS og Genco2020 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Daniel Mühlendorph Jensen og Ulaa Salim, der er de dominerende ejere. Hyæne Film ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er produktion og salg af film og tv, samt udnyttelse af bagvedliggende rettighederKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Bikram ApS i Kastrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Kastrup-virksomheden Bikram ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 124.258 til -192.909 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -592.360 til -742.928 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bikram Singh. Virksomhedens reelle ejere er Bikram Singh. Bikram ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved drift af supermarkedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KastrupKastrup-virksomheden COPENHAGEN SPECS ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -56.824 til -10.769 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 254.726 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 541.412 kroner til 580.118 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 220.982 til 211.719 kroner . Firmaet ledes af direktør Morten Løkke Gammelmark. I første omgang er det Copenhagen Specs Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Løkke Gammelmark, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er COPENHAGEN SPECS ApS anbragt i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at planlægge og afholde messer samt aktiviteter i tilknytning hertil
Underskuddet er blevet mindre hos Copenhagen Flight Services ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kastrup-virksomheden Copenhagen Flight Services ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -17,4 millioner til -2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 113 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 84 ansatte - en nedgang på 25,66 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 36,0 millioner kroner til 40,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 57,8 millioner til 56,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Bo Hansen. I første omgang er det Nordic Aero Holding AB, der står som ejer. I sidste ende er det Gediminas Žiemelis, der er den dominerende ejer. Copenhagen Flight Services ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med luftfart". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive flyvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Peter Villumsen ApS i København SPeter Villumsen ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 798.438 til 223.338 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 175.445 kroner i det foregående regnskab til 162.293. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Villumsen. I første omgang er det Peter Villumsen, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Villumsen og Peter Villumsen, der er de dominerende ejere. Peter Villumsen ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med administration, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VARMT VAND FRA SOLEN ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4289 til 88.580 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 338.307 kroner til 421.996 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 137.173 til 206.244. Virksomheden ledes af direktør Niels Christian Lyck. I første omgang er det Niels Christian Lyck og TJA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Christian Lyck, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er VARMT VAND FRA SOLEN ApS anbragt i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service indenfor solfangerbranchen samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Nordic Seashell ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Dragør-virksomheden Nordic Seashell ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 36.920 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 36.995 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Mads Bilenberg og Thomas Wisborg. Virksomhedens reelle ejere er Mads Bilenberg og Thomas Wisborg. Nordic Seashell ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af bruseløsninger samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden WALLYS ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 165.155 til -113.384 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 165.155 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 217.848 kroner året før til -112.056 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 383.136 til 269.752 kroner . Virksomheden ledes af direktør Danny Diduch. Virksomhedens reelle ejere er Danny Diduch. I Erhvervsstyrelsens register er WALLYS ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at markedsføre, sælge og levere konsulenttjenester samt at eje og erhverve kapitalandele i andre selskaber
Røde tal forsvandt: Bilværksted i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Pladeværkstedet Bjarne Mortensen ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -76.546 til 462.176 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 582.038 til 952.468. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Mortensen. I første omgang er det YDERHOLM LARSEN HOLDING ApS og BJARNE MORTENSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarne Mortensen, Peter Yderholm Larsen og Trine Karoline Larsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Pladeværkstedet Bjarne Mortensen ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og plade- og mekanisk værkstedsarbejde og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i København S hold fast i overskuddetLarsen Ejendomme, CPH ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 19.846 til 21.109 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 72.961 kroner til 73.723 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 28.275 til 44.740. Firmaet ledes af direktør Peter Yderholm Larsen. I første omgang er det YDERHOLM LARSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Yderholm Larsen og Trine Karoline Larsen, der er de dominerende ejere. Larsen Ejendomme, CPH ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsvirksomhed med beslægtede områderKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Haugaard Production ApS i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Haugaard Production ApS, der er et firma i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 119.454 til -96.843 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 119.454 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 653.541 i det foregående regnskabsår til 233.276 - et fald på -64 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 346.621 til 213.457 kroner . Virksomheden ledes af direktør Simon Peter Haugaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Simon Peter Haugaard Nielsen. Haugaard Production ApS hører hjemme i branchen "Produktion af tv-programmer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af TV-optagelser og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Sommer 2016 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Sommer 2016 ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 767.401 til 515.520 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,6 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Timo Hjalmar Kirkegaard Hoffman. I første omgang er det VALUTA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Timo Hjalmar Kirkegaard Hoffman, der er den dominerende ejer. Sommer 2016 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive café og restaurationsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Café 8 Tallet 2011 ApS i København S ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i København S-virksomheden Café 8 Tallet 2011 ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 61.843 til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 213.560 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 89.512 til -951.422 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Timo Hjalmar Kirkegaard Hoffman. I første omgang er det VALUTA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Timo Hjalmar Kirkegaard Hoffman, der er den dominerende ejer. Café 8 Tallet 2011 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restauration og lignende virksomhed, herunder virksomhed med køb og salg af madvarerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Fokus 2008 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fokus 2008 ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 314.617 til 215.079 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 314.617 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 325.608 kroner i det foregående regnskab til 298.161. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 481.402 til 649.065. Virksomheden ledes af direktør Timo Hjalmar Kirkegaard Hoffman. I første omgang er det VALUTA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Timo Hjalmar Kirkegaard Hoffman, der er den dominerende ejer. Fokus 2008 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restaurations- og cafe virksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Parties.dk ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Parties.dk ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -50.295 til 73.084 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -50.241 kroner året før til 73.509 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 617 til 57.641. Virksomheden ledes af direktør Charlotte Dalgaard Larsen. I første omgang er det Dalgaard Holding 2016 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Charlotte Dalgaard Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Parties.dk ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Dragør-virksomheden Dragør Pizzahus ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dragør Pizzahus ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 253.050 til 183.255 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 428.059 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 541.021 til 683.972. Virksomheden ledes af direktør Hamit Cevher. Virksomhedens reelle ejere er Hamit Cevher. Dragør Pizzahus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive restaurations-/fødevarevirksomhed
Overskuddet stiger flere gange: It-virksomhed i Dragør tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i LIDAR SURVEY ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 213.958 til 866.015 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 11.870 kroner året før til -63.543 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 819.295 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikael Sejersen. Virksomhedens reelle ejere er Mikael Sejersen. LIDAR SURVEY ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve konsulent- og kursusvirksomhed indenfor IT generelt, samt handel, service, produktion og investering iøvrigtKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Goldhammer ApSKøbenhavn S-virksomheden Goldhammer ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -16.956 til -4336 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -16.956 kroner til -4136 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 30.888 til 26.552 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Guldhammer. I første omgang er det Goldhammer Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Guldhammer, der er den dominerende ejer. Goldhammer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med blandt andet virksomhedsrådgivning og økonomiske rådgivning til erhverv og private samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Lægeklinik i Dragør får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Dragør-virksomheden Speciallæge i Almen Medicin Maria Lawaetz Schultz ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 925.823 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 375.198 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Maria Lawaetz Schultz. Virksomhedens reelle ejere er Maria Lawaetz Schultz og Simon Lawaetz Schultz. I Erhvervsstyrelsens register er Speciallæge i Almen Medicin Maria Lawaetz Schultz ApS anbragt i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed i almen medicin og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: We Bite ApS fik større overskud end året førWe Bite ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 190.000 til 345.929 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 294.000 til 451.442. Firmaet ledes af direktør Ulf Mikael Larsson. I første omgang er det We Bite AB, der står som ejer. I sidste ende er det Ulf Mikael Larsson, der er den dominerende ejer. We Bite ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med udvikling af software samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kvalitetsrengøring ApS fik større overskud end året førKvalitetsrengøring ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 194.612 til 300.377 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jan Christoffersen og Kjeld Skou. I første omgang er det SKOU & CHRISTOFFERSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Christoffersen og Kjeld Skou, der er de dominerende ejere. Kvalitetsrengøring ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabPP Performance ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1487 til 23.144 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 315.766 kroner til 448.809 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 43.518 til 61.139. Firmaet ledes af direktør Flemming Handberg. I første omgang er det Futura Travel Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Handberg, der er den dominerende ejer. PP Performance ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er salg af online ydelserKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Eventyrfabrikken Megacenter ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -425.330 til 953.360 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,6 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 6,9 millioner til 7,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Purup Skovfoged, Eivind Saga og Linda Elisabet Andréasson. Virksomheden ejes af HoldCo 18809 AB. I Erhvervsstyrelsens register er Eventyrfabrikken Megacenter ApS anbragt i branchen "Forlystelsesparker o.l.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed i underholdningsbranchen, tivolivirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Børnenes Eventyrfabrik ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Børnenes Eventyrfabrik ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,4 millioner til 92.977 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 647.897 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Børnenes Eventyrfabrik ApS var ligesom året før på 3,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Purup Skovfoged, Eivind Saga og Linda Elisabet Andréasson. Virksomheden ejes af HoldCo 18809 AB. I Erhvervsstyrelsens register er Børnenes Eventyrfabrik ApS anbragt i branchen "Forlystelsesparker o.l.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed i underholdningsbranchen, tivolivirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Regnskabsvirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FHK Management ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 453.928 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 968.357 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 4,3 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frederik Hedegård Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Hedegård Knudsen. FHK Management ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med asset management, rådgivning, formidling samt investering i noterede og unoterede værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Nithru ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Nithru ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 609.175 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 610.703 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 40.000 til 508.833. Selskabet ledes af direktør Jordi Juan Roig. Virksomhedens reelle ejere er Jordi Juan Roig. Nithru ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive kommerciel virksomhed indenfor medier, underholdning, sport og kultur
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MF Group ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -74.108 til 79.745 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 171.164 kroner i det foregående regnskabsår til 429.640 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -6900 til 70.711. Virksomheden ledes af direktør Mahmoud Kamel Abdulmajid. Virksomhedens reelle ejere er Mahmoud Kamel Abdulmajid. I Erhvervsstyrelsens register er MF Group ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med person- og godstransport, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Broe & Brøndum ApSBroe & Brøndum ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 152.320 til 142.698 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 756.235 kroner til 846.794 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 108.592 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Broe & Brøndum ApS fra 491.181 til 349.772 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Broe-Brøndum. I første omgang er det Broe & Brøndum Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Broe-Brøndum, der er den dominerende ejer. Broe & Brøndum ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion af lyd og lys til film samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet FAW ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -118.752 til 31.169 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 150.056 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 33.366 kroner i det foregående regnskabsår til 86.687 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 45.463 til 76.632. Virksomheden ledes af direktør Frederik Andres Windfeld. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Andres Windfeld. I Erhvervsstyrelsens register er FAW ApS anbragt i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at undeholde folk som DJKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Ole Holm Laureng Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ole Holm Laureng Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 101.738 til 75.828 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 168.365 kroner i det foregående regnskab til 144.929. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 170.091 til 229.237. Virksomheden ledes af direktør Ole Holm Laureng. I første omgang er det Ole Holm Laureng Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Holm Laureng, der er den dominerende ejer. Ole Holm Laureng Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og drive ejendomme, samt handel og service i øvrigt
Nyt regnskab: Virksomhed i Dragør får underskudDet seneste år er endt med underskud i Dragør-virksomheden RobinTech ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -456.529 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -205.022 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør André Larsen. I første omgang er det Bettina Elbæk Pedersen, IVAN HOLDING ApS, KLAN A HOLDING ApS, EGENFELDT INNOVATION ApS og RobinTech Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det André Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er RobinTech ApS anbragt i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af udstyr til brug for beskyttelse af vira samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet FAW ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -118.752 til 31.169 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 33.366 kroner i det foregående regnskabsår til 86.687 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 45.463 til 64.791. Virksomheden ledes af direktør Frederik Andres Windfeld. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Andres Windfeld. I Erhvervsstyrelsens register er FAW ApS anbragt i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at undeholde folk som DJ
Nyt regnskab: Lærkebo Invest ApS i Kastrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kastrup-virksomheden Lærkebo Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -99.836 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 121.733 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Strautins Christensen. I første omgang er det Strautins Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Strautins Christensen, der er den dominerende ejer. Lærkebo Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Saint-Gobain Nordic A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 932,5 millioner til 1,5 milliarder kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 56 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 53 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 47,6 millioner kroner til 50,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selvom året endte med et overskud på 1,5 milliarder kroner efter skat, faldt formuen i Saint-Gobain Nordic A/S fra 4,6 milliarder til 3,3 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Møller. Virksomheden ejes af SAS Partidis. Saint-Gobain Nordic A/S hører hjemme i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og distribution af byggematerialer og møbelprodukter, ejerskab af virksomheder inden for denne branche, investerings- samt finansieringsaktiviteter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København SIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i SILKEHUSET ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 65.929 til 29.130 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 83.161 kroner i det foregående regnskab til 44.426 - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra -369.209 til -346.799. Firmaet ledes af en direktion, der består af Pascal Parent og Christina Præst Rudkilde. Virksomhedens reelle ejere er Pascal Parent og Christina Præst Rudkilde. SILKEHUSET ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål vil bestå i import og salg af specialstoffer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Bella Sky A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bella Sky A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 40,0 millioner til 27,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 40,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 74,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 60,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 792,5 millioner til 823,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Wenaas. I første omgang er det Wenaas Hotels Denmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Wenaas og Sigmund Weenas, der er de dominerende ejere. Bella Sky A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og drift af fast ejendom, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i CIH Scandinavia Hotel A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 25,3 millioner til 22,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 60,2 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 35,9 millioner kroner til 36,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 236,3 millioner til 252,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Trude Wenaas. I første omgang er det Wenaas Hotels Denmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Wenaas og Sigmund Weenas, der er de dominerende ejere. CIH Scandinavia Hotel A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje hotelejendommen matr. nr. 530 Amagerbro Kvarter, København, beliggende Amager Boulevard 70, 2300 København S, samt at drive hotelvirksomhed gennem denne ejendom samt anden efter bestyrelsens vurdering hermed naturligt tilknyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i CIH Royal Hotel A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15,6 millioner til 16,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 24,4 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 25,1 millioner kroner til 28,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 154,4 millioner til 167,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Trude Wenass. I første omgang er det Wenaas Hotels Denmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Wenaas og Sigmund Weenas, der er de dominerende ejere. CIH Royal Hotel A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje hotelejendommen bygning nr. 3 a på lejet grund af matr. nr. 386 Vestervold Kvarter, beliggende Vesterbrogade 6 A, 1620 København V, samt at drive hotelvirksomhed samt anden efter bestyrelsens vurdering hermed naturligt tilknyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i København S fik lidt lavere overskudCIH Globetrotter Hotel A/S, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 16,6 millioner til 15,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 16,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 18,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 18,1 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 126,4 millioner til 138,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Trude Wenaas. I første omgang er det Wenaas Hotels Denmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Wenaas og Sigmund Weenas, der er de dominerende ejere. CIH Globetrotter Hotel A/S hører hjemme i branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje hotelejendommen matr. nr. 39 b og 66 Sundbyøster Kvarter, København, beliggende Engvej 171, 2300 København S, samt at drive hotelvirksomhed gennem denne ejendom samt anden efter bestyrelsens vurdering hermed naturligt tilknyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Bilsby & Nielsen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bilsby & Nielsen ApS, der er et firma i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 49.548 til 3240 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 207.445 kroner i det foregående regnskab til 154.264 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 64.920 til 66.360. Firmaet ledes af direktør Dan Nielsen. I første omgang er det MIKCARO ApS, Bilsby Holding ApS og Mkure Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dan Nielsen, Martin Finnerup Bilsby og Michael Kure, der er de dominerende ejere. Bilsby & Nielsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Selskabets formål er beskrevet sådan: Udlejning af matrielKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden TC Solutions ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 127.287 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 127.483 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tommy Bent Christophersen. I første omgang er det TBC group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Bent Christophersen, der er den dominerende ejer. TC Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vikarbureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Copenhagen Maritime Services ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10,3 millioner til 20,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 20,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 8,4 millioner til 16 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Jæpelt. I første omgang er det SCAN GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Simonsen, der er den dominerende ejer. Copenhagen Maritime Services ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, køb og salg, agenturvirksomhed, administration, ejer af og administrator af fast ejendom og al virksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Scan Factory A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Scan Factory A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 510.000 til 933.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 572.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,6 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Hemming. I første omgang er det SCAN GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Simonsen, der er den dominerende ejer. Scan Factory A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at skabe rammer for iværksættervirksomheder, at øge mulighederne for at realisere vækstpotentialer, at forestå rådgivning i forbindelse hermed og stille lokaler til rådighed, og alt lignende virksomhed til fremme af formåletKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Scan-Shipping Africa A/S. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -712.000 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -639.000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Ulrik Kamstrup Jespersen. I første omgang er det SCAN GROUP A/S og ATS Group Holdings (Pty) Ltd., der står som ejere. I sidste ende er det Arne Simonsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Scan-Shipping Africa A/S anbragt i branchen "Speditører". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet formål er speditions- og transportvirksomhed af enhver artKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Nybovej 6 ApSNybovej 6 ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 44.000 til 40.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 75.000 kroner i det foregående regnskab til 72.000. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. På trods af et overskud på 25.000 kroner efter skat, faldt formuen i Nybovej 6 ApS fra 2,8 millioner til 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Jæpelt. I første omgang er det SIMON'S GOLF A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Simonsen, der er den dominerende ejer. Nybovej 6 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje, administrere og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed, samt investering i selskaber i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Ejendomsvirksomhed i København S får milliontabUnderskuddet i København S-virksomheden Scan Real Estate Properties A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2,0 millioner til -4,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -2,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 98,5 millioner til 94,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Jæpelt. I første omgang er det SCAN GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Simonsen, der er den dominerende ejer. Scan Real Estate Properties A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er eje og udleje fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed, samt at eje kapitalandele i andre virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Scan Real Estate A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i København S-virksomheden Scan Real Estate A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3,0 millioner til -5,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -3,0 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 565.000 kroner året før til -1,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 80,1 millioner til 75,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Jæpelt. I første omgang er det SCAN REAL ESTATE PROPERTIES A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Simonsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Scan Real Estate A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje, administrere og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i København S fik igen tabKøbenhavn S-virksomheden Shipco-Shipping Jylland A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -74.000 til -89.000 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 175.000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -14.000 kroner til -27.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 481.000 til 411.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Jæpelt. I første omgang er det SCAN-SHIPPING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Simonsen, der er den dominerende ejer. Shipco-Shipping Jylland A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at markedsføre linieagenturer og kombinerede internationale transporter, terminaldrift og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Forward - Shipping A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Forward - Shipping A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 882.000 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 3,4 millioner til 4,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Morten Jæpelt. I første omgang er det SCAN GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Simonsen, der er den dominerende ejer. Forward - Shipping A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, import, eksport og agenturvirksomhed, samt transportvirksomhed af enhver art og al virksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden NatuRem Bioscience ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3457 til -6102 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3300 kroner til -6020 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 29.838 til 23.736 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Kjølby og Christopher Kjølby Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Kjølby og Christopher Kjølby Jensen. NatuRem Bioscience ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre fødevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er udvikling og fremstilling af bæredygtige fødevarer og fødevareingredienserKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Murervirksomhed i Kastrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden KBH-HS Tømrer & Murer ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 38.238 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 53.390 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jan Lohmann Poulsen. I første omgang er det KBH-HS Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Lohmann Poulsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KBH-HS Tømrer & Murer ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive Tømrer og Murer forretningKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden Frugtbudet i Danmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -283.072 til -68.075 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 370.848 kroner i det foregående regnskabsår til 560.855 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Lindberg. Virksomheden ejes af Fruktbudet i Norden AB. Frugtbudet i Danmark ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med frugt og grøntsager". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med og distribution af frugtKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Maler-virksomhed i Kastrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden KBH-HS Mandskab ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 11.314 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 13.702 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jan Lohmann Poulsen. I første omgang er det KBH-HS Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Lohmann Poulsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KBH-HS Mandskab ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Muums Juice ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden Muums Juice ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -323.635 til -23.060 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 312.276 kroner i det foregående regnskabsår til 564.864 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -492.506 til -517.689 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Abbas Khudayer Mohamed Al-Khafaji. Virksomhedens reelle ejere er Abbas Khudayer Mohamed Al-Khafaji. Muums Juice ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor juice, kaffe og is, og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Lammeuld ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Lammeuld ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 393.170 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 393.520 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jonathan Rønde Kiilerich. I første omgang er det Lammeuld Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonathan Rønde Kiilerich, der er den dominerende ejer. Lammeuld ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for branchekode 47.91.16 - Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internetKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Kastrup hold fast i overskuddetAIRPORT COORDINATION DENMARK A/S, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 25.457 til 25.506 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 35.287 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Formuen i AIRPORT COORDINATION DENMARK A/S var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Frank Holton. Virksomheden ejes af KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden. AIRPORT COORDINATION DENMARK A/S hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med luftfart". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med koordinering af ankomst- og afgangstidspunkter for fly samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens opfattelse står i naturlig forbindelse hermed
Tallene vendt: Flytbar ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Flytbar ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -466.489 til 87.491 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 404.285 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -339.774 til -252.283. Virksomheden ledes af direktør Jacob Støving Østergaard. I første omgang er det TPFBI Holding ApS og M.S. Cph Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Støving Østergaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Flytbar ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive eventvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Blak El-teknik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Blak El-teknik ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 983.000 til 775.966 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -7872 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Blak Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Blak Christensen. Blak El-teknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive el-installationsvirksomhed og virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KastrupSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kastrup-virksomheden Menzies Aviation Denmark Lounges A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,7 millioner til -192.842 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,6 millioner til 4,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jesper Juan Anders Fredmark. Virksomheden ejes af Menzies Aviation Plc. Menzies Aviation Denmark Lounges A/S hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med luftfart". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er levere serviceydelser i forbindelse med luftfart samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KastrupSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kastrup-virksomheden Menzies Aviation (Denmark) A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -46,7 millioner til -4,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 363.000 kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 60 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 146 ansatte - en fremgang på 143,33 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 54,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 86,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -38,2 millioner til -48,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Jesper Juan Anders Fredmark. Virksomheden ejes af Menzies Aviation Plc. Menzies Aviation (Denmark) A/S hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med luftfart". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde service inden for luftfartsindustrienKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Th. Sørensen ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårTh. Sørensen ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 24.000 til 698.514 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,1 millioner kroner til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 888.000 til 1,4 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kristine Strange Rykær og Line Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Kristine Strange Rykær og Line Nielsen. Th. Sørensen ApS hører hjemme i branchen "Slagter- og viktualieforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og salg af smørrebrød, diner transportable samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Menzies Aviation Washing Denmark A/S i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5294 til 410.668 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 998.719 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 794.473 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 2 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Juan Anders Fredmark. Virksomheden ejes af Menzies Aviation Plc. I Erhvervsstyrelsens register er Menzies Aviation Washing Denmark A/S anbragt i branchen "Serviceydelser i forbindelse med luftfart". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere serviceydelser i forbindelse med luftfart samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Acorn Invest ApSAcorn Invest ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 25,7 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -24.458 kroner til -284.134 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 24,2 millioner til 26 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Westergaard Jakobsen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Westergaard Jakobsen. Acorn Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde konsulentbistand og rådgivning samt beslægtet virksomhed indenfor softwarebranchen, at eje kapitalandele i associerede virksomheder samt at drive investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Grounder ApS i København S ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Grounder ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 44,3 millioner til -29.268 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 44,3 millioner kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -20.928 kroner til -20.530 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,6 millioner til 100.236 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Westergaard Jakobsen. I første omgang er det OTIUM INVEST ApS og Acorn Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det David Norden Guldbrandsen og Thomas Westergaard Jakobsen, der er de dominerende ejere. Grounder ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle software og investering i kapitalandele samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden (4S advisory ApS). Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -116.854 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 439.631 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Amar Shahzad. I første omgang er det JaJR Holding ApS, SqWi Holding ApS og i4cloud Consulting AB, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Juul Rasmussen, Søren Winkel og Amar Shahzad, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er (4S advisory ApS) anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Underskuddet er blevet mindre hos The Plant ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden The Plant ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,2 millioner til -491.082 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 814.648 til 425.191 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jacob Støving Østergaard. I første omgang er det TPFBI Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Støving Østergaard, der er den dominerende ejer. The Plant ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udleje lokaler til events, kursus og lignende arrangementer samt hermed belægtet erhverv
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i KastrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HP-TRADING ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,3 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 152.864 kroner året før til -40.490 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 15,1 millioner til 16 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Vinding Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Vinding Petersen. HP-TRADING ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt at yde teknisk konsulentassistance
Nedgang på bundlinjen: Kraftvaerk A/S i København S ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Kraftvaerk A/S, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,1 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 7,1 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 65 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 73 ansatte - en fremgang på 12,31 procent. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 54,7 millioner kroner til 59,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 9,8 millioner til 5,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Otto Hangaard Andersen. I første omgang er det KRAFTVAERK GROUP A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Otto Hangaard Andersen, der er den dominerende ejer. Kraftvaerk A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve enhver form for IT-Virksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i København S fik lidt lavere overskudChriChri Journal ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 116.667 til 110.327 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 124.923 kroner i det foregående regnskab til 123.945. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 86.039 kroner efter skat, faldt formuen i ChriChri Journal ApS fra 513.182 til 373.221 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christiane Margueritte Schaumburg-Müller og Sandie Bundtofte Nielsen. I første omgang er det Sandie Bundtofte Nielsen og Sesam Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christiane Margueritte Schaumburg-Müller og Sandie Bundtofte Nielsen, der er de dominerende ejere. ChriChri Journal ApS hører hjemme i branchen "Udgivelse af bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at producere og udgive bøger samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Odan ApS i Dragør er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Odan ApS i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -2,5 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 552.427 kroner i det foregående regnskabsår til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 641.805 til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Oddur Daníelsson. I første omgang er det Gullfoss ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Oddur Daníelsson og Elisabet Oddsdottir, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Odan ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri, entreprise samt renoveringsarbejder og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Holdingselskab i København S fik millionoverskudWilson Flensted-Jensen ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 21.801 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 212.814 til 1,7 millioner. Selskabet ledes af en direktion, der består af Niels Flensted-Jensen og Christina Wilson. Virksomhedens reelle ejere er Niels Flensted-Jensen og Christina Wilson. Wilson Flensted-Jensen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KastrupKK-2007 ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 598.954 til 165.481 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 598.954 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -20.607 kroner til -19.623 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i KK-2007 ApS var ligesom året før på 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kenneth Frandsen og Kjeld Bach. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Frandsen og Kjeld Bach. KK-2007 ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Dragør-virksomheden Høybye Tømrer & Snedker ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Høybye Tømrer & Snedker ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 325.130 til 199.887 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Høybye. I første omgang er det Anders Høybye Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Høybye, der er den dominerende ejer. Høybye Tømrer & Snedker ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TOMMY VALTHER HANSEN AF 2002 ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -125.655 til 42.746 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -11.485 kroner til -10.005 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 42.746 kroner efter skat, faldt formuen i TOMMY VALTHER HANSEN AF 2002 ApS fra 662.330 til 649.777 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tommy Valther Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Valther Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er TOMMY VALTHER HANSEN AF 2002 ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministration
Tallene går op: Prime Force Denmark ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Prime Force Denmark ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 532.078 til 764.383 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 545.577 til 992.826. Virksomheden ledes af direktør Holger Strack. I første omgang er det Holger Strack, Christian Gröger og Thomas Pesendorfer, der står som ejere. I sidste ende er det Holger Strack, der er den dominerende ejer. Prime Force Denmark ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er management- og IT-rådgivning og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Riaz 7865 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRiaz 7865 ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 34.655 til 172.176 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 125.667 kroner i det foregående regnskabsår til 844.015 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 28.031 til 173.786. Firmaet ledes af direktør Tousief Nawaz Chadhar. Virksomhedens reelle ejere er Tousief Nawaz Chadhar. Riaz 7865 ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor person befordring, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tandlæge Connie Heidemann ApS i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tandlæge Connie Heidemann ApS, der er et firma i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 32.596 til -32.557 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 636.048 til 560.233 kroner . Virksomheden ledes af direktør Connie Normann Heidemann. Virksomhedens reelle ejere er Connie Normann Heidemann. Tandlæge Connie Heidemann ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som virksomheder på Amager har offentliggjort.
Annonce
112

Udrykning på Amager: Beboer kom hjem til villabrand

Annonce

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Ild i lejlighed på Amager: - Vis hensyn

DRUKNER I ROD

Michaell sidder i kørestol efter trafikulykke: Nu er hele hans hjem ét stort kaos

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Amager

Første krisecenter for alle LGBT-personer åbner tirsdag

De studerende på gymnasiet skal undervises på værksteder, hvis dette politiske forslag bliver til virkelighed

Bolig For abonnenter

Renterne eksploderer - og priserne hagler ned: Sådan styrer du uden om de værste farer på boligmarkedet lige nu

112

Mand død i arbejdsulykke: Klemt mellem betonklods og gravko

KYSTSIKRING

Borgerne slipper for kæmperegning: Millionstøtte falder på et tørt sted

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

TÅRNBY TORV

Arkæologer forventer at finde fortidsminder fra vikingetiden under nyt centerbyggeri

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

112

Nabostridigheder: Beboer får hældt stærkt lugtende væske ind af brevsprækken

Annonce