Annonce
Amager For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Amager

Underskud igen: Underskuddet holder fast i Key Maintenance Solutions ApSKøbenhavn S-virksomheden Key Maintenance Solutions ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -30.930 til -94.863 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 284.313 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 585.227 kroner i det foregående regnskab til 490.805. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 311.536 til 236.673 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mark Geoffrey Bailey. Virksomhedens reelle ejere er Mark Geoffrey Bailey. Key Maintenance Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at levere serviceløsninger herunder, men ikke begrænset til, HVAC og facility management serviceløsninger og levering af logistikydelser til byggepladser samt enhver anden virksomhed, som ledelsen i selskabet måtte beslutte fra tid til andenKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Byggevirksomhed i Dragør fik lidt lavere overskudCRB Byg ApS, der er en virksomhed i Dragør, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 299.788 til 290.290 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 547.499 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 376.031 til 602.371. Virksomheden ledes af direktør Claus Reckendorff. Virksomhedens reelle ejere er Claus Reckendorff. CRB Byg ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med fokus på byggeri, entreprenør samt vedligeholdelse af haveanlæg, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Friba Invest ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFriba Invest ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 113.873 til 343.929 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 518.757 kroner til 647.649 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 520.001 til 832.341. Firmaet ledes af en direktion, der består af Helle Anette Slot Larsen og Bo Slot Larsen. I første omgang er det Friba Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Anette Slot Larsen, der er den dominerende ejer. Friba Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden aktivitet beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Celco Flisefirma ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Celco Flisefirma ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 603.885 til -428.109 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit otte i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 609.122 kroner i det foregående regnskabsår til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 509.788 til 81.679 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Otto Riis Villumsen. I første omgang er det Celco 2019 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Otto Riis Villumsen, der er den dominerende ejer. Celco Flisefirma ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udfører murer og flisearbejde og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden TH advisory ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2273 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -2273 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Forslund. I første omgang er det MATHBE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Forslund, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TH advisory ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene vendt: Karen Toftegaard ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Karen Toftegaard ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -26.811 til 41.867 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 281.045 i det foregående regnskabsår til 135.259 - et fald på -52 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -86.440 til -55.045. Virksomheden ledes af direktør Karen Toftegaard. I første omgang er det Karen Toftegaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karen Toftegaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Karen Toftegaard ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed, der arbejder med film, videofilm og kommunikation. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Wavemaker A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Wavemaker A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 5,1 millioner til 17,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 69 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 75 ansatte - en fremgang på 8,7 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 42,7 millioner kroner til 58,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 50,7 millioner til 63,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristian Bæk-Mikkelsen. Virksomheden ejes af GROUPM DENMARK A/S. Wavemaker A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklameplads i medier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller virksomheder, at drive virksomhed ved mediavirksomhed og medieformidling og -rådgivning, samt hvad der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Workintra ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Workintra ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -71.953 kroner. Årets bruttotab var på -71.445 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Sørensen. I første omgang er det TRINITY INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Sørensen, der er den dominerende ejer. Workintra ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle og drive digitale intranet og samarbejdsplatforme og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos it-virksomhed i København SIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i InvertLabs - Copenhagen Profile ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 63.000 til 12.857 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 63.000 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 67.000 kroner i det foregående regnskab til 34.530 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra -89.000 til -75.865. Firmaet ledes af direktør Thomas Sørensen. I første omgang er det TRINITY INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Sørensen, der er den dominerende ejer. InvertLabs - Copenhagen Profile ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med computerprogrammering, herunder udvikling af digitale produkter og systemerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mediacom Danmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mediacom Danmark A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 5,1 millioner til 20,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 73 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 76 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 48,5 millioner kroner til 67,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 78,2 millioner til 94,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Skriver Jørgensen. Virksomheden ejes af GROUPM DENMARK A/S. Mediacom Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklameplads i medier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive mediaformidlingsvirksomhed samt enhver i forbindelse dermed stående virksomhed såvel i indland som udlandKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Stonecleaners ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårStonecleaners ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7518 til 45.884 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 9191 kroner i det foregående regnskabsår til 46.426 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 80.700 til 116.221. Firmaet ledes af en direktion, der består af Simon Magnus Christiansen og Jonas Ahlquist Christensen. I første omgang er det AQ Holding ApS og V&V Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Simon Magnus Christiansen og Jonas Ahlquist Christensen, der er de dominerende ejere. Stonecleaners ApS hører hjemme i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København SGroupM Denmark A/S, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,5 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 203 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 230 ansatte - en fremgang på 13,3 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 126,6 millioner kroner til 142,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 20,6 millioner til 26,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen. Virksomheden ejes af WPP HOLDING DENMARK A/S. GroupM Denmark A/S hører hjemme i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive mediaformidlingsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed bestående virksomhed i Danmark såvel som i udlandetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Bryggen Invest ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårBryggen Invest ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 32.261 til 575.265 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 107.567 kroner til 123.591 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 3,2 millioner til 3,6 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Michael Severin og Søren Meldgaard Jepsen. I første omgang er det MICHAEL SEVERIN HOLDING ApS og POLARIS PROPERTIES ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Severin og Søren Meldgaard Jepsen, der er de dominerende ejere. Bryggen Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af ejendomme samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Konsulentvirksomhed i Kastrup har skåret underskuddet nedKastrup-virksomheden ORBIT ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -4970 til -3513 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -5268 kroner til -3513 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -65.828 til -69.341 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bo Thybo Erri. Virksomhedens reelle ejere er Bo Thybo Erri. I Erhvervsstyrelsens register er ORBIT ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden Selskabet DS ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -139.670 til -54.255 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 69.313 kroner. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -26.592 kroner året før til 61.788 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen faldt fra -19.366 til -73.620 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Torben Lund Kjeld Hansen. I første omgang er det T. L. HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Lund Kjeld Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Selskabet DS ApS anbragt i branchen "Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for salg af artikler til børnKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Lab Solutions ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Lab Solutions ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 813.955 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 843.119 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Janus Kuhn. I første omgang er det Kuhn Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Janus Kuhn, der er den dominerende ejer. Lab Solutions ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Evopipes Radius ApS fik større overskud end året førEvopipes Radius ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.082 til 101.840 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 164.976 til 237.094. Firmaet ledes af direktør Ivan Jensen. I første omgang er det Evopipes SIA, der står som ejer. I sidste ende er det Miron Gorilovskiy og Valentin Buyanovsky, der er de dominerende ejere. Evopipes Radius ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg og marketing af Evopipes' plastikrør og rørsystemerKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Len Multi Service ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden Len Multi Service ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 4736 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 52.121 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Andrzej Ryszard Rusin. Virksomhedens reelle ejere er Andrzej Ryszard Rusin. Len Multi Service ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i DragørOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HCØ 54 ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 418.093 til 283.965 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 418.093 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 628.478 kroner i det foregående regnskab til 483.231. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 609.396 til 817.109. Virksomheden ledes af direktør Reno di Stefano. I første omgang er det HELVETIA HOLDING ApS og AGERVÆNGET HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Reno di Stefano, der er den dominerende ejer. HCØ 54 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, udleje og sælge ejerlejlighederne 1 og 7, beliggende H.C. Ørstedsvej 54 A, 1879 Frederiksberg CKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Kastrup tjente flere penge i seneste regnskabsårJKH DATA ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 57.000 til 90.634 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -36.000 kroner til -24.509 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 70.289 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i JKH DATA ApS fra 1,7 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Dahl Ekner. Virksomhedens reelle ejere er Lars Dahl Ekner. JKH DATA ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed og drive handel indenfor IT-branchen, samt investeringsvirksomhed/rådgivning og ejendomsadministrationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i reklamevirksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden INNELS ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.227 til -52.640 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -2307 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 150.537 kroner i det foregående regnskabsår til 575.038 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -12.652 til -55.906 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Marks Daniels Zalomajevs og Andrejs Klimovskis. Virksomhedens reelle ejere er Marks Daniels Zalomajevs og Andrejs Klimovskis. INNELS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at hjælpe e-handelsvirksomheder at sælge på Amazon. Samt skabe digitale marketing strategier for virksomhederne
Røde tal forsvandt: Medicotrust A/S i København S er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Medicotrust A/S i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,8 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 34 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 36 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 1,6 millioner til 3,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Otto Diedrich Lück og Sasa Kadric. I første omgang er det 8420 HOLDING ApS, Perle Holding ApS og AEL Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tina Elisabeth Lück og Otto Diedrich Lück, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Medicotrust A/S anbragt i branchen "Vikarbureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udleje, rekruttere samt administrere sundhedspersonale til skandinaviske og nordeuropæiske sygehuse samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (branchekode 78.2000) Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler og andre liberale, videnskabelige og tjenesteydelserKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: It-virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TLA MEDIA ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -38.503 til 241.372 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 200.853 kroner i det foregående regnskabsår til 482.965 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 293.358 til 529.685. Virksomheden ledes af direktør Torben Lundsgaard Sloth Hansen. I første omgang er det INTERNETGURU HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Lundsgaard Sloth Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TLA MEDIA ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel på internettet og opbygge medier på internettet, at eje aktier eller anparter samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Hovedstadens Kopicenter ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Hovedstadens Kopicenter ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -304.801 til 299.653 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 995.631 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Hovedstadens Kopicenter ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør John Jong Woo Møller. I første omgang er det Woo Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Jong Woo Møller, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hovedstadens Kopicenter ApS anbragt i branchen "Anden trykning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive anden trykkerivirksomhed, og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Top G IVSKøbenhavn S-virksomheden Top G IVS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7528 til -2505 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7528 kroner til -2505 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -243.943 til -246.248 kroner og dermed stadig negativ . I første omgang er det Holding Top IVS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Top Hansen, der er den dominerende ejer. Top G IVS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tilrådighedsstillelse af datakapacitet og edb-bureau, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Ejendomsmæglervirksomhed i Dragør får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Dragør-virksomheden JYBA ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 223.253 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 223.764 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jytte Bandolowski. Virksomhedens reelle ejere er Jytte Bandolowski. I Erhvervsstyrelsens register er JYBA ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Teleperformance Danmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Teleperformance Danmark A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,2 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 90 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 113 ansatte - en fremgang på 25,56 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 36,4 millioner kroner til 42,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 18,6 millioner til 22,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Peter Gundesen. Virksomheden ejes af Teleperformance Nordic AB. Teleperformance Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Call centres virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive marketingsvirksomhed samt virkosmhed iøvrigt, der efter bestyrelsen skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i København S hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i H-H Sport ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 507.360 til 538.557 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans-Henrik Andersen. I første omgang er det Søren Hye-Knudsen og H-H SPORT ERHVERV ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Hye-Knudsen og Hans-Henrik Andersen, der er de dominerende ejere. H-H Sport ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er detailhandelKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: April Records ApS fik større overskud end året førApril Records ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 185.682 til 461.338 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -40.107 kroner til -10.002 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Jan Kristian Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Jan Kristian Schmidt. April Records ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og rådgivning vedrørende musiske og andre kunstneriske udgivelser. Endelig har selskabet til formål at drive handel og serviceKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i København S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i H-H Sport Erhverv ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 349.423 til 388.343 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5625 kroner til -6185 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans-Henrik Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Hans-Henrik Andersen. H-H Sport Erhverv ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af sportstøj og -udstyr en gros og til erhvervsvirksomhederKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Malerfirmaet Lyngs ApS i Kastrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kastrup-virksomheden Malerfirmaet Lyngs ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -288.136 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit seks i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Søren Lyngs. I første omgang er det LYNGS Invest ApS og C. Lyngs Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Lyngs og Casper Lyngs, der er de dominerende ejere. Malerfirmaet Lyngs ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive maler og reparationsvirksomhed
Overskuddet stiger: Kraftvaerk Group A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kraftvaerk Group A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 114 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 109 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 66,6 millioner kroner til 70,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 7,7 millioner til 11,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Andreas Lehn Straarup. I første omgang er det OTTO ANDERSEN HOLDING ApS, Fredlyst ApS og CHOFAVA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Otto Hangaard Andersen, der er den dominerende ejer. Kraftvaerk Group A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve enhver form for IT-virksomhed, samt at eje andele i datterselskaber udøvende beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Medicoforce ApS i København S er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Medicoforce ApS i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -2,2 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -518.779 kroner til -66.563 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -3,1 millioner til 134.931. Virksomheden ledes af direktør Otto Diedrich Lück. I første omgang er det 8420 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tina Elisabeth Lück og Otto Diedrich Lück, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Medicoforce ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. Salg af medicinsk udstyr og rådgivningKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Affilify ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Affilify ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -41.059 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 27.525 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Asger Brødslev Mathiasen. I første omgang er det Emil Østergaard, Brødslev Holding ApS og MBS Sørensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Asger Brødslev Mathiasen og Morten Bredenberg Sørensen, der er de dominerende ejere. Affilify ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Webportaler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Contago ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Contago ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 9858 til 7064 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 317.331 kroner i det foregående regnskab til 234.315 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra -141.274 til -107.764. Virksomheden ledes af direktør Truels Cristian Thorkill Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Truels Cristian Thorkill Knudsen. Contago ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål er skrevet således: Virsomhedens formål er primært at drive virksomhed med juridisk rådgivning for virksomheder og fysiske personer, sekundært at udbyde undervisning inden for det juridiske område, både som enkeltundervisning og kursusvirksomhed, dette både til virksomheder og fysiske personer
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i DragørDragør-virksomheden RS Entreprise ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -157.562 til -33.937 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 375.825 kroner i det foregående regnskab til 307.986. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -288.753 til -316.508 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Reno di Stefano. I første omgang er det Reno di Stefano og AGERVÆNGET HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Reno di Stefano, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er RS Entreprise ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og entrepriseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos finansvirksomhed i DragørCPH Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Dragør, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 232.209 til 92.153 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 232.209 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 649.254 kroner i det foregående regnskab til 550.135. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 212.288 til 278.789. Virksomheden ledes af direktør Reno di Stefano. I første omgang er det AGERVÆNGET HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Reno di Stefano, der er den dominerende ejer. CPH Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift og køb af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Arkitekt-virksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden CURAVITA DNV I/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 642.992 til -245.521 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 642.992 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 684.447 kroner året før til -193.901 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,4 millioner til 7,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Wilhelm Berner-Nielsen og Kristine Grøndal Bredkær. I Erhvervsstyrelsens register er CURAVITA DNV I/S anbragt i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at yde rådgivning vedrørende Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup)Klik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i DT Erhvervsudlejning ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 569.432 til 948.764 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 899.125 kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 5,4 millioner til 5,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Dennis Mikkelsen, Henrik Hedemann Poulsen og Tom Christensen. Virksomheden ejes af DT ERHVERVSUDLEJNING Holding ApS. DT Erhvervsudlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje erhvervsejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Garcia ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Garcia ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -984.890 til 182.630 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -911.077 til -728.447. Virksomheden ledes af en direktion, der består af P.j. Rombout og Markus Johannes Cornelis Hommelberg. I første omgang er det Garcia B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Paul Edward Christiaan Burema, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Garcia ApS anbragt i branchen "Engroshandel med tekstiler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med tekstilprodukter samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden CHR Project ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -297.489 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -294.672 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Amin Kavousi. I første omgang er det CHRMIC HOLDING ApS og Ubermensch ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Amin Kavousi, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CHR Project ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Amagersmeden ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Amagersmeden ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 276.506 til 964.228 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 3,6 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Vennick Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Vennick Nielsen. Amagersmeden ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fremstille metalkonstruktioner og dele herafKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Justborup ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårJustborup ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9954 til 360.821 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 298.510 til 579.696. Firmaet ledes af direktør Jonas Borup Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Borup Pedersen. Justborup ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive Bones restaurant på franchise basisdrift og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Lohmann Multiservice ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLohmann Multiservice ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9255 til 34.213 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5101 kroner til -8121 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 107.485 til 141.698. Firmaet ledes af direktør Jesper Lohmann. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Lohmann. Lohmann Multiservice ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive håndværks- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København SIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Soon2Fit ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 62.831 til 29.148 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 65.112 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 426.004 kroner i det foregående regnskab til 404.051. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 118.949 til 133.672. Firmaet ledes af en direktion, der består af Katrine Soon Rask og Sigurd Soon Rask. Virksomhedens reelle ejere er Katrine Soon Rask og Sigurd Soon Rask. Soon2Fit ApS hører hjemme i branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Alopex ApS i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i København S-virksomheden Alopex ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 15.265 til -54.070 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3000 kroner til -7558 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,8 millioner til 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mark Overgaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Mark Overgaard Nielsen. Alopex ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive eller deltage i transportvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland samt at drive virksomhed med investering, handel, service, rådgivning, konsulentvirksomhed og udlejning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som anpartshaver/ aktionær og/eller interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder i ind- og udland
Tallene går op: Visual Data Sales ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Visual Data Sales ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 624.139 til 825.965 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 580.353 kroner til 802.928 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 643.145 kroner efter skat, faldt formuen i Visual Data Sales ApS fra 1,7 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Kruse Bøggild. I første omgang er det VISUAL DATA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Kruse Bøggild, der er den dominerende ejer. Visual Data Sales ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med computere, ydre enheder og software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sælge de af Visual Data ApS udviklede softwareprodukterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Klinik-Nord ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -99.081 til 182.487 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 4586 kroner i det foregående regnskabsår til 499.201 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 188.194 til 330.534. Virksomheden ledes af direktør Trine Simone Lindhøj. Virksomhedens reelle ejere er Trine Simone Lindhøj. I Erhvervsstyrelsens register er Klinik-Nord ApS anbragt i branchen "Skønheds- og hudpleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kosmetiske behandlinger og skønhedspleje samt ethvert efter ledelsens skøn hermed beslægtet formål
Tallene går op: Copra ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Copra ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 345.785 til 402.914 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 330.035 til 443.210. Virksomheden ledes af direktør Hans-Henrik Herup Rosenkilde. I første omgang er det REVI Holding Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Hans-Henrik Herup Rosenkilde, der er den dominerende ejer. Copra ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed, herunder rådgivning, butikskonceptudvikling, indretning og projektledelse og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Scandinavia Elevator Group ApS får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i Kastrup-virksomheden Scandinavia Elevator Group ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2,8 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 804.230 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Brian Bo Pedersen. I første omgang er det SMART ELEVATORS SRL, der står som ejer. I sidste ende er det Gabriel Ionescu, der er den dominerende ejer. Scandinavia Elevator Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel, montering, distribution, reparation, modernisering og vedligeholdelse af elevatorer, rulletrapper, rullende fortov og parkeringssystemer, samt dertil beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Kastrup fik lidt lavere overskudWESSELS DENTAL ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,8 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i WESSELS DENTAL ApS fra 2,9 millioner til 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Bøje Wessel. I første omgang er det Wessels Dental Holding ApS, R. Wessel ApS og C. Torp ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Bøje Wessel, Rasmus Kim Wessel og Claus Torp Sørensen, der er de dominerende ejere. WESSELS DENTAL ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at sælge udstyr til tandlæger og tandteknikere samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lønberegneren ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lønberegneren ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 414.010 til 518.425 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 453.397 kroner til 523.855 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 316.621 til 516.964. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Thue Nielsen. I første omgang er det LIVELLA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Thue Nielsen, der er den dominerende ejer. Lønberegneren ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at tilbyde avanceret lønberegning til medlemmer af lønmodtagerorganisationer, herunder at tilbyde statistiske og metodiske ydelser og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: City Totalservice ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårCity Totalservice ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16.646 til 282.944 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 971.649 - et fald på -42 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 8,2 millioner til 8,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Willy Kryger Liljenberg. Virksomhedens reelle ejere er Willy Kryger Liljenberg. City Totalservice ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er blandet håndværks- og servicevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Café Norden ApSUnderskuddet i Kastrup-virksomheden Café Norden ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -3,2 millioner til -2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 47 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 42 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,0 millioner kroner til 12,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til -608.288 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Charlotte Hovmøller Christensen. I første omgang er det FHK NR. 2 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Holm Knudsen og Charlotte Hovmøller Christensen, der er de dominerende ejere. Café Norden ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bageri-, konditori- og cafe virksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionen skønKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i København S fik lidt lavere overskudGodKent ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 228.608 til 222.547 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 178.722 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i GodKent ApS fra 309.534 til 293.319 kroner . Firmaet ledes af direktør Benjamin Kent Lindtoft. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Kent Lindtoft og Benjamin Kent Lindtoft. GodKent ApS hører hjemme i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning heraf
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Dragør tjente flere penge i seneste regnskabNNG Service ApS, der er en virksomhed i Dragør, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12.564 til 46.267 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 368.207 kroner i det foregående regnskab til 295.470. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 239.288 til 275.348. Virksomheden ledes af direktør Jan Nielsen. I første omgang er det NNG Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Nielsen og Jette Nielsen, der er de dominerende ejere. NNG Service ApS hører hjemme i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drive rengøringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i København S fik millionoverskudVFA Ventilation ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 76.185 til 1,2 millioner kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 381.821 kroner i det foregående regnskabsår til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 98.754 til 994.333. Firmaet ledes af direktør Luis Filipe Coelho da Mota. Virksomhedens reelle ejere er Luis Filipe Coelho da Mota og Gabriel Mihai Buica. VFA Ventilation ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sælge og servicere ventilationsanlæg, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Baristo ApSKastrup-virksomheden Baristo ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -82.240 til -41.955 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttotab er forbedret fra -32.844 kroner til -32.154 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -494.924 til -535.845 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Thomas Falkenberg Meinertsen Gønge. I første omgang er det ABTICO ApS og Coffea ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Falkenberg Meinertsen Gønge, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Baristo ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed udvikling og drift af applikationer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Restaurantvirksomhed i København S er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TIMM VLADIMIRS KØKKEN ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4,6 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 27 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 15,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -2,8 millioner til -865.419. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Timm Vladimir Nysom Laustsen og Kenneth Korndrup Søndergaard. I første omgang er det TV Invest ApS og K-dog Productions ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Timm Vladimir Nysom Laustsen og Kenneth Korndrup Søndergaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er TIMM VLADIMIRS KØKKEN ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive kokkeskole og anden form for eventvirksomhed i tilknytning hertil, herudover restaurationsdrift samt salg af fødevarer m.vKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i LES DEUX ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 23,2 millioner til 39,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 31 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 64 ansatte - en fremgang på 106,45 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 44,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 67,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 26,3 millioner til 47,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Andreas Christian Høgh von der Heide og Kristoffer Boe Hvid Haapanen. Virksomheden ejes af II Holding ApS. LES DEUX ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive industri og handel samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i Flex-Survey.com ApS, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 61.877 til -104.576 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 204.006 kroner til 213.449 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 191.804 til 120.699 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rasmus Krogh og Karen Møller Kongsbak. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Krogh og Karen Møller Kongsbak. I Erhvervsstyrelsens register er Flex-Survey.com ApS anbragt i branchen "Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af havopmåling til søs samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Kastrup hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tømrermester/ Glarmester Mikkel Egilsson ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 395.448 til 407.382 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 460.040 til 540.802. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Raaberg Egilsson. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Raaberg Egilsson. Tømrermester/ Glarmester Mikkel Egilsson ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lifos Ejendomme ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Lifos Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -323.838 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 280.651 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Line Sørensen. I første omgang er det ALIMENTAS ØST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Line Sørensen, der er den dominerende ejer. Lifos Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Enlatic A/SEnlatic A/S, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 771.368 til 732.893 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 570.445 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Enlatic A/S fra 758.976 til 517.704 kroner . Virksomheden ledes af direktør Stine Eriksson Holmkvist. Virksomheden ejes af SØREN ANDERBERG ApS, BITSCH-LAVRIDSEN ApS, DEERHILL HOLDING ApS, Holmkvist Holding ApS og Robert Mortensen ApS. Enlatic A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: selskabets formål er at yde konsulentydelser og naturlig rådgivning i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabsårTimeJam ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 45.512 til 98.192 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 49.265 kroner i det foregående regnskabsår til 244.058 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 58.550 til 144.991. Firmaet ledes af direktør Karsten Bjørk Rasmussen. I første omgang er det Christian Steen Palm og BJRK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karsten Bjørk Rasmussen, der er den dominerende ejer. TimeJam ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg og licensering af software samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Tandlæge-virksomhed i Kastrup tjente flere penge i seneste regnskabTandlægerne i Tårnbys Sundhedshus ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 102.341 til 406.389 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 75.405 til 391.885. Firmaet ledes af direktør Bent Mogensen. I første omgang er det Stefanos Baraliakos og DANSK TANDPLEJECENTER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bent Mogensen og Stefanos Baraliakos, der er de dominerende ejere. Tandlægerne i Tårnbys Sundhedshus ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Birkely Multiservice ApS i Dragør er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Birkely Multiservice ApS i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -55.760 til 679.366 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 460.661 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra -169.526 til 360.377. Virksomheden ledes af direktør Kristian Graversen. I første omgang er det BIRKELY INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Graversen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Birkely Multiservice ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er entreprenør virksomhed ogbeslægtet virksomhed, samt investering i ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Userturf ApS i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i København S-virksomheden Userturf ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 28.664 til -51.229 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 251.368 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 456.949 i det foregående regnskabsår til 76.899 - et fald på -83 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 112.744 til 82.241 kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Bjørk Rasmussen. I første omgang er det BJRK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Bjørk Rasmussen, der er den dominerende ejer. Userturf ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sælge og udvikle af software og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Colosseum Amagerbrogade ApS i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i København S-virksomheden Colosseum Amagerbrogade ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 180.589 til -319.935 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 180.589 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,4 millioner til 4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Nina Kümmel. I første omgang er det TANDLÆGE NINA KÜMMEL ApS og Tandlægerne Amager Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nina Kümmel, Lavinia Eléonore Jacobs, Sandro Giuliani, Ulmann Ernst Rütjer Lindenberger, Johann Baptist Josef Ambühl, William Ebot Ako Egbe, Patrick Aebischer, Olaf Baron von Maydell og Johann Christian Jacobs, der er de dominerende ejere. Colosseum Amagerbrogade ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mindshare A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mindshare A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12,9 millioner til 16,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 32 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 37 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 36,1 millioner kroner til 45,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 54,5 millioner til 67,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Ove Rasmussen. Virksomheden ejes af WPP HOLDING DENMARK A/S. Mindshare A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklameplads i medier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed med særligt henblik på trade marketing området samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden PussyMemo Ritual Exclusive Artworks ApS. fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8964 til -20.393 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -8964 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 13.350 kroner året før til -14.529 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -19.692 til -41.151 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Loise Sarrah Wolffsen Toft. I første omgang er det Deliberate Life Expanding Visionary Holding ApS., der står som ejer. I sidste ende er det Loise Sarrah Wolffsen Toft, der er den dominerende ejer. PussyMemo Ritual Exclusive Artworks ApS. har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af spil og legetøj". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at producere og distribuere produktet PussyMemo samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Macani ApS i Dragør får underskudDet seneste år er endt med underskud i Dragør-virksomheden Macani ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -95.297 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 124.445 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Martin Juul Møller. Virksomhedens reelle ejere er Katrine Juul Møller og Martin Juul Møller. Macani ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgiving, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: It-virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabMAPICTURE ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5879 til 480.995 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,3 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Samo Olsen og August Olsen. I første omgang er det MAPICTURE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Samo Olsen, der er den dominerende ejer. MAPICTURE ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Vending: Estilo Blomster Design ApS i København S er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Estilo Blomster Design ApS i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -73.693 til 903.035 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 963.639 kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 975.145 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jeanett Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Jeanett Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er Estilo Blomster Design ApS anbragt i branchen "Blomsterforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er blomsterforretning
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Cofoco Event ApS i KastrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Cofoco Event ApS , der er et firma i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 7437 til 1731 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.313 kroner til -14.299 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 554.464 til 555.754. I første omgang er det Cofoco Food Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Lytje og Hans August Lund, der er de dominerende ejere. Cofoco Event ApS hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er eventafvikling samt alt hvad ledelsen finder beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Activiteam ApS i Dragør går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Activiteam ApS, der er et firma i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 470.978 til -286.653 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 470.978 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 811.665 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,1 millioner til 1,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Henrik Sundby Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Sundby Jensen. Activiteam ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og industri, agenturvirksomhed, rådgivnings- og servicevirksomhed, import og eksport samt entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Agile Consulting ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Agile Consulting ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 318.657 til -27.280 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 318.657 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 322.295 kroner året før til -18.807 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 668.694 til 641.414 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Juul. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Juul. Agile Consulting ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og hvad der i øvrigt besluttes af ledelsenKlik her for at se regnskabet.
Sandloppen ApS får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Sandloppen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -1,5 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 12 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tue Roth. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, Jacob Mézin Jessen og Mia Mézin Jessen, der er de dominerende ejere. Sandloppen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Aldersintegrerede institutioner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af daginstitution og associerede aktiviteter og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabTeleReparation ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2111 til 86.958 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 275.472 kroner i det foregående regnskabsår til 642.634 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra -376.757 til 327.582. Firmaet ledes af direktør Raafat Assaad. Virksomhedens reelle ejere er Raafat Assaad. TeleReparation ApS hører hjemme i branchen "Reparation af kommunikationsudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af telekommunikationsudstyr samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i KastrupSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kastrup-virksomheden SiDaSa International ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -204.903 til -82.112 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8200 kroner til -16.086 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -164.903 til -247.016 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Martin Ekblom og Aynur Ongaeva. I første omgang er det SiDaSa Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Ekblom, der er den dominerende ejer. SiDaSa International ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i bolig og i byggebranchen lokalt og internationalt og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Tallene går op: Anders Beier ApS fik større overskud end året førAnders Beier ApS, der er en virksomhed i Dragør, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 145.404 til 220.080 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra -479.861 til -309.207. Virksomheden ledes af direktør Anders Beier. I første omgang er det ANDERS BEIER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Beier, der er den dominerende ejer. Anders Beier ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsformidling og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Micomik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Micomik ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 146.024 til 120.343 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 211.196 kroner til 225.189 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Micomik ApS var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Faltum. I første omgang er det Michael Faltum, Sofie Faltum og Simon Faltum, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Faltum, der er den dominerende ejer. Micomik ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Cinda ApS i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Cinda ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 132.733 til 55.491 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 132.733 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 694.552 til 732.018. Firmaet ledes af direktør Lijie He. Virksomhedens reelle ejere er Lijie He. Cinda ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive import og eksport af elektroniske varer fortrinsvis mellem Danmark og Kina samt at assistere projekter i innovation og udvikling af højteknologiske produkter med danske uddannelsesinstitutioner og kinesiske investorer som partnereKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden ASTROkiosk ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -9913 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -6892 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Sofie Holst Nyvold og Elizabeth Rønn Zuschlag. Virksomhedens reelle ejere er Sofie Holst Nyvold og Elizabeth Rønn Zuschlag. I Erhvervsstyrelsens register er ASTROkiosk ApS anbragt i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle og udnytte trends indenfor modeindustrien samt skabe og afsætte produkter indenfor modeindustrien via digital markedsføringKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Din Mor ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Din Mor ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 588.533 til 674.766 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 508.552 til 582.071. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jakob Koch Nielsen, Kasper Georg Jensen, Thomas Raae Rasmussen og Morten Lindegaard Skjold Jensen. I første omgang er det JENSEN-RASMUSSEN HOLDING ApS, Jakob Koch Nielsen Holding ApS og OMNI CONSUMER PRODUCTS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Koch Nielsen, Kasper Georg Jensen, Thomas Raae Rasmussen og Morten Lindegaard Skjold Jensen, der er de dominerende ejere. Din Mor ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restaurantvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Tandlæge-virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tandlægeselskabet Tandklinikken Amagerbrogade 193 ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -95.388 til 11.055 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -34.023 til 108.401. Virksomheden ledes af direktør Muhammad Tanveer Javed Anwar. Virksomhedens reelle ejere er Muhammad Tanveer Javed Anwar. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlægeselskabet Tandklinikken Amagerbrogade 193 ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlæge virksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed
Tallene vendt: Airlog Group Denmark A/S i Kastrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Airlog Group Denmark A/S i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,2 millioner til 570.538 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -255.800 kroner året før til 4,5 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 619.852 til 998.150. Virksomheden ledes af direktør Allan Geert Nielsen. I første omgang er det Airlog Group Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Geert Nielsen og Claus Plath, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Airlog Group Denmark A/S anbragt i branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med spedition, transport, logistik og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Fruerne Dahl Svane ApS i Dragør får underskudDet seneste år er endt med underskud i Dragør-virksomheden Fruerne Dahl Svane ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -73.418 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 505.637 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lisbeth Dahl Svane. Virksomhedens reelle ejere er Lisbeth Dahl Svane. Fruerne Dahl Svane ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udføre malerentrepriser og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Baltic Packaging ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kastrup-virksomheden Baltic Packaging ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -7,1 millioner til -2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 27 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 28 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 14,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2,3 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Baltic Packaging ApS sidste år fra 751.460 til 2,4 millioner . Virksomheden ledes af direktør Daniel Jung. I første omgang er det Blechwarenfabrik Limburg og Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Erich Gottfriede Hempel og Hugo Dr. Trappmann, der er de dominerende ejere. Baltic Packaging ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikationKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ved Amagerbanen ApSKøbenhavn S-virksomheden Ved Amagerbanen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -70.337 til -194.215 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 560.333 kroner til 610.450 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -15.010 til -93.087 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tue Roth. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, Jacob Mézin Jessen og Mia Mézin Jessen, der er de dominerende ejere. Ved Amagerbanen ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er leasing- og udviklingsvirksomhed samt andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Gant Denmark A/S i København S er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Gant Denmark A/S i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12,9 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 32 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 25 ansatte - en nedgang på 21,88 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 16,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 23,3 millioner til 24,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Jonas Carlström. Virksomheden ejes af Gant Holding AB. I Erhvervsstyrelsens register er Gant Denmark A/S anbragt i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Black Iron Horse ApS fik større overskud end året førBlack Iron Horse ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 187.160 til 432.434 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 535.517 kroner i det foregående regnskabsår til 952.868 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Jesper Lindahl-Berg. I første omgang er det Lars Leikier og OJC ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mike Skouboe Eschen og Jesper Lindahl-Berg, der er de dominerende ejere. Black Iron Horse ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er design, udvikling, produktion og salg af cykler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København S får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden HØFF ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 101.623 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 241.198 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Søren Juhl Nielsen. I første omgang er det HAVS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Lee Udsen og Søren Juhl Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er HØFF ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i, køb/salg og udlejning af fast ejendom og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Fællesskabet ApSKøbenhavn S-virksomheden Fællesskabet ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -62.358 til -26.680 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -59.913 kroner til -27.447 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -199.346 til -220.152 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Søren Juhl Nielsen. I første omgang er det HAVS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Juhl Nielsen, der er den dominerende ejer. Fællesskabet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration af kontorfælleskaber og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Homann Innovation ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Homann Innovation ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 334.198 til -306.458 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 334.198 kroner. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,4 millioner kroner året før til -132.897 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 957.161 til 703.673 kroner . Firmaet ledes af direktør Frederik Lønstrup Homann. I første omgang er det Frederik Lønstrup Homann, der står som ejer. I sidste ende er det Frederik Lønstrup Homann og Frederik Lønstrup Homann, der er de dominerende ejere. Homann Innovation ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at eje- udvikle- og investere i virksomheder samt drive anden investeringsvirksomhed samt drive handel og industri i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Nordcloud ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nordcloud ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 498.000 til 440.431 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var otte fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 16 ansatte - en fremgang på 100 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 19,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Mikael Kritz. Virksomheden ejes af Nordcloud OY. Nordcloud ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre IT baserede serviceydelserKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København SVæksthuset Den Erhvervsdrivende Fond, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 11,0 millioner til 5,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 220 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 72,8 millioner kroner til 90,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 24,7 millioner til 25,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Henrik Højlund Christensen. Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond hører hjemme i branchen "Revalideringsinstitutioner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at være aktør på beskæftigelsesindsatsen til opfyldelse af borgeres, offentlige myndigheders, offentlige og private virksomheders behov, herunder at yde vejledning, afklaring, kvalificering, virksomhedspraktik og kompetenceudvikling. Endvidere er det Væksthusets formål at tilbyde konsulentydelser vedrørende metodeudvikling, vidensformidling eller undervisning om beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Væksthuset kan til opfyldelse af formålet indgå samarbejde med andre virksomheder eller institutioner i Danmark eller udlandet. Under hensyn til en rimelig konsolidering kan der af årets overskud foretages uddeling til formål, der kan medvirke til udvikling, forskning eller formidling på beskæftigelsesindsatsområdetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Christiansen & Partners ApS i Dragør går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Christiansen & Partners ApS, der er et firma i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 144.040 til -47.911 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 345.612 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 948.734. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jakob Broder Christiansen. I første omgang er det Happy Holding Company ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Broder Christiansen, der er den dominerende ejer. Christiansen & Partners ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at drive engroshandel med sukker, chokolade, sukkervarer samt øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kastrup tjente flere penge i seneste regnskabsårBAY NATURGAS / CNG ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.759 til 33.209 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 622.975 kroner til 640.683 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 168.618 til 192.946. Firmaet ledes af direktør Steen Henrik Hagedorn. I første omgang er det BAY WEDEBYE HOLDING ApS og S.HAGEDORN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Henrik Hagedorn og René Bay Wedebye, der er de dominerende ejere. BAY NATURGAS / CNG ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og service af reservedele og gas kompressorer, samt installation og opsætning af natur- og biogas kompressor systemer og dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Virksomhed i Kastrup fik større overskud end året førHave & træfældning lokalt ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 35.492 til 46.887 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 530.930 kroner i det foregående regnskabsår til 885.120 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 52.545 til 88.777. Firmaet ledes af direktør Kim Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Kim Schmidt. Have & træfældning lokalt ApS hører hjemme i branchen "Landskabspleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at hjælpe folk med have arbejde og renovering. Vedr. Havearbejde beskæftiger virksomheden sig specifikt med at klippe hæk , fjerne ukrudt , slå græs og fældning af træer. Vedr. renovering drejer det sig om at sætte gipsloft op, opsætning af køkkener,spartle og pudsning af vægge, isolere vægge,male mm
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Dæk Import Skandinavien ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dæk Import Skandinavien ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 607.487 til 469.829 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 964.043 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2,6 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Senna Shabir. Virksomhedens reelle ejere er Senna Shabir. Dæk Import Skandinavien ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af dæk samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Dragør-virksomheden Broders ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Broders ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 258.832 til 176.281 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 668.657 kroner til 784.843 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra -289.757 til -152.256. Virksomheden ledes af direktør Jakob Broder Christiansen. I første omgang er det Happy Holding Company ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Broder Christiansen, der er den dominerende ejer. Broders ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedes formål er at drive detailhandel og online handel med specialvarer, herunder chokolade sukkervarer, øl, vin, mineralvand, frugt- og grøntsagsaft og andet hermed beslægtet virksomhed. Selskabet efterlever restaurationsloven § 16, stk. 2 og 3Klik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Jakob's Sauces ApS i Kastrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kastrup-virksomheden Jakob's Sauces ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -86.497 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -81.731 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jakob Broder Christiansen. I første omgang er det Happy Holding Company ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Broder Christiansen, der er den dominerende ejer. Jakob's Sauces ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Nova Regnskab ApS i Kastrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nova Regnskab ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21.803 til 9968 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 18.216 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 499.927 kroner til 536.896 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 126.254 til 132.878. Virksomheden ledes af direktør Stella Britt Løkkegaard. Virksomhedens reelle ejere er Stella Britt Løkkegaard. I Erhvervsstyrelsens register er Nova Regnskab ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre bogholderi- og regnskabs- mæssige opgaver for andre virksomheder, samt at eje kapitalandele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Dofk Creative ApS i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i København S-virksomheden Dofk Creative ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 4349 til -35.618 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 29.787 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4387 kroner året før til -35.210 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 106.502 til 70.884 kroner . Virksomheden ledes af direktør Connie Lykkegaard Mikkelsen. Virksomheden ejes af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere. Dofk Creative ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med formålet at motivere og højne niveauet inden for frisørfaget, og ikke mindst skabe en faglig stolthed for faget, ved hjælp af et uddannelseskoncept og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden LeLop ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -608.992 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -224.173 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Heidi Kæmmer. I første omgang er det Heidi Kæmmer, Freddy Weichel, Christian Frithiof Petersen, Laura Ditte Kæmmer og RBP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det René Bo Petersen, Heidi Kæmmer, Freddy Weichel, Christian Frithiof Petersen og Laura Ditte Kæmmer, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er LeLop ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af genbrugsvarer samt udlejning af standeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Steffensen Ventures ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Steffensen Ventures ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11.149 til 21.347 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -5000 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Steffensen Ventures ApS var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Jørgen Steffensen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Jørgen Steffensen. I Erhvervsstyrelsens register er Steffensen Ventures ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Dragør tjente flere penge i seneste regnskabTømrerfirma Søren Levinsen ApSSelskabet, der er en virksomhed i Dragør, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 75.503 til 654.438 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 494.728 til 897.773. Firmaet ledes af direktør Søren Levinsen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Levinsen. Tømrerfirma Søren Levinsen ApSSelskabet hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S ryger fra overskud til underskudOverskuddet i HANABISHI A/S, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5299 til -37.586 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5299 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 21.142 kroner året før til -20.848 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -335.224 til -372.810 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jan Oster. Virksomhedens reelle ejere er Jan Oster og Sachiko Kuramoto. I Erhvervsstyrelsens register er HANABISHI A/S anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor fødevarebranchenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Jenkov ApS i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i København S-virksomheden Jenkov ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 448.445 til -517.866 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 493.242 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,0 millioner kroner året før til -263.413 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 559.512 til 40.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Jenkov. I første omgang er det Jenkov Holding Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Jenkov, der er den dominerende ejer. Jenkov ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, udvikling og konsulentvirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden kan drives enten direkte eller gennem kapitalanbringelser i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ginnungagap ApSKøbenhavn S-virksomheden Ginnungagap ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7000 til -52.807 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 131.000 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -58.000 kroner til -20.543 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 98.000 til 49.569 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikkel Freltoft Krogsholm. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Freltoft Krogsholm. Ginnungagap ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Positive Vibes ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Positive Vibes ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 85.570 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 86.548 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jakob Jenkov. I første omgang er det Jenkov Holding Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Jenkov, der er den dominerende ejer. Positive Vibes ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel via Internettet med digitale produkter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lægeklinik i København S tjente flere penge i seneste regnskabsårAlment praktiserende læge Fidelis O. Asonze ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 132.235 til 233.596 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 175.242 til 357.188. Firmaet ledes af direktør Fidelis Onyewuchi Asonze. Virksomhedens reelle ejere er Fidelis Onyewuchi Asonze. Alment praktiserende læge Fidelis O. Asonze ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af almen lægepraksis
Røde tal forsvandt: Finansvirksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet OAA Bygholm ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6910 til 31.159 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6896 kroner til -1072 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 200.615 til 231.774. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jeppe Bygholm og Lærke Emtekær Bygholm. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Bygholm og Lærke Emtekær Bygholm. I Erhvervsstyrelsens register er OAA Bygholm ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investerings- og konsulentvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Nyt regnskab: Virksomhed i Kastrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden JN Consulting ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 10.475 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 10.586 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jonathan Nørgaard Meyer Nilsson. Virksomhedens reelle ejere er Jonathan Nørgaard Meyer Nilsson. I Erhvervsstyrelsens register er JN Consulting ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er konsulentarbejde vedrørende marketing og sociale medier samt beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden Brokk og Sindre ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 73.847 til -9953 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 76.327 kroner året før til -2935 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 97.603 til 39.660 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikkel Freltoft Krogsholm. I første omgang er det Ginnungagap ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikkel Freltoft Krogsholm, der er den dominerende ejer. Brokk og Sindre ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Dragør fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DK Kurer ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,8 millioner til 4,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 1,4 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Aslan Ali Celik. I første omgang er det Ultra Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Aslan Ali Celik, der er den dominerende ejer. DK Kurer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre post- og kurertjenester". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er kurerkørsel og fragt og anden virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet A.V.S Ejendomme ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -217.386 til 154.118 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 344.489 kroner i det foregående regnskab til 251.132 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 34.800 til 154.842. Virksomheden ledes af direktør Anders Vigh Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Vigh Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er A.V.S Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er udlejning af ejendomme samt handel hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i København S fik større overskud end året førAKG Ejendomme ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 166.463 til 204.117 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 371.070 kroner til 403.192 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 156.956 til 168.361. Firmaet ledes af direktør Anders Abdulsamad Shah. I første omgang er det 2102 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Abdulsamad Shah, der er den dominerende ejer. AKG Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at handle og eje ejendomme eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Hybrid Productions ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hybrid Productions ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 14.397 til -1034 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 48.253 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 299.417 kroner til 383.676 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 51.717 til 50.683 kroner . Virksomheden ledes af direktør Frida Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Frida Hansen. Hybrid Productions ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at sælge visuelle virkemidler i form at fotografi, video, grafik og digitale produktioner
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden DG Safety Group dk ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 322.543 kroner. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var på 576.644 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Mats Olov Bäckström. Virksomhedens reelle ejere er Mats Olov Bäckström. I Erhvervsstyrelsens register er DG Safety Group dk ApS anbragt i branchen "Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at producere og fremstille sko og tilknyttede produkter
På vej frem: Finansvirksomhed i Dragør har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Dragør-virksomheden ABBV ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -260.608 til -152.236 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 588.473 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 258.200 kroner i det foregående regnskab til 209.487. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 1,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Beier. I første omgang er det ANDERS BEIER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Beier, der er den dominerende ejer. ABBV ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i og udvikling af fast ejendom, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Finance Wizard ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Finance Wizard ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 22.639 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 233.815 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Francisco Hygom. Virksomhedens reelle ejere er Francisco Hygom. Finance Wizard ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Tullino ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Tullino ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -8417 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -7203 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Peter Tullin. Virksomhedens reelle ejere er Peter Tullin. Tullino ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at investere i andre virksomheder
Overskuddet stiger flere gange: Arkitekt-virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabZen architects Aps, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4063 til 14.311 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 419.164 kroner til 437.134 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 151.687 til 164.470. Firmaet ledes af direktør Henriette Reinwald. Virksomhedens reelle ejere er Henriette Reinwald. Zen architects Aps hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning indenfor design, arkitektur, byggeri og indretning. Selskabets formål er endvidere detailhandel med brugskunst, produkter til kropspleje, urter og lignende, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene vendt: Ullitz Research ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ullitz Research ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -90.383 til 29.990 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -23.658 kroner året før til 529 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -70.202 til -40.212. Virksomheden ledes af direktør Brian Ullitz. Virksomhedens reelle ejere er Brian Ullitz. I Erhvervsstyrelsens register er Ullitz Research ApS anbragt i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at skabe og formidle viden til gavn for samfundet
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Cadeau Studio ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Cadeau Studio ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 265.692 til 195.034 kroner før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 783.127 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 247.172 til 298.492. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Dahlenborg Nielsen og Dan Bjævertoft. I første omgang er det EHBB Holding ApS og Dahlenborg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Dahlenborg Nielsen og Dan Bjævertoft, der er de dominerende ejere. Cadeau Studio ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som kreativt bureau hovedsageligt indenfor konceptudvikling, grafisk design, web- og app-udvikling samt digital og analog markedsføring
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden Pursuit of Magic ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -37.531 til -2231 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -994 kroner til -2230 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8389 til 6158 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Merete Flensted Laustsen og Martine Noring Goehring. I første omgang er det Thinggaard Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Thinggaard Laustsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Pursuit of Magic ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle eventyruniverser med dertilhørende fortællinger og produktdesign
Nyt regnskab: Reklamevirksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden PUBLIXESS ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7534 kroner. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -5250 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -7534 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i PUBLIXESS ApS sidste år fra 3000 til 32.466 . Firmaet ledes af direktør Silvia Argüello Santos. Virksomhedens reelle ejere er Silvia Argüello Santos. I Erhvervsstyrelsens register er PUBLIXESS ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning, service og handel samt aktiviteter i tilknytning hertil
Vending: Cafka Invest ApS i Dragør er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Cafka Invest ApS i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5482 til 47.691 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var på -8125 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 37.014 til 71.791. Virksomheden ledes af direktør Pernille Hasfeldt Lund. Virksomhedens reelle ejere er Pernille Hasfeldt Lund og Klaus Hasfeldt Lund. I Erhvervsstyrelsens register er Cafka Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at foretage investeringer i bl.a. aktier, værdipapirer og lignende samt drive konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Dinitrol Amager ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dinitrol Amager ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 54.706 til 42.495 kroner før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 82.474 til 115.059. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Junggreen og Ole Dreier. I første omgang er det ELMSTED & DREIER HOLDING ApS og J. JUNGGREEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Junggreen og Lone Elmsted, der er de dominerende ejere. Dinitrol Amager ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Undervognsbehandling". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved undervognsbehandling og andre hermed beslægtede opgaver på køretøjer
Nyt regnskab: Réviv Studio ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Réviv Studio ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -17.853 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -9168 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Sarah-Niamh Twomey-Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Sarah-Niamh Twomey-Madsen. Réviv Studio ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at designe og bæredygtigt fremstille smykker og accessories
Nyt regnskab: Eqra ApS i Kastrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kastrup-virksomheden Eqra ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.048 kroner. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -13.048 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 40.000 til 26.952 kroner . Selskabet ledes af en direktion, der består af Sufian Nawaz Chadhar og Nusrat Waqas Chadhar. I første omgang er det Waqas Ahmad Nawaz Chadhar og Sufian Nawaz Chadhar, der står som ejere. I sidste ende er det Waqas Ahmad Nawaz Chadhar, der er den dominerende ejer. Eqra ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor person befordring, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Alimentas Øst ApSAlimentas Øst ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 43,6 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -102.897 kroner til -275.768 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Alimentas Øst ApS fra 40,8 millioner til 40 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Line Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Line Sørensen. Alimentas Øst ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre anden teknisk rådgivning inden for fødevarebranchen, samt eje anparter og øvrige værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Kastrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kastrup-virksomheden MONIQUE SKO ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -15 kroner. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -15 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i MONIQUE SKO ApS var ligesom året før på -2,1 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Selskabet ledes af direktør Helen Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Helen Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er MONIQUE SKO ApS anbragt i branchen "Skotøjsforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive Detailhandel
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S ryger fra overskud til underskudOverskuddet i JUNAMA SCANDINAVIA ApS, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 88.179 til -194.189 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 88.179 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -106.801 kroner til -192.500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 104.264 til -89.926 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Ilker James Gazier. Virksomhedens reelle ejere er Ilker James Gazier. I Erhvervsstyrelsens register er JUNAMA SCANDINAVIA ApS anbragt i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabets formål er endvidere at drive og administrere filmteatervirksomhed samt produktion af film med alle dertilhørende driftsmæssige indretninger og apparater og at foretage alle erhvervsmæssige handlinger og frembringe alle tjenesteydelser, der står i sammenhæng hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ORION PHARMA A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 8,3 millioner til 6,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 49,4 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 17 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 25,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 20,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Selvom året endte med et overskud på 4,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i ORION PHARMA A/S fra 51,4 millioner til 47,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jesper Otto Qvist-Pedersen. Virksomheden ejes af Orion Corporation. ORION PHARMA A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel, derunder import og eksport samt agenturvirksomhed med kemiske og pharmaceutiske produkter, medicinalvarer, artikler til sådanne frembringelserKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet REITER FILM ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -44.400 til 3621 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 198.831 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 770.450 kroner til 831.834 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 157.480 til 161.101. Virksomheden ledes af direktør Simon Reiter. Virksomhedens reelle ejere er Simon Reiter. I Erhvervsstyrelsens register er REITER FILM ApS anbragt i branchen "Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved fotografering og redigering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet INX ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -142.344 til 209.199 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 277.277 til 403.226. Virksomheden ledes af direktør Fatima Zohra Yousaf. Virksomhedens reelle ejere er Fatima Zohra Yousaf. I Erhvervsstyrelsens register er INX ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, industri, finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Why Not Asian ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Why Not Asian ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3500 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -3500 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Line Sørensen. I første omgang er det ALIMENTAS ØST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Line Sørensen, der er den dominerende ejer. Why Not Asian ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, herunder restaurant- og cafévirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Why Not Foods ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København S-virksomheden Why Not Foods ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -541.839 til -2,6 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -63.742 kroner til -446.865 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -382.922 til -2,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Line Sørensen. I første omgang er det ALIMENTAS ØST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Line Sørensen, der er den dominerende ejer. Why Not Foods ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, herunder restaurant- og cafévirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i DragørDragør-virksomheden MAIN PARTNERS A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -104.502 til -8949 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 112.986 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -285 kroner til -552 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 265.646 til 256.697 kroner . Firmaet ledes af direktør Bo Mikael Langseth Nilsson. I første omgang er det HALVSVENSKE ANER HOLDING ApS og FRANK LYHNE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frank Lyhne Hansen og Bo Mikael Langseth Nilsson, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MAIN PARTNERS A/S anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og sælge IT-systemer, enten direkte eller ved erhvervelse af selskaber samt beskæftigelse med salg af konsulentydelser og accessoriske ydelser og hermed beslægtet virksomhed
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KJÆRULFF TIETZE SERVICE ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -236.924 til 126.673 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 622.367 til 705.057. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jann Kjærulff Tietze og Connie Kjærulff Schlottmann. Virksomhedens reelle ejere er Jann Kjærulff Tietze og Connie Kjærulff Schlottmann. I Erhvervsstyrelsens register er KJÆRULFF TIETZE SERVICE ApS anbragt i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden CATCH ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -282.381 til -77.996 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7385 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 383.816 til 323.003 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Jann Kjærulff Tietze og Connie Kjærulff Schlottmann. I første omgang er det KJÆRULFF TIETZE SERVICE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jann Kjærulff Tietze og Connie Kjærulff Schlottmann, der er de dominerende ejere. CATCH ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed same eje aktier og anparter i datterselskaber
Overskuddet stiger: Nordens Brød ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nordens Brød ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 617.217 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,6 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 36 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 33 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 19,1 millioner kroner til 19,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 3,8 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Holm Knudsen. I første omgang er det JK NR. 1 ApS, MK NR. 1 ApS og FHK NR. 2 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Holm Knudsen og Charlotte Hovmøller Christensen, der er de dominerende ejere. Nordens Brød ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel fremstilling af brød: kager mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er bagervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Workee ApSKøbenhavn S-virksomheden Workee ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -130.184 til -952.193 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -49.331 kroner til -149.388 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 805.752 til -46.972 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Vera Reshetina. I første omgang er det Vera Reshetina, Yauheniya Beraziuk, Ivan Sabaleuski og Yan Oreshchenkov, der står som ejere. I sidste ende er det Vera Reshetina, der er den dominerende ejer. Workee ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og kommercialisering af en mobil app til jobsøgning i HoReCa-sektoren (Hotel/Restaurant/Café) såvel som direkte og indirekte virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden sgservice ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -9866 kroner. Årets bruttotab var på -9848 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Silja Grethe Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Silja Grethe Hansen. sgservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med facility services samt kostvejledning og enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Safedivision ApS i Kastrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Safedivision ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -103.455 til 11.224 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 95.796 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 378.189 kroner til 416.077 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 70.291 til 78.119. Virksomheden ledes af direktør Sebastian Vixø Drøscher Komi. Virksomhedens reelle ejere er Sebastian Vixø Drøscher Komi. I Erhvervsstyrelsens register er Safedivision ApS anbragt i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål skal primært at drive salgs-, installations og servicevirksomhed primært indenfor sikkerhed, overvågning og alarmer. Selskabet vil i forbindelse med formålet også havde mulighed at handle med relaterede produkterKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Gallakørsel.dk ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kastrup-virksomheden Gallakørsel.dk ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -395.599 til -41.500 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -24.540 kroner året før til 287.603 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Gallakørsel.dk ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonathan Nørgaard Meyer Nilsson. I første omgang er det JN Holding af 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonathan Nørgaard Meyer Nilsson, der er den dominerende ejer. Gallakørsel.dk ApS hører hjemme i branchen "Turistkørsel og anden landpassagertransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er aktiviteter vedr. turistkørselKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Scandinavian State Of Mind ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Scandinavian State Of Mind ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 51.036 til 27.140 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 52.268 kroner i det foregående regnskab til 27.984 - et fald på -46 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 79.640 til 100.818. Virksomheden ledes af direktør Merete Riisager Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Merete Riisager Andersen. Scandinavian State Of Mind ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kastrup-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i BAY KOMPRESSOR ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit ni i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 5,6 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 4,5 millioner til 5,6 millioner. Firmaet ledes af direktør René Bay Wedebye. I første omgang er det BAY WEDEBYE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Bay Wedebye, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BAY KOMPRESSOR ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed inden for reparation, salg og service af kompressorer og hvad dermed følger
Overskuddet stiger flere gange: Ticketbutler ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ticketbutler ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 239.878 til 791.512 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 467.692 til 924.458. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Emil Brøgger Kjer, Mads Brøgger Kjer og Kyle Jay Thomson. I første omgang er det Kjer Holding ApS, Kjer Invest ApS og Kyle Thomson Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Emil Brøgger Kjer, Mads Brøgger Kjer og Kyle Jay Thomson, der er de dominerende ejere. Ticketbutler ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med online handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Specifikt at tilbyde aktører i event-industrien et system, hvorigennem aktøren selv eller aktørens kunder kan oprette og distribuere billetterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TV3 Sport A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12,3 millioner til 17,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 129 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 136 ansatte - en fremgang på 5,43 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 104,8 millioner kroner til 114,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 27,5 millioner til 41 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Ytrup Jensen. Virksomheden ejes af Viaplay Group Denmark A/S. TV3 Sport A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tv-virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive medievirksomhed samt samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Wok Flame Thai ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden Wok Flame Thai ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 20.809 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 174.044 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sowrat Jamshidi. Virksomhedens reelle ejere er Sowrat Jamshidi. Wok Flame Thai ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Vicuras DK A/S, der er et firma i København S, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 311.007 til -1,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 33 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 44 ansatte - en fremgang på 33,33 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,2 millioner kroner til 9,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,3 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Ørnskov. I første omgang er det VICURAS HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Ørnskov, Mads Christian Storm og Filuca Storm Ørnskov, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Vicuras DK A/S anbragt i branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere sundhedsordninger til virksomheder, herunder massageordninger, ergonomiordninger, sundhedstjek, arbejdspladsvurderinger, vægttab, rygestop, kostrådgivning og øvrig sundhedsvejledning samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos maler-virksomhed i KastrupMALERFIRMAET GODTKJÆR ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 751.009 til 236.085 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 751.009 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 841.959 - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 183.892 kroner efter skat, faldt formuen i MALERFIRMAET GODTKJÆR ApS fra 719.552 til 309.444 kroner . Firmaet ledes af direktør Kenneth Godtkjær. I første omgang er det KENNETH GODTKJÆR HOLDING ApS og Malerfirmaet Godtkjær Tåstrup ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Godtkjær og Kenneth Godtkjær, der er de dominerende ejere. MALERFIRMAET GODTKJÆR ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive malervirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed
Underskuddet er blevet mindre hos Movebot ApSKøbenhavn S-virksomheden Movebot ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -93.204 til -36.109 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -92.927 kroner til -36.051 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,5 millioner til -1,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kristian Kassow. I første omgang er det KASSOW HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Kassow, der er den dominerende ejer. Movebot ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle og efterfølgende sælge et robotteknisk produkt samt aktivitet i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Alhambra2301 ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Alhambra2301 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -188.580 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -189.409 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jørgen Aabye og Anette Aabye. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Aabye og Anette Aabye. Alhambra2301 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive udlejning af selskabslokaler, fast ejendom samt øvrig lokaleudlejning, herunder udlejning til danse- og bevægelsesaktiviteter, kursusafholdelse samt beslægtede aktiviteter i denne forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Filip Rankenberg ApSFilip Rankenberg ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 250.902 til 23.567 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 250.902 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 623.771 kroner i det foregående regnskab til 425.937 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 17.231 kroner efter skat, faldt formuen i Filip Rankenberg ApS fra 238.007 til 205.238 kroner . Virksomheden ledes af direktør Asker Filip Cristian Rankenberg. Virksomhedens reelle ejere er Asker Filip Cristian Rankenberg. Filip Rankenberg ApS hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive holdingselskab, sundhedsbehandling og beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kirstinehøj Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kirstinehøj Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 291.130 til 453.177 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 11,2 millioner til 11,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Peter Vilmann Wellejus. I første omgang er det Darani ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sara Nadja Wellejus og Lars Peter Vilmann Wellejus, der er de dominerende ejere. Kirstinehøj Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Darani Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Darani Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 8,5 millioner til 11,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Peter Vilmann Wellejus. I første omgang er det Darani ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sara Nadja Wellejus og Lars Peter Vilmann Wellejus, der er de dominerende ejere. Darani Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabTHANK YOU ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.090 til 257.519 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 5,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 3,7 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Maibjerg Frandsen, Örn Ólason og Esben Jørgensen. I første omgang er det THANK YOU JØRGENSEN ApS, THANK YOU FRANDSEN ApS. og THANK YOU OLASON ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Maibjerg Frandsen, Örn Ólason og Esben Jørgensen, der er de dominerende ejere. THANK YOU ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle kommunikationsløsninger i bred forstand
Nyt regnskab: Bilværksted i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Shift Electric Mobility Denmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -759.069 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -88.966 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Thomas Sabathier og Claes Filip Erik Starck. I første omgang er det Shift Electric Mobility AB, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Sabathier, David Nord og Jonas Hallenborg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Shift Electric Mobility Denmark ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Anlægsentreprenør Olesen ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Anlægsentreprenør Olesen ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -241.706 til 352.393 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 117.499 til 395.929. Virksomheden ledes af direktør Karsten Richardt Olesen. I første omgang er det OLESEN HOLDING og ULDUM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marianne Olesen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Anlægsentreprenør Olesen ApS anbragt i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er anlægsentreprenørarbejde samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Kastrup tjente flere penge i seneste regnskabBLP TAGDÆKNING ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2677 til 70.243 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på ti i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 6,2 millioner til 6,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Bent Leth Poulsen. I første omgang er det BLP TAGDÆKNING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bent Leth Poulsen, der er den dominerende ejer. BLP TAGDÆKNING ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er tagdækningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed
Røde tal forsvandt: Brødflov ApS i Kastrup er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Brødflov ApS i Kastrup i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -403.363 til 2,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra -3,3 millioner til -1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Holm Knudsen. I første omgang er det FHK NR. 2 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Holm Knudsen og Charlotte Hovmøller Christensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Brødflov ApS anbragt i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bagerivirksomhed med produktion af brød til salg såvel i egen forretning som gennem andre salgskanaler. Desuden øvrige aktiviteter relateret hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tandlæge Aabrink ApS fik større overskud end året førTandlæge Aabrink ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 198.598 til 587.917 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -31.609 kroner til -33.961 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 3,7 millioner til 4 millioner. Firmaet ledes af direktør Klaus Aabrink. Virksomhedens reelle ejere er Klaus Aabrink. Tandlæge Aabrink ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden RGB ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 151.918 til -76.378 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 70.438 kroner året før til -20.586 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,2 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør René Gert Brix. Virksomhedens reelle ejere er René Gert Brix. I Erhvervsstyrelsens register er RGB ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er yde konsulentydelser samt eje kapitalandele i andre kapitalselskaber og hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Virksomhed i Dragør fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i PLDKMT ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 348.687 til 491.042 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 318.395 til 496.762. Virksomheden ledes af direktør Michael Thurau. I første omgang er det Balloony Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Thurau, der er den dominerende ejer. PLDKMT ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af fest- og partyartikler og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Dragør ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Partyland DK ApS, der er et firma i Dragør, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 38.992 til -145.397 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 473.278 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 313.358 kroner i det foregående regnskab til 160.887 - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 678.442 til 563.048 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Thurau. I første omgang er det Balloony Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Thurau, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Partyland DK ApS anbragt i branchen "Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er detailhandel med fest- og partyartikler, franchise og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Dragør får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Dragør-virksomheden PLDKWS ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 41.988 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 42.928 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michael Thurau. I første omgang er det Balloony Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Thurau, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PLDKWS ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Din Far ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Din Far ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -525.443 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 934.066 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jakob Koch Nielsen, Kasper Georg Jensen, Thomas Raae Rasmussen og Morten Lindegaard Skjold Jensen. I første omgang er det JENSEN-RASMUSSEN HOLDING ApS, Jakob Koch Nielsen Holding ApS og OMNI CONSUMER PRODUCTS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Koch Nielsen, Kasper Georg Jensen, Thomas Raae Rasmussen og Morten Lindegaard Skjold Jensen, der er de dominerende ejere. Din Far ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive restauration samt enhver virksomhed, som kan sidestilles hermedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KastrupKastrup-virksomheden House of Dreams ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.342 til -5988 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 48.000 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 29.298 kroner året før til -5739 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -16.634 til -21.321 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Christiansen. I Erhvervsstyrelsens register er House of Dreams ApS anbragt i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af indeklimaløsninger og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KastrupKastrup-virksomheden RebelDenmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -180.108 til -68.206 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 80.741 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -179.535 kroner året før til 4326 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -55.393 til -109.687 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Tommy Christiansen. I første omgang er det House of Dreams ApS, Reckless Holding ApS og Bernholm Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Christiansen, Thomas Egon Baumann Petersen og Mikkel Bernholm Thøgersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er RebelDenmark ApS anbragt i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af cykler samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Peter Samrén Consulting ApSKøbenhavn S-virksomheden Peter Samrén Consulting ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -368 til -889 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var ligesom året før på -330 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 67.625 til 66.736 kroner . Firmaet ledes af direktør Peter Jacob Samren. Virksomhedens reelle ejere er Peter Jacob Samren. Peter Samrén Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, industri, agentur- og konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i DragørSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Dragør-virksomheden THANK YOU FRANDSEN ApS.. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -975.988 til -82.766 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8761 kroner til -8762 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,9 millioner til 2,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Anders Maibjerg Frandsen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Maibjerg Frandsen. THANK YOU FRANDSEN ApS. hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er udvikling af kommunikationsløsninger i bred forstand
Overskuddet stiger: Edwards Lifesciences A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Edwards Lifesciences A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,1 millioner til 5,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,0 millioner kroner til 14,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 10,4 millioner til 14,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Patrice Lucien Pascal Cappelle. Virksomheden ejes af Edwards Lifesciences Holding B.V.. Edwards Lifesciences A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med medicinsk og farmaceutiske udstyr til brug inden for medicinalindustrien, at besidde og eje kapitalandele i danske eller udenlandske selskaber og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KastrupLHM BYG ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 249.059 til 53.338 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 249.059 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 764.101 kroner i det foregående regnskab til 557.342 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 40.912 kroner efter skat, faldt formuen i LHM BYG ApS fra 287.416 til 271.828 kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Hjalmar Mathisen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Hjalmar Mathisen. LHM BYG ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrer- og bygningssnedkervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Nærum Farvehandel ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Nærum Farvehandel ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 5816 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 359.997 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mick Dahl. Virksomhedens reelle ejere er Mick Dahl. Nærum Farvehandel ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel, herunder specielt detailhandel med malervarer og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Thank Data ApS i Hf. Møllevang går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Thank Data ApS, der er et firma i Hf. Møllevang. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 456.316 til -15.863 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 456.316 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 863.840 - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 326.620 til 312.666 kroner . Firmaet ledes af direktør Julian Alison Jørgensen. I første omgang er det THANK DATA INC., der står som ejer. I sidste ende er det Julian Alison Jørgensen, der er den dominerende ejer. Thank Data ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København SEjendomsselskabet Castellum Vibeholms Allé A/S, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 441.813 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra -3,6 millioner til -3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum Vibeholms Allé A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle og sælge fast ejendom i eget regi eller via datterselskaber samt aktivitet relateret til detteKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Stayrelevant-it ApS i DragørStayrelevant-it ApS , der er en virksomhed i Dragør, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 367.994 til 168.235 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 405.316 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 907.977 til 947.075. Virksomheden ledes af direktør Tanja Danner Nielsen. I første omgang er det Mads Nielsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Nielsen, der er den dominerende ejer. Stayrelevant-it ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er konsulentvirksomhed samt investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København SAJ Entreprise ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 321.605 til 90.397 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 321.605 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 333.595 i det foregående regnskabsår til 159.329 - et fald på -52 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i AJ Entreprise ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Alex Andersen. I første omgang er det ANDERSEN & CHRISTENSEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alex Andersen, der er den dominerende ejer. AJ Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktivitete i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i København SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden Ejendomsselskabet Castellum Transformervej A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -5,6 millioner til -2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -656.000 kroner til -691.293 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -5,4 millioner til -7,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum Transformervej A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle og sælge fast ejendom i eget regi eller via datterselskaber samt aktivitet relateret til detteKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København SEjendomsselskabet Castellum Helgeshøj Allé A/S, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 438.000 til 108.069 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 19,9 millioner til 20 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum Helgeshøj Allé A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle og sælge fast ejendom i eget regi eller via datterselskaber samt aktivitet relateret til detteKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i København SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden Ejendomsselskabet Castellum Roholmsvej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -19,6 millioner til -56.465 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra -22 millioner til -21,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum Roholmsvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at handle med og udvikle fast ejendom samt al virksomhed, som efter bestyrelsen skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i København S fik lidt lavere overskudEjendomsselskabet Castellum Park Allé ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 5,3 millioner til 5,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 6,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 36,3 millioner til 40,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum Park Allé ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at handle med og udvikle fast ejendom samt al virksomhed, som efter bestyrelsen skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Castellum Generatorvej ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,8 millioner til 7,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,7 millioner kroner til 11,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 31,9 millioner til 37,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum Generatorvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at handle med og udvikle fast ejendom samt al virksomhed, som efter bestyrelsen skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i København S hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Castellum Hovedvejen A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,7 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 12,6 millioner til 14,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum Hovedvejen A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle og sælge fast ejendom i eget regi eller via datterselskaber samt aktivitet relateret til detteKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i København S hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Castellum Marielundvej ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 16,9 millioner til 18,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum Marielundvej ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at handle med og udvikle fast ejendom samt al virksomhed, som efter bestyrelsen skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Castellum 2 i København ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14,1 millioner til 17,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 34,9 millioner kroner til 38,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 175,8 millioner til 187,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Örebacka Invest AB. Castellum 2 i København ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er - direkte eller gennem helt og delvist ejede selskaber - at erhverve, forvalte, udvikle og sælge fast ejendom, grunde og ejendomsselskaber samt enhver dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Castellum 4 i København ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 12,1 millioner til 9,6 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 25,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 22,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 154,1 millioner til 160,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Örebacka Invest AB. Castellum 4 i København ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er direkte eller gennem helt og delvist ejede selskaber, at erhverve, forvalte, udvikle og sælge fast ejendom, grunde og ejendomsselskaber samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i København S fik lidt lavere overskudCastellum 5 i København ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 16,6 millioner til 15,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 33,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 31,5 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 216,3 millioner til 226,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Örebacka Invest AB. Castellum 5 i København ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller gennem helt eller delvist ejede selskaber, at erhverve, forvalte, udvikle og sælge fast ejendom, grunde og ejendomsselskaber samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i København S fik lidt lavere overskudCastellum 3 i København ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 10,2 millioner til 9,9 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 10,9 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 17,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 16,4 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 105,8 millioner til 114,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Örebacka Invest AB. Castellum 3 i København ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er - direkte eller gennem helt og delvist ejede selskaber - at erhverve, forvalte, udvikle og sælge fast ejendom, grunde og ejendomsselskaber samt enhver dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kastrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BS Distribution ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 112 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 52,4 millioner kroner til 55,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 2,8 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Henning Arler. I første omgang er det ARLER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Henning Arler, der er den dominerende ejer. BS Distribution ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre post- og kurertjenester". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er kurertjeneste og udbringning af dagbladeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Castellum 6 i København ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,7 millioner til 6,2 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,0 millioner kroner til 12,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 69,5 millioner til 73,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Örebacka Invest AB. Castellum 6 i København ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller gennem helt og delvist ejede selskaber, at erhverve, forvalte, udvikle og sælge fast ejendom, grunde og ejendomsselskaber samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Castellum A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,0 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 10 millioner til 11,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Danmark A/S. Ejendomsselskabet Castellum A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle og sælge fast ejendom i eget regi eller via datterselskaber samt aktivitet relateret til detteKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Kastrup fik lidt lavere overskudBS-Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 148.769 til 144.924 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 159.305 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 302.961 kroner i det foregående regnskab til 297.331. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Henning Arler. I første omgang er det ARLER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Henning Arler, der er den dominerende ejer. BS-Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve ejendomsudlejning. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformålKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Castellum Danmark A/S i København S er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Castellum Danmark A/S i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -8,4 millioner til 7,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 10,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,3 millioner - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 113 millioner til 121,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Ola Mattias Orsmark. Virksomheden ejes af Castellum Öresund AB. I Erhvervsstyrelsens register er Castellum Danmark A/S anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle og sælge fast ejendom i eget regi eller via datterselskaber samt aktivitet relateret til detteKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: El-virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BERG-EL ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -185.996 til 82.058 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 415.531 kroner i det foregående regnskab til 327.581. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -115.711 til -31.981. Virksomheden ledes af direktør Patrick Steven Berg Willadsen. Virksomhedens reelle ejere er Patrick Steven Berg Willadsen. I Erhvervsstyrelsens register er BERG-EL ApS anbragt i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive El-virksomhed samt anden virksomhed beslægtet hermed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nørhave Consult ApSKastrup-virksomheden Nørhave Consult ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2323 til -2555 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 19.763 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2000 kroner til -2257 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 46.394 til 43.840 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kristian Nørhave. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Nørhave. Nørhave Consult ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed samt foretage investeringer efter direktionens nærmere bestemmelser herom
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Promota ApS i KastrupPromota ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 331.825 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 816.227 - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 258.763 kroner efter skat, faldt formuen i Promota ApS fra 942.091 til 350.854 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Myrner. I første omgang er det HMY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Myrner, der er den dominerende ejer. Promota ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent virksomhed indenfor kommunikation og markedsføring og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i København S har skåret underskuddet nedKøbenhavn S-virksomheden TAQ Design ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -42.151 til -31.950 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 139.571 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -35.078 kroner til -15.864 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 107.233 til 75.283 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thor Alexander Qualmann. I første omgang er det TAQ Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thor Alexander Qualmann, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TAQ Design ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og produktion og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Wanek & Myrner ApS i Kastrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Kastrup-virksomheden Wanek & Myrner ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 157.678 til -425.969 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 613.941 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 782.624 til 450.386 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Gerhard Wanek og Henrik Myrner. I første omgang er det CWA HOLDING ApS og HMY HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Gerhard Wanek og Henrik Myrner, der er de dominerende ejere. Wanek & Myrner ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af bøger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet formål er at udøve konsulentvirksomhed med breanchekode 221 120 (udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeriKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Eberts ApSKøbenhavn S-virksomheden Eberts ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -129.935 til -135.599 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 219.745 i det foregående regnskabsår til 21.415 - et fald på -90 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -89.935 til -165.613 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lizeth Korslund Karlkvist Lavrsen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Karlkvist Nielsen og Lizeth Korslund Karlkvist Lavrsen. Eberts ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandelsvirksomhed med brugte vare og detailhandel med vin samt andet hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kenny Anker, Lyngby ApS i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kenny Anker, Lyngby ApS, der er et firma i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 288.729 til -226.529 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 673.699 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 264.573 til 86.747 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kenny Anker Jensen. I første omgang er det Kenny Anker Holding ApS og Mia Fabricius Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kenny Anker Jensen, der er den dominerende ejer. Kenny Anker, Lyngby ApS hører hjemme i branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er produktion og videresalg af produkter med afsæt i øjenbryn make-up, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Dragør tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i NerdHouse ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 603.544 til 995.559 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9805 kroner året før til 17.475 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 4,4 millioner til 5,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Jønch. Virksomhedens reelle ejere er Brian Jønch. NerdHouse ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og konsulentvirksomhed indenfor IT branchenKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: It-virksomhed i København S hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i MainBrain A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 814.572 til 853.384 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Brian Jønch. I første omgang er det NERDHOUSE ApS og BRAINHOUSE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Brian Jønch, der er den dominerende ejer. MainBrain A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, produktion og konsulentvirksomhed indenfor IT branchenKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i København S hold fast i overskuddetBrainHouse ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 73.975 til 77.988 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -8975 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 207.907 til 237.765. Selskabet ledes af direktør Brian Jønch. I første omgang er det Per Klixbüll og NERDHOUSE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Brian Jønch og Per Klixbüll, der er de dominerende ejere. BrainHouse ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet formål er at drive handel, produktion og konsulentvirksomhed indenfor IT branchenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Glass Management ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Glass Management ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 141.941 til -17.333 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7900 kroner til -10.730 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 104.478 til 87.145 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Bo Skjølstrup. Virksomhedens reelle ejere er Christian Bo Skjølstrup. Glass Management ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor entertainment-management med henblik på at repræsentere danske klienter i Danmark såvel som i udlandet samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Code3 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Code3 ApS , der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,1 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jimi Rønberg Nielsen og Andreas Plesner. I første omgang er det BETTM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jimi Rønberg Nielsen, Andreas Plesner, Michael Legart og Henrik Pedersen, der er de dominerende ejere. Code3 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og rådgivningsvirksomhed indenfor tele-branchen samt anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BH Hotelservice ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -529.364 til 51.912 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 102 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 111 ansatte - en fremgang på 8,82 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 38,3 millioner kroner til 41,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 2,7 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anja Kirk Løvhøj. I første omgang er det HOTELSERVICE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anja Kirk Løvhøj, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BH Hotelservice ApS anbragt i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere rengøringsydelser og lignende serviceydelser til hotelbranchenKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Visual Data ApS i Dragør gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Visual Data ApS i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -168.019 til 9676 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -173.572 kroner til -164.642 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Visual Data ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Kruse Bøggild. Virksomhedens reelle ejere er Lars Kruse Bøggild. I Erhvervsstyrelsens register er Visual Data ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og sælge softwareproduk- ter samt yde IT-rådgivning m.vKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Ibsdatter ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ibsdatter ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 63.912 til 1551 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 63.912 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 74.193 i det foregående regnskabsår til 24.399 - et fald på -67 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 56.453 til 56.816. Virksomheden ledes af direktør Mads Harboe Vainisto Nørring. I første omgang er det XANDRIA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Harboe Vainisto Nørring, der er den dominerende ejer. Ibsdatter ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge bolig tilbehør og tøj samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutningKlik her for at se regnskabet.
Vending: Best Practice Education ApS i Dragør er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Best Practice Education ApS i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -23.091 til 156.349 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 482.609 kroner til 534.660 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 661.445 til 673.057. Virksomheden ledes af direktør Ulrik Hartmann Minet. Virksomhedens reelle ejere er Ulrik Hartmann Minet. I Erhvervsstyrelsens register er Best Practice Education ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning, herunder undervisning samt projektudvikling og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Allie Zinger Ejendomme ApS i Kastrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Kastrup-virksomheden Allie Zinger Ejendomme ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 116.375 til -120.534 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 235.406 kroner i det foregående regnskab til 147.931 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,8 millioner til 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Kyu Winkel. I første omgang er det Vitus Elliot Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Kyu Winkel og Mille Kristine Winkel, der er de dominerende ejere. Allie Zinger Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme samt dertil beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Dragør går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dragør-virksomheden KA Ejendomsselskab ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 30.719 til -4303 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 30.719 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 73.626 kroner i det foregående regnskab til 71.048. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 745.739 til 588.519 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anja Kirk Løvhøj og Karina Kirk Løvhøj. I første omgang er det KARINA HOLDING ApS og ANJA KIRK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anja Kirk Løvhøj og Karina Kirk Løvhøj, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KA Ejendomsselskab ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i ejendom med beslægtede områderKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Luca Rasmussen ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Luca Rasmussen ApS, der er en virksomhed i Hf. Sundbyvester. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 356.911 til 497.307 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4125 kroner til -20.710 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hf. Sundbyvester-virksomheden fra 344.959 til 785.766. Virksomheden ledes af direktør Luca Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Luca Rasmussen. Luca Rasmussen ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent arbejde og hermed forbundet virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden HotelService ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,2 millioner til -7990 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 26 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 21 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,7 millioner kroner til 7,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Anja Kirk Løvhøj. I første omgang er det HOTELSERVICE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anja Kirk Løvhøj, der er den dominerende ejer. HotelService ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at levere rengøringsydelser og lignende serviceydelser til hotelbranchenKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: K. Sand Andersen ApS fik større overskud end året førK. Sand Andersen ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 123.641 til 191.993 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 23 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 10,8 millioner kroner til 11,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Kim Sand Andersen. I første omgang er det K. SAND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Sand Andersen, der er den dominerende ejer. K. Sand Andersen ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i GREAT DANE COMMUNICATION ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i GREAT DANE COMMUNICATION ApS fra 2,2 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Sprehn. I første omgang er det BO SPREHN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Sprehn, der er den dominerende ejer. GREAT DANE COMMUNICATION ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er primært at beskæftige sig med produktion af film og hjemmesider, herunder produktion af indhold til brug for andre virksomheders kommunikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i VIPP A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 25,1 millioner til 39,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 45 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 48 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 68,0 millioner kroner til 76,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 149,4 millioner til 177,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Gaarsvig Egelund. I første omgang er det JE-Holding ApS, KE-Holding ApS og SCE-Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jette Gaarsvig Egelund, Kasper Gaarsvig Egelund og Sofie Christensen Egelund, der er de dominerende ejere. VIPP A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og handelKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Copenhagen Company ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Copenhagen Company ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,6 millioner til 4,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 13 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,9 millioner kroner til 11,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2,6 millioner til 5,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Mézin Jessen. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, Jacob Mézin Jessen og Mia Mézin Jessen, der er de dominerende ejere. Copenhagen Company ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udviklingsselskab, administration samt shared services for private og selvejende daginstitutioner, og konsulentbistand i forhold til opstart og drift af daginstitutioner og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Isfuglen ApSUnderskuddet i København S-virksomheden Isfuglen ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -444.022 til -867.799 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på 11 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -17.267 til -695.120 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jacob Mézin Jessen. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, Jacob Mézin Jessen og Mia Mézin Jessen, der er de dominerende ejere. Isfuglen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Aldersintegrerede institutioner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af daginstitution og associerede aktiviteter og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Børnehuset Arken ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårBørnehuset Arken ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 24.983 til 195.432 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 12 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 515.716 til 667.393. Firmaet ledes af direktør Jacob Mézin Jessen. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, Jacob Mézin Jessen og Mia Mézin Jessen, der er de dominerende ejere. Børnehuset Arken ApS hører hjemme i branchen "Aldersintegrerede institutioner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af daginstitution og associerede aktiviteter og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Stadig minus: Flyvefisken ApS får nyt millionunderskudKøbenhavn S-virksomheden Flyvefisken ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -48.245 til -1,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -6765 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.355 kroner til -695.656 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 156.407 til -720.553 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jacob Mézin Jessen. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Flyvefisken ApS anbragt i branchen "Aldersintegrerede institutioner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Sekabets formål er drift af daginstitution og associerede aktiviteter og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
På vej frem: Virksomhed i København S har skåret underskuddet nedKøbenhavn S-virksomheden BØRNEHUSET SVANEN 2014 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -106.852 til -70.038 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på ti i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 490.672 til 385.539 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jacob Mézin Jessen. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, Jacob Mézin Jessen og Mia Mézin Jessen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er BØRNEHUSET SVANEN 2014 ApS anbragt i branchen "Børnehaver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af børneinstitution og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i BØRNEHUSET GIRAFFEN ApS, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 89.572 til -1,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit 18 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 151.983 til -1,1 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jacob Mézin Jessen. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, Jacob Mézin Jessen og Mia Mézin Jessen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er BØRNEHUSET GIRAFFEN ApS anbragt i branchen "Børnehaver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af børneinstitution og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Begrænset nedgang: Virksomhed i København S fik lidt lavere overskudSVANEMØLLEVEJ 2 ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 111.259 til 105.547 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 400.947 kroner i det foregående regnskab til 392.690. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 953.065 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tue Roth. I første omgang er det TRYGGE INSTITUTIONER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tue Roth, der er den dominerende ejer. SVANEMØLLEVEJ 2 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje, drive og administrere ejendommen Svanemøllevej 2, 2100 København Ø samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Wolf VVS ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 455.000 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kurt Wolf. I første omgang er det WOLF INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kurt Wolf, der er den dominerende ejer. Wolf VVS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er arbejde indefor VVS og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Wolf Ejendomsselskab ApSWolf Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 82.000 til 74.948 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 200.000 kroner i det foregående regnskab til 186.967. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,8 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kurt Wolf. I første omgang er det WOLF INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kurt Wolf, der er den dominerende ejer. Wolf Ejendomsselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsvirksomhed, herunder udlejning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Det var Zittans ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 324.053 til 165.595 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 585.530 kroner i det foregående regnskab til 466.110. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 240.819 til 371.213. Virksomheden ledes af direktør Malene Botoft. I første omgang er det Michael Scharff, Gæstgiveren og Allinge ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Malene Botoft, Henrik Lehmann og Michael Scharff, der er de dominerende ejere. Det var Zittans ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med bøger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift boghandel og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Live Klassisk ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Live Klassisk ApS . Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -36.849 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -34.252 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Erik-Theodor Danciu. Virksomhedens reelle ejere er Erik-Theodor Danciu og Daniel Johannes Lyngstad. Live Klassisk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Sindberg Invest ApSSindberg Invest ApS, der er en virksomhed i København S, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 79.008 til 75.465 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 69.773 kroner til 70.513 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 99.476 til 159.321. Firmaet ledes af direktør Christian Sindberg. Virksomhedens reelle ejere er Christian Sindberg. Sindberg Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Arkitekt-virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabMM Arkitekter ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 117.525 til 688.945 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 252.262 til 780.627. Firmaet ledes af en direktion, der består af Mads Wernberg og Morten Holmboe Chammon. I første omgang er det Chammon Holding ApS og Wernberg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Wernberg og Morten Holmboe Chammon, der er de dominerende ejere. MM Arkitekter ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Narwhal ApS i København S er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Narwhal ApS i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -704 til 39.310 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -704 kroner året før til 39.310 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -8101 til 23.660. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rikke Willer og Anna Naemi Carolina Willer. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Willer og Anna Naemi Carolina Willer. I Erhvervsstyrelsens register er Narwhal ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udvikle og sælge software
Overskuddet stiger: Øens Ejendomsselskab ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Øens Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 613.087 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 110.875 kroner året før til -25.050 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Øens Ejendomsselskab ApS fra 12 millioner til 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Elving og Thomas Kirk Damm. I første omgang er det ØENS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Elving og Thomas Kirk Damm, der er de dominerende ejere. Øens Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Second Base ApS fik større overskud end året førSecond Base ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.744 til 22.990 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 771.809 kroner til 834.150 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 50.720 til 68.652. Firmaet ledes af direktør Abdullah Hajjaji. Virksomhedens reelle ejere er Hamid Hajjaji og Abdullah Hajjaji. Second Base ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at beskæftige sig med drift af café samt hermed beslægtet virksomhed
Overskud hos Danish Blockchain Lab ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Danish Blockchain Lab ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 217.089 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 202.815 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Henning Karlsen og Niklas Christoffer Agerbech Petersen. I første omgang er det Napcon Holding ApS og Management & Mindset Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Karlsen og Niklas Christoffer Agerbech Petersen, der er de dominerende ejere. Danish Blockchain Lab ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Byggevirksomhed i København S fik igen tabAG Krimsvej 17B ApS, der er et firma i København S, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -398.283 til -426.775 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -226.762 kroner til -272.700 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 101.489 til 68.610 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Elving og Thomas Kirk Damm. I første omgang er det ØENS INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Elving og Thomas Kirk Damm, der er de dominerende ejere. AG Krimsvej 17B ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udvikle fast ejendom samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tårnby Klinisk Tandteknik ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tårnby Klinisk Tandteknik ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 245.040 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 170.704 til 959.396. Virksomheden ledes af direktør Linea Rasmussen. I første omgang er det Lineas Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Linea Rasmussen, der er den dominerende ejer. Tårnby Klinisk Tandteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tandteknik og dermed efter ledelsens skøn beslægtede formål
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i København SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i København S-virksomheden NORDEU TRAVEL ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -420.523 til -4379 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 56.176 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 378.904 kroner i det foregående regnskabsår til 623.754 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -149.941 til -154.320 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Dewi Sartika. Virksomhedens reelle ejere er Xiaoqing Li og Dewi Sartika. NORDEU TRAVEL ApS hører hjemme i branchen "Rejsebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive et konsulent virksomhed, rejsebureau, import og eksport, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Strandlodsvej 38-40 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Strandlodsvej 38-40 ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 25,5 millioner til 27,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Elving og Thomas Kirk Damm. I første omgang er det ØENS INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Elving og Thomas Kirk Damm, der er de dominerende ejere. Strandlodsvej 38-40 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje, udvikle, administrere og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Raffinaderivej 10 A/S i København SRaffinaderivej 10 A/S, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 90,6 millioner til 39,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 17,8 millioner kroner til 20,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 287,6 millioner til 318 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Elving og Thomas Kirk Damm. I første omgang er det ØENS INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Elving og Thomas Kirk Damm, der er de dominerende ejere. Raffinaderivej 10 A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Øens Invest ApS i København SØens Invest ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 68,9 millioner til 30,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -68.598 kroner til -54.317 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 321,6 millioner til 352,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Elving og Thomas Kirk Damm. I første omgang er det TD HOLDING ApS og HOLDINGSELSKABET AF 24. MAJ 1999 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Elving og Thomas Kirk Damm, der er de dominerende ejere. Øens Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom, og dermed beslægtet virksomhed, herunder at eje kapitalandele i datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Regnskabsvirksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TechMaze Finance ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -44.282 til 45.115 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -44.135 kroner året før til 45.620 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -4554 til 30.635. Virksomheden ledes af direktør Ian Delyson Rush. I første omgang er det RUSH MANAGEMENT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ian Delyson Rush, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TechMaze Finance ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, bogføring, regnskabsassistance og virksomhed i tilknytning til webshops samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Copenhagen Distillery ApSUnderskuddet i København S-virksomheden Copenhagen Distillery ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8,1 millioner til -7,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -3,3 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit ni i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -2,0 millioner kroner til -987.742 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,8 millioner til 6,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Maibjerg Frandsen, Örn Ólason, Henrik Andre Brinks og Esben Jørgensen. I første omgang er det TYG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Andre Brinks, der er den dominerende ejer. Copenhagen Distillery ApS hører hjemme i branchen "Destillation, rektifikation og blanding af alkohol". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre alkoholproduktion, import og eksport af diverse alkoholrelaterede produkter samt diverse eventaktiviteter i tilknytning hertil. Sidstnævnte under behørig hensyntagen til bestemmelserne om finansiering i Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., jfr. §16 stk. 1 - 5
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Wrecking Ball ApSKøbenhavn S-virksomheden Wrecking Ball ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -75.722 til -104.785 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 336.046 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -21.263 til -103.348 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Joseph Princz. Virksomhedens reelle ejere er Joseph Princz. Wrecking Ball ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at tilbyde designmæssige og teknologiske ydelser for digitale marketing teams samt hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i København SMORGENTHALER OFFICE ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 759.239 til 314.039 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 759.239 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 449.741 kroner til 654.108 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Edmund Morgenthaler. Virksomhedens reelle ejere er Anders Edmund Morgenthaler. MORGENTHALER OFFICE ApS hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og produktion af film, tv, animation, bogudgivelser og lignende i alle nuværende og fremtidige medier samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: København S-virksomheden Metsä Tissue A/S fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Metsä Tissue A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet 14, året før var det 15. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 12,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Metsä Tissue A/S var ligesom året før på 9,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jani Kristian Sillanpää. Virksomheden ejes af Metsa Tissue AB. I Erhvervsstyrelsens register er Metsä Tissue A/S anbragt i branchen "Engroshandel med bøger, papir og papirvarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og agentvirksomhed med papir og anden efter bestyrelsens bestemmelse dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos reklamevirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i CCT Danmark ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 326.000 til 263.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 198.000 kroner efter skat, faldt formuen i CCT Danmark ApS fra 1,3 millioner til 303.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Severin Overaa. I første omgang er det CCT Marketing International Limited, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Bæksler Simmenes, der er den dominerende ejer. CCT Danmark ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af reklame- og markedsføringsværktøjer og annonceringsløsninger via digitale kanaler gennem licens fra CCT Marketing International Limited samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Dragør får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Dragør-virksomheden NORDLIX ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1117 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 45.408 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Søren Ejby. Virksomhedens reelle ejere er Søren Ejby. I Erhvervsstyrelsens register er NORDLIX ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: er at drive handelsvirksomhed og entreprenørvirksomhed og hermed beslægtede virksomhed
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som virksomheder på Amager har offentliggjort.
Annonce
112

Udrykning på Amager: Beboer kom hjem til villabrand

Annonce

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
DRUKNER I ROD

Michaell sidder i kørestol efter trafikulykke: Nu er hele hans hjem ét stort kaos

Bolig For abonnenter

Renterne eksploderer - og priserne hagler ned: Sådan styrer du uden om de værste farer på boligmarkedet lige nu

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Amager

Første krisecenter for alle LGBT-personer åbner tirsdag

De studerende på gymnasiet skal undervises på værksteder, hvis dette politiske forslag bliver til virkelighed

112

Mand død i arbejdsulykke: Klemt mellem betonklods og gravko

KYSTSIKRING

Borgerne slipper for kæmperegning: Millionstøtte falder på et tørt sted

TÅRNBY TORV

Arkæologer forventer at finde fortidsminder fra vikingetiden under nyt centerbyggeri

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

112

Nabostridigheder: Beboer får hældt stærkt lugtende væske ind af brevsprækken

TOUR DE FRANCE For abonnenter

Kom helt tæt på Tour de France-stjernerne: Holdene ankommer på Islands Brygge

Annonce