Annonce
Amager For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Amager

Tallene vendt: Moving Spaces ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Moving Spaces ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -53.949 til 55.494 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 128.113 kroner til 171.101 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -459 til 93.504. Virksomheden ledes af direktør Lasse Medegaard Schelde. Virksomhedens reelle ejere er Lasse Medegaard Schelde. I Erhvervsstyrelsens register er Moving Spaces ApS anbragt i branchen "Arkitektvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive arkitektrådgivningsvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Plan A ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Plan A ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 960.000 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 564.000 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lasse Borris Sørensen. I første omgang er det EAGLE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lasse Borris Sørensen, der er den dominerende ejer. Plan A ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor IT-branchen, samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tandlæge Stina Nielsen ApS i KastrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tandlæge Stina Nielsen ApS, der er et firma i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 181.826 til 24.384 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 18.615 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Tandlæge Stina Nielsen ApS fra 763.323 til 681.938 kroner . Firmaet ledes af direktør Stina Inger Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Stina Inger Nielsen. Tandlæge Stina Nielsen ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i København S fik større overskud end året førEJENDOMSSELSKABET KIM ANDERSEN ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 100.150 til 144.878 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 171.672 kroner til 177.890 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Kim Sloth Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Sloth Andersen. EJENDOMSSELSKABET KIM ANDERSEN ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udlejning af faste ejendomme og dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i København SANDERSEN ENTREPRISE ApS, der er en virksomhed i København S, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 259.603 til 6475 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 365.312 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i ANDERSEN ENTREPRISE ApS var ligesom året før på 1,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Sloth Andersen. I første omgang er det KIM A HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Sloth Andersen, der er den dominerende ejer. ANDERSEN ENTREPRISE ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er entreprisevirksomhed og hermed beslægtet virksomhed samt at udøve konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kastrup ryger fra overskud til underskudOverskuddet i ZNZ Service ApS, der er et firma i Kastrup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 163.278 til -358.817 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 163.278 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 429.896 til 133.098 kroner . Virksomheden ledes af direktør Shabbaz Gull Shah. I første omgang er det Shahs Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Shabbaz Gull Shah, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ZNZ Service ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handyman service og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: I Kælderen På Amager ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i I Kælderen På Amager ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 256.695 til 638.322 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 283.292 kroner i det foregående regnskabsår til 697.282 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 274.854 til 773.308. Virksomheden ledes af direktør Christian Feldborg Fuhlendorff. I første omgang er det Fuhlendorff Holdling ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Feldborg Fuhlendorff, der er den dominerende ejer. I Kælderen På Amager ApS hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet FX Team ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -130.189 til 480.931 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 15 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,9 millioner kroner til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 685.768 til 1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Kitter og Trine Chrzan. I første omgang er det Kitter Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Kitter og Trine Chrzan, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er FX Team ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af ydelser til film-, medie- og underholdningsbranchen, byggeri og udvikling af fast ejendom samt salg af tjenesteydelser og investeringer efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i København SUnderskuddet i København S-virksomheden FXteam Studio & Space ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -281.815 til -433.935 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -5370 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -280.220 kroner til -433.410 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -180.351 til -518.821 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Kitter og Trine Chrzan. I første omgang er det Kitter Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Kitter og Trine Chrzan, der er de dominerende ejere. FXteam Studio & Space ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lægeklinik i København S får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden 2XHS ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 14.293 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 17.644 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Martin Hylleholt Sillesen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Hylleholt Sillesen. I Erhvervsstyrelsens register er 2XHS ApS anbragt i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at sælge sundhedskonsulentydelser og udvikle IT løsninger til sundhedsvæsenet, at erhverve og besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i KastrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i CoolMatic ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,5 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 3,7 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Loose Hansson. Virksomhedens reelle ejere er Michael Blak Christensen og Lars Loose Hansson. CoolMatic ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve salg, installation og servicering af køleanlægKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Finansvirksomhed i Dragør går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dragør-virksomheden Investeringsselskabet af 24. april 1966 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 105.000 til -75.654 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 31,7 millioner til 31,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Jørn Garder og Ria Garder. Virksomhedens reelle ejere er Niels Jørn Garder. I Erhvervsstyrelsens register er Investeringsselskabet af 24. april 1966 ApS anbragt i branchen "Finansiel leasing". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og udleje leasingaktiver, udøve investerings- og finansiel rådgivning samt at investere i værdipapirer og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Restaurantvirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabSUSHIYA ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8958 til 70.247 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 392.741 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit syv i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 426.822 til 480.245. Firmaet ledes af direktør Camilla Borg Skouboe. Virksomhedens reelle ejere er Camilla Borg Skouboe. SUSHIYA ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel
Begrænset nedgang: Regnskabsvirksomhed i Kastrup fik lidt lavere overskudTB-office ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 152.782 til 145.200 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 695.411 kroner til 725.110 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 375.580 til 375.785. Firmaet ledes af direktør Thomas Bagger Jørgensen. I første omgang er det THOMAS BAGGER JØRGENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Bagger Jørgensen, der er den dominerende ejer. TB-office ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive administrationsvirksomhed og dermed beslægtet erhvervsvirksomhed for virksomheder indenfor tøj- og tekstilbrancenKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Next Agency Copenhagen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Next Agency Copenhagen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 62.254 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 939.778 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sandie Bundtofte Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Sandie Bundtofte Nielsen. Next Agency Copenhagen ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor PR samt management for artisterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bytorv Horsens ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bytorv Horsens ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 14,9 millioner til 44,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,9 millioner kroner til 7,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 53,7 millioner til 97,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stig German Mathiasen, Henrik Duhn, Claus Tüchsen og Thomas Forslund. Virksomheden ejes af SSCP BH Holding ApS. Bytorv Horsens ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos lægeklinik i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Alment Praktiserende Læge Shabana Shah ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 316.735 til 229.743 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 176.340 kroner efter skat, faldt formuen i Alment Praktiserende Læge Shabana Shah ApS fra 278.313 til 120.653 kroner . Virksomheden ledes af direktør Shabana Shah. Virksomhedens reelle ejere er Shabana Shah. Alment Praktiserende Læge Shabana Shah ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af almen lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Keylane A/S i København S ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i København S-virksomheden Keylane A/S blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 15,5 millioner til -46,5 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 29,5 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 146 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 144 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 172,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 115,5 millioner - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 134,3 millioner til 97,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christoffel Adrianus Maria van Riet. Virksomheden ejes af Keylane Group BV. Keylane A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, samt aktiviteter i tilknytning hertil, primært i forbindelse med EDB programmel udviklingKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Dragør er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet E. & L. Petersen Containerudlejning ApS i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.833 til 380.047 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra 241.907 til 540.572. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Sussie Arendal Johansen og Erik Arendal Petersen. I første omgang er det E. & L. PETERSEN. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Arendal Petersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er E. & L. Petersen Containerudlejning ApS anbragt i branchen "Indsamling af ikke-farligt affald". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er service- og handelsvirksomhed indenfor transportsektorenKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Dragør fik igen tabE.B.S. Petersen Materieludlejning ApS, der er et firma i Dragør, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -352.243 til -385.110 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 613.907 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 282.039 kroner i det foregående regnskab til 198.118 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 3 millioner til 2,6 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Erik Arendal Petersen og Bjarne Arendal Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Sussie Arendal Johansen, Erik Arendal Petersen og Bjarne Arendal Petersen. E.B.S. Petersen Materieludlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er udlejningsvirksomhed og selskabet driver tillige transportvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i KastrupSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kastrup-virksomheden Ejendomsinvest CPH 2020 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -602.000 til -31.091 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttotab er forbedret fra -625.000 kroner til -16.245 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 26.000 til 214 kroner . Virksomheden ledes af direktør Alex Malm. I første omgang er det IVAN STUBBE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ivan Stubbe Hansen, der er den dominerende ejer. Ejendomsinvest CPH 2020 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at ejendomsinvesteringsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kastrup går fra overskud til underskudOverskuddet i KBH-HS Rengøring ApS, der er et firma i Kastrup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 177.310 til -196.827 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 177.310 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 774.751 i det foregående regnskabsår til 141.675 - et fald på -82 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 540.063 til 343.236 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Lohmann Poulsen. I første omgang er det KBH-HS Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Lohmann Poulsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KBH-HS Rengøring ApS anbragt i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og udføre rengøring og vinduespolering, yde konsulentbistand, salg af rideudstyr, tøj og i øvrigt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kløvermarken A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kløvermarken A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,0 millioner til 7,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,6 millioner kroner til 8,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 5,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Kløvermarken A/S fra 17,8 millioner til 16,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Kronborg. I første omgang er det RENHOLD A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Kronborg og Lene Enberg Kronborg, der er de dominerende ejere. Kløvermarken A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom, udlejningsaktiviteter, investerings- og udlånsvirksomhed og hermed beslægtede forretningsområderKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Frisør.dk ApSKøbenhavn S-virksomheden Frisør.dk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7040 til -5883 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -4570 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6750 kroner til -5625 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -124.815 til -130.698 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Connie Lykkegaard Mikkelsen. I første omgang er det Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetiker (dofk), der står som ejer. I sidste ende er det John Reinholdt Petersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Frisør.dk ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er markedsføring af web-side samt anden beslægtet markedsføringKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Smekab Citylife ApSKøbenhavn S-virksomheden Smekab Citylife ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -19.645 til -50.366 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.750 kroner til -49.800 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -40.936 kroner efter skat, voksede formuen i Smekab Citylife ApS sidste år fra 20.355 til 49.419 . Virksomheden ledes af direktør Thomas Rydhagen. I første omgang er det Saferoad smekab AB, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Rydhagen, der er den dominerende ejer. Smekab Citylife ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Salg og rådgivningKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Tobias Wandrup ApSKøbenhavn S-virksomheden Tobias Wandrup ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -169.000 til -18.155 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 511.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -177.000 kroner til -19.966 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 313.000 til 295.217 kroner . Virksomheden ledes af direktør Tobias Wandrup. I første omgang er det TW ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tobias Wandrup, der er den dominerende ejer. Tobias Wandrup ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabet formål er at yde konsulent bistand vedr. industrilet design og produkt design samt andre værdi forøgelse i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: It-virksomhed i Kastrup fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i QA & Test ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 345.375 til 472.984 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 988.661 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 666.358 til 915.043. Virksomheden ledes af direktør Martin Ekblom. I første omgang er det SiDaSa Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Ekblom, der er den dominerende ejer. QA & Test ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er computerprogrammering, herunder udvikling af software, rådgivning, tilretning, test og support og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København SIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i AndreiV ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 185.000 til 52.014 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 185.000 i det foregående regnskabsår til 55.751 - et fald på -70 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 40.112 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i AndreiV ApS fra 177.000 til 159.776 kroner . Firmaet ledes af direktør Andrei Vleju. Virksomhedens reelle ejere er Andrei Vleju. AndreiV ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje anparter i erhvervsdrivende selskaber samt virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Inter Nordic Transport ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Inter Nordic Transport ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 957.932 til 6,2 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra -490.846 til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Asp. I første omgang er det CAA HOLDING A/S, SEMIAN ApS, Javic Holding ApS og SFG Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Asp og Carsten Asp, der er de dominerende ejere. Inter Nordic Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er transport og logistik samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Gobil.dk ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i København S-virksomheden Gobil.dk ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -619.517 til -1,0 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 73.276 kroner i det foregående regnskabsår til 190.662 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -579.517 til -828.288 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Chuong Hong Ly. I første omgang er det LUTHRA HOLDING ApS, LY HOLDING ApS, JALP Holding ApS og JSBJ Capital ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Chuong Hong Ly og Jesper André Grønkjær Lyngesen Pedersen, der er de dominerende ejere. Gobil.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af IT relaterede aktiviteter og produkter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden BG Transport ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 668.443 til -484.651 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 668.443 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,8 millioner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 699.141 til 321.113 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bayram Altay. Virksomhedens reelle ejere er Bayram Altay. I Erhvervsstyrelsens register er BG Transport ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: drive transport og logistik virksomhed
Overskud hos Rasmussen Solutions ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Rasmussen Solutions ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 9573 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -5000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Emil Malmgaard Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Emil Malmgaard Rasmussen. Rasmussen Solutions ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Rahim2 ApS i København S går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Rahim2 ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 159.599 til -19.574 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 159.599 kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -23.282 kroner til -17.102 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 297.980 til 221.906 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jimmy Rahim. Virksomhedens reelle ejere er Jimmy Rahim. Rahim2 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handels-, investerings- og konsulentvirksomhed, herunder investering i aktier i selskaber, der har til formål at sælge internet relaterede ydelser. Selskabets virksomhed kan udøves dels direkte dels indirekte gennem anbringelse af kapital i andre virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Noele Beauty ApSDragør-virksomheden Noele Beauty ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -156.561 til -49.275 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -156.539 kroner til -45.359 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -370.600 til -419.875 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Maria Awais Mohammad. I første omgang er det Noele Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Maria Awais Mohammad, der er den dominerende ejer. Noele Beauty ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive webshop samt hermed beslægtet virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i København SKøbenhavn S-virksomheden ASPERIS Consulting ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -42.768 til -18.242 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 189.021 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -25.078 kroner til -15.613 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 117.141 til 91.746 kroner . Firmaet ledes af direktør Gleb Solomentsev. I første omgang er det ASPERIS Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gleb Solomentsev, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ASPERIS Consulting ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulent-, formidlings- og rådgivningsvirksomhed overfor private og offentlige virksomheder og organisationer samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Kastrup fik millionoverskudEjendomsselskabet Englandsvej 381 ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 123.886 til 6,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 227.147 kroner i det foregående regnskab til 207.973. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 243.401 til 5,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Nøhr Jensen og Jan Giovanni Ghisalberti. I første omgang er det HNJ HOLDING ApS og JAGHI HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Nøhr Jensen og Jan Giovanni Ghisalberti, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Englandsvej 381 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve ejendomme med henblik på udlejning og videresalg samt anden i denne forbindelse hermed stående eller afledt virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Blikkenslagervirksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ØRESUNDSREGIONENS ENTREPRISE ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.162 til 8108 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 111.954 kroner i det foregående regnskab til 98.611. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 472.561 til 478.885. Virksomheden ledes af direktør Flemming René Bartholin. I første omgang er det F. BARTHOLIN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming René Bartholin, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ØRESUNDSREGIONENS ENTREPRISE ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, herunder opførelse og renovering af bygninger m.v., samt dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Din Sunde Krop ApS i KastrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Din Sunde Krop ApS, der er et firma i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 21.343 til 6053 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 21.343 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 21.343 kroner i det foregående regnskab til 17.828. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 3315 til 48.012. Firmaet ledes af direktør Gulla Ørsnæs Bruun Thane. Virksomhedens reelle ejere er Gulla Ørsnæs Bruun Thane. Din Sunde Krop ApS hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med ydelser indenfor velvære og sundhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Murerfirmaet Chrillesen ApSMurerfirmaet Chrillesen ApS, der er en virksomhed i Kastrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 337.000 til 329.332 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 302.000 til 499.133. Firmaet ledes af direktør Lasse Chrillesen. Virksomhedens reelle ejere er Lasse Chrillesen. Murerfirmaet Chrillesen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Dragør tjente flere penge i seneste regnskabSnedker- & Tømrermester Kim Gröning ApS, der er en virksomhed i Dragør, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9637 til 379.183 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 1 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Kim Gröning. I første omgang er det KIM GRÖNING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Gröning, der er den dominerende ejer. Snedker- & Tømrermester Kim Gröning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet IT-Tronic ApS i København S i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -250.000 til 863.073 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -82.000 kroner året før til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 296.000 til 916.565. Virksomheden ledes af direktør Jørn Erhard Andersen. I første omgang er det JØRN E. ANDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Erhard Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er IT-Tronic ApS anbragt i branchen "Engroshandel med telekommunikationsudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med elektronikkomponenter til trådløs kommunikation, handel og industri samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i IBM Client Innovation Center Danmark ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 5,1 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 81,9 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 8,6 millioner til 11,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Signe Birgitte Schmid. Virksomheden ejes af IBM World Trade Investments B.V.. IBM Client Innovation Center Danmark ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at tilbyde tjenester indenfor informationsteknologi samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Finansvirksomhed i København S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i MATIAS ANKJÆR INVEST Aps, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 394.510 til 513.962 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -9751 kroner til -4704 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 4,1 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Matias Heide Ankjær. Virksomhedens reelle ejere er Matias Heide Ankjær. MATIAS ANKJÆR INVEST Aps hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Blikkenslagervirksomhed i Kastrup fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i H. J. E. VENTILATION ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 254.473 til 337.130 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 882.972 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,7 millioner kroner til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i H. J. E. VENTILATION ApS var ligesom året før på 4,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Würtzen Kjelgaard. I første omgang er det Bo Erling Borregaard, Peter Mejnertz, Steen Hindborg Jensen, Peer Hellingsøe og KJELGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Würtzen Kjelgaard, der er den dominerende ejer. H. J. E. VENTILATION ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i København S har underskudKøbenhavn S-virksomheden Alpha-Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -21.903 til -20.806 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4435 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -21.918 kroner til -19.734 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 121.047 til 104.598 kroner . Firmaet ledes af direktør Jens Saugstrup. Virksomhedens reelle ejere er Michael Hammerbak, Jens Hougaard Bjerregaard og Jens Saugstrup. I Erhvervsstyrelsens register er Alpha-Invest ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at købe og sælge fast ejendom, drive udlejningsvirksomhed samt anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet IT-Tronic ApS i København S i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -250.000 til 863.073 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -82.000 kroner året før til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 296.000 til 916.565. Virksomheden ledes af direktør Jørn Erhard Andersen. I første omgang er det JØRN E. ANDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Erhard Andersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er IT-Tronic ApS anbragt i branchen "Engroshandel med telekommunikationsudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med elektronikkomponenter til trådløs kommunikation, handel og industri samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Konsulentvirksomhed i København S har skåret underskuddet nedUnderskuddet i København S-virksomheden SoBeUX ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -233.114 til -137.824 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 173.503 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 450.892 kroner til 529.389 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -21.520 til -159.344 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sofie Bech. I første omgang er det SOBEIT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sofie Bech, der er den dominerende ejer. SoBeUX ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at rådgive andre virksomheder inden for brugerinddragelse, brugervenlighedstest og brugerdrevne processer på både taktisk og strategisk niveauKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Sushi Factory Amager ApS i København S går fra overskud til underskudOverskuddet i København S-virksomheden Sushi Factory Amager ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 48.008 til -198.593 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 48.008 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14.820 til -183.773 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Xiao Ni. Virksomhedens reelle ejere er Xiao Ni. Sushi Factory Amager ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i One Color Games ApSKøbenhavn S-virksomheden One Color Games ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.457 til -72.110 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -7829 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.406 kroner til -38.568 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -14.293 til -86.403 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Gunnar Hohlweg. Virksomhedens reelle ejere er Gunnar Hohlweg. One Color Games ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, markedsføring og salg af software samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed
Nyt regnskab: Virksomhed i København S får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden TNH Nordic ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 389 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 31.112 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Valentiner Nielsen. I første omgang er det VALENTINER HOLDING ApS, H. Fehrn Holding ApS og Niels Chemnitz Holding AB, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Valentiner Nielsen og Niels Chemnitz, der er de dominerende ejere. TNH Nordic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og drive isbutikker i Sverige samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Junkbusters Group ApSUnderskuddet i København S-virksomheden Junkbusters Group ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10,2 millioner til -8,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -1,8 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 50 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 44 ansatte - en nedgang på 12 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 16,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 13,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -4,2 millioner til -12,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Steffen Herbst Rasmussen. I første omgang er det SANKT PEDER HOLDING ApS, CC GRUPPEN HOLDING ApS, STEFFEN RASMUSSEN HOLDING ApS og Dico Invest 3 K/S, der står som ejere. I sidste ende er det Mikael Konnerup, Jesper Genter Lohmann og Steffen Herbst Rasmussen, der er de dominerende ejere. Junkbusters Group ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive holdingselskab og investeringsvirksomhed samt anden dermed i for-bindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Junkbusters A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Junkbusters A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 587.840 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 18, året før var det 19. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 9,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2,8 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steffen Herbst Rasmussen. I første omgang er det JUNKBUSTERS GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffen Herbst Rasmussen, der er den dominerende ejer. Junkbusters A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Indsamling af ikke-farligt affald". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed, virksomhed med indsamling af affald samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i København S er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet K/S City-Hoteller, Tyskland i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21,8 millioner til 12,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 18,5 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 17,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 89,1 millioner til 101,8 millioner. I første omgang er det Lars Rosenkrantz Gundorph, Erik Qvist, Lars Bech, Steen Borg, Liselotte Bech Panduro og NYDAMMEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Bech Pedersen, Lars Rosenkrantz Gundorph, Erik Qvist, Lars Bech, Steen Borg og Liselotte Bech Panduro, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er K/S City-Hoteller, Tyskland anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Kommanditsselskabets formål er at erhverve, eje og drive udlejningsvirksomhed med ejendommene beliggende: - Neuer Markt 2, D-18055 Rostock, Grunbuch des Amtsgericths Rostock von Rostock Blatt 27206, lfd. Nr. 4, 5 und 10 des Bestandsverzeichnisses og Grundbuch des Amtsgerichts Rostock von Rostock Blatt 10054 lfd. Nr. 1 des Bestandverzeichnisses - Steinstrasse 7, D-18055 Rostock, Grunbuch des Amtsgerichts Rostock von Rostock Blatt 10140 lfd. Nr. 2 und 2 des Bestandverzeichnisses - Frankendamm 22, D- 18439 Stralsund, Grundbuch, des Amtsgerichts Stralsund von Stralsund Blatt 1334 lfd. Nr. 1 des Betsandverzeichnisses og Grunbuch des Amtsgerichts Stralsund von Stralsund von Stralsund Blatt 6772, lfd Nr. 1 des Betsandverzeichnisses. - Karlsplatz 11 D-99817 Eisenach, Grundbuch des Amtsgerichts Eisenach von Eisenach Blatt 6350, lfd Nr. 1 bis 5 und 7 des Bestandverzeichnisses, og Grundbuch des Amtsgerichts Eisenach von Eisenach Blatt 6652, lfd Nr. 1 des Bestandverzeichnisses og Grundbuch des Amtsgerichts Eisenach von Eisenach Blatt 2260Klik her for at se regnskabet.
Overskud hos Sydhavsøernes Invest ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Sydhavsøernes Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 328.354 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 523.999 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenneth Gudmundsson. Virksomheden ejes af K.G. HOLDING ApS, ØENS INVEST ApS, KENIDA HOLDING ApS, MIH EJENDOMME ApS og GØNGE HOLDING ApS. Sydhavsøernes Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed indenfor køb/salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Velkommen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Velkommen A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,1 millioner til 8,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 32,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 50,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 5,7 millioner til 11,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Søgaard-Andersen. I første omgang er det Kjøller A/S, Folmers Invest A/S, CAV INVEST ApS og SMH Invest se 2016 AB, der står som ejere. I sidste ende er det Magnus Borgen Kjøller, der er den dominerende ejer. Velkommen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Handel med elektricitet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af abonnementer og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Dragør ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Søsteen II ApS, der er et firma i Dragør, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5954 til -42.127 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 54.532 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 92.077 i det foregående regnskabsår til 43.031 - et fald på -53 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 99.168 til 67.279 kroner . Virksomheden ledes af direktør Dorthe Sølund. I første omgang er det SØSTEEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Steentofte og Dorthe Sølund, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Søsteen II ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom, udlejningsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Vending: Søgaard Byggerådgivning ApS i Dragør er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Søgaard Byggerådgivning ApS i Dragør. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -115.954 til 325.809 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 758.744 kroner i det foregående regnskab til 601.418. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-firmaet fra -15.614 til 235.985. Virksomheden ledes af direktør Lars Søgaard. Virksomhedens reelle ejere er Lars Søgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Søgaard Byggerådgivning ApS anbragt i branchen "Risiko- og skadesvurdering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive byggerådgivning - og hermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MARTIN JUL ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -112.508 til 640.134 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 419.062 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 3,9 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Jul. Virksomhedens reelle ejere er Martin Jul. I Erhvervsstyrelsens register er MARTIN JUL ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber samt handel og konsulentydelser og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn
Tallene går op: Metabit ApS fik større overskud end året førMetabit ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 104.924 til 218.310 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 105.056 kroner i det foregående regnskabsår til 729.385 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 131.826 til 285.187. Firmaet ledes af direktør Henrik Stentebjerg Tobiassen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Stentebjerg Tobiassen. Metabit ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Sheng Yi Jia ApS i Kastrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sheng Yi Jia ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -197.554 til 404.149 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra -100.898 til 257.821. Virksomheden ledes af direktør Wenlong Jin. Virksomhedens reelle ejere er Wenlong Jin. I Erhvervsstyrelsens register er Sheng Yi Jia ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: The Blueprint Partnership ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i The Blueprint Partnership ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 486.785 til 518.225 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 668.879 kroner til 884.187 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 687.816 til 777.099. Virksomheden ledes af direktør Thomas Kaneko Henningsen. I første omgang er det Kaneko Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Kaneko Henningsen, der er den dominerende ejer. The Blueprint Partnership ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at rådgive og supportere virksomheder indenfor kommerciel udvikling, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Blue ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Blue ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 41.703 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 42.250 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Kaneko Henningsen. I første omgang er det BORN Nordic ApS, Kaneko Holding ApS, Collins International Travel Retail Associates Inc. og Wide Horizon Solutions AB, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Kaneko Henningsen, der er den dominerende ejer. Blue ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Type Copenhagen ApS fik større overskud end året førType Copenhagen ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 172.496 til 256.809 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 308.436 kroner i det foregående regnskabsår til 498.519 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 172.140 til 312.447. Firmaet ledes af direktør Maja Ketterle Fænøe. Virksomhedens reelle ejere er Maja Ketterle Fænøe. Type Copenhagen ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Logistic Contractor Danmark A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -60.526 kroner året før til 6,6 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 3,9 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Sandu Nylmon. Virksomheden ejes af Logistic Contractor AB. Logistic Contractor Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive byggeri og projektudvikling og andre aktiviteter forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Kastrup tjente flere penge i seneste regnskabAir Greenland ATO A/S, der er en virksomhed i Kastrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 324 til 9745 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -8500 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 472.220 til 481.809. Selskabet ledes af direktør Jacob Nitter Sørensen. Virksomheden ejes af Air Greenland A/S. Air Greenland ATO A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre luftbefordring og transportvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder træning og anden supportvirksomhed for luftfartsindustrienKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Cobi Rehab A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Cobi Rehab A/S, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 937.014 til 5,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 15 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,8 millioner kroner til 12,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 16,3 millioner til 20,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Nicolaisen Nymark. I første omgang er det HMIG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Møllegaard Bjerre og Henrik Møllegaard Bjerre, der er de dominerende ejere. Cobi Rehab A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er salg af hjælpemidler til handicappede og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Metronome Productions A/S i København S er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Metronome Productions A/S i København S i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,6 millioner til 31,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 166 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 154 ansatte - en nedgang på 7,23 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 114,3 millioner kroner til 142,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 79,7 millioner til 103,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tina Christensen. I første omgang er det Banijay Denmark A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Stéphane Patrick Courbit, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Metronome Productions A/S anbragt i branchen "Produktion af tv-programmer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere og fremstille film og andre audio-visuelle produkter samt iøvrigt at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Meat Tomorrow ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Meat Tomorrow ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -10.438 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -10.148 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Matias Heide Ankjær. I første omgang er det MATIAS ANKJÆR INVEST Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Matias Heide Ankjær, der er den dominerende ejer. Meat Tomorrow ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed og forskning i bæredygtige fødevarer samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Banijay Denmark A/SUnderskuddet i København S-virksomheden Banijay Denmark A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -8,8 millioner til -5,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -2,2 millioner kroner til -141.749 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,4 millioner til -2,1 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Karoline Briand Spodsberg. I første omgang er det BANIJAY NORDIC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stéphane Patrick Courbit, der er den dominerende ejer. Banijay Denmark A/S hører hjemme i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere Shared Service ydelser indenfor, men ikke begrænset til, Finans, Jura IT og administrationKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Solutions4organisations ApSKøbenhavn S-virksomheden Solutions4organisations ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -127.061 til -93.025 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 219.842 kroner til 316.781 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 208.762 til 135.682 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Sylvest Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Sylvest Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er Solutions4organisations ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed og anden rådgivning om driftsledelseKlik her for at se regnskabet.
Vending: Pro Smart Home ApS i Kastrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Pro Smart Home ApS i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -28.493 til 98.040 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 237.089 kroner i det foregående regnskabsår til 521.665 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 16.945 til 92.951. Virksomheden ledes af direktør Jan de la Motte Jung-Jensen. I første omgang er det Jungs Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan de la Motte Jung-Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Pro Smart Home ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Ekstra Muligheder ApS i København S gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ekstra Muligheder ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13.752 til 11.408 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -13.160 kroner året før til 12.560 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -6054 kroner efter skat, voksede formuen i Ekstra Muligheder ApS sidste år fra 57.337 til 61.283 . Virksomheden ledes af direktør Ole Ostenfeld. I første omgang er det OLE OSTENFELD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Ostenfeld, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ekstra Muligheder ApS anbragt i branchen "Webportaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rådgivning, service og handel samt relaterede områderKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Event Kommunikation ApS fik større overskud end året førEvent Kommunikation ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1284 til 1811 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2203 kroner i det foregående regnskab til 1899. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 8900 til 49.315. Virksomheden ledes af direktør Ole Ostenfeld. Virksomhedens reelle ejere er Ole Ostenfeld. Event Kommunikation ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er rådgivning, service og handel samt relaterede områderKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nordisk Film TV A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 12,7 millioner til 6,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 18,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 164 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 158 ansatte - en nedgang på 3,66 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 107,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 103,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 5,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Nordisk Film TV A/S fra 64,8 millioner til 59,8 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Ulrik Christian Jørgensen. I første omgang er det BANIJAY NORDIC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stéphane Patrick Courbit, der er den dominerende ejer. Nordisk Film TV A/S hører hjemme i branchen "Produktion af tv-programmer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive video- og filmproduktion samt anden hermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos regnskabsvirksomhed i København SIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i BRB Konsulenthus ApS, der er et firma i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 43.147 til 19.510 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 44.693 kroner i det foregående regnskabsår til 345.334 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 82.290 til 95.800. Firmaet ledes af direktør Christian Anton Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Nicolaj Fürst Madsen og Christian Anton Pedersen. BRB Konsulenthus ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Selskabets formål er beskrevet sådan: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af administrative serviceydelser og hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Nehm & K. E. Byg ApS i DragørNehm & K. E. Byg ApS, der er en virksomhed i Dragør, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 980.713 til 305.128 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 980.713 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 237.339 kroner efter skat, faldt formuen i Nehm & K. E. Byg ApS fra 1,7 millioner til 390.758 kroner . Virksomheden ledes af direktør Eivind Richard Marcussen. I første omgang er det E Marcussen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Eivind Richard Marcussen, der er den dominerende ejer. Nehm & K. E. Byg ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggeri samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Beauty Clinic By Hilala ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Beauty Clinic By Hilala ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -205.668 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -11.902 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hilala Tawfiq Ahmad. I første omgang er det Hilala Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hilala Tawfiq Ahmad, der er den dominerende ejer. Beauty Clinic By Hilala ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde skønhedsbehandling på medicinsk basis og hermed beslægtet aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i København S får milliontabUnderskuddet i København S-virksomheden Casino Copenhagen K/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2,4 millioner til -7,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 26,6 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 144 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 149 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 105,3 millioner kroner til 112,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 38,8 millioner til 31,4 millioner kroner . I første omgang er det CIH SCANDINAVIA HOTEL A/S og Casinos Austria International GmbH, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Kellner, Lars Wenaas, Igor Rusek, Karel Komârek og Pavel Saroch, der er de dominerende ejere. Casino Copenhagen K/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Lotteri- og anden spillevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Kommanditselskabets formål er ledelse og drift af kasinoaktiviteter samt beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Milas Cantina ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden Milas Cantina ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 390.706 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 660.914 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bünyamin Ugur. I første omgang er det Ugur Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bünyamin Ugur, der er den dominerende ejer. Milas Cantina ApS hører hjemme i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med restaurant og dermed beslægtet virksomhed
Går tilbage: Virksomhed i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kastrup-virksomheden TØMRER- & SNEDKERMESTER B. R. SCHOLTZ ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 354.214 til -265.584 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 354.214 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 627.761 kroner året før til -6642 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 737.838 til 417.683 kroner . Virksomheden ledes af direktør Brita Scholtz. Virksomhedens reelle ejere er Brita Scholtz. I Erhvervsstyrelsens register er TØMRER- & SNEDKERMESTER B. R. SCHOLTZ ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed, handel og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Sindroms ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Sindroms ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 49.132 til 24.839 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 49.132 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 49.455 kroner i det foregående regnskab til 25.390 - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 60.298 til 119.541. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anda-Miruna Sorescu og Ana-Maria-Andreea Teodorel. Virksomhedens reelle ejere er Anda-Miruna Sorescu og Ana-Maria-Andreea Teodorel. Sindroms ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udgive blade og andre publikationer
Nyt regnskab: Moby Dox ApS i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Moby Dox ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -4234 kroner. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -4234 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -3303 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i Moby Dox ApS sidste år fra -47.132 til -10.435 og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Rikke Schrader Andreasen og Minna Kirstine Kiær Katz. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Schrader Andreasen og Minna Kirstine Kiær Katz. Moby Dox ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af film og videofilm". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at producere dokumentarfilm
Overskuddet stiger: Delfin Service Partner ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Delfin Service Partner ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 765.903 til 12,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 13,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 8,7 millioner til 18,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Svend Gjørup. I første omgang er det THOLOU HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Gjørup, der er den dominerende ejer. Delfin Service Partner ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Erhvervs- og institutionsvaskerier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for vaskeribranchen med beslægtede områderKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: It-virksomhed i København S får milliontabA-Evidence ApS , der er et firma i København S, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,8 millioner til -1,9 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -1,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Virksomheden har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,3 millioner kroner året før til 370.906 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,8 millioner til -4,7 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tove Holm-Larsen. I første omgang er det HB World Holding ApS og Hvingelby Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tove Holm-Larsen, der er den dominerende ejer. A-Evidence ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af software til medicinsk evidens rettet mod lægemiddelfirmaer og lægemyndigheder og anden aktivitet i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Maler-virksomhed i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kastrup-virksomheden MALERFIRMAET PETER LINDSKRONE SCHMIDT A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 934.463 til -761.623 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 934.463 kroner. Medarbejdertallet var på ti i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 925.366 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Lindskrone Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Peter Lindskrone Schmidt, Lise Schmidt, Lars Lindskrone Schmidt og Christian Lindskrone Schmidt. I Erhvervsstyrelsens register er MALERFIRMAET PETER LINDSKRONE SCHMIDT A/S anbragt i branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive malervirksomhed, samt anden beslægtet virksomhed
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i Dragør
Underskuddet i Dragør-virksomheden HOFOR Spildevand Dragør A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -2,5 millioner til -1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 504.000 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,8 millioner kroner til 9,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen faldt fra 220,5 millioner til 219,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Ole Fritz Adeler. Virksomheden ejes af HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S. HOFOR Spildevand Dragør A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opsamling og behandling af spildevand". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive spildevandsforsyning i Dragør Kommune i henhold til de til enhver tid gældende regler samt at udføre anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har en nær tilknytning dertil. Selskabet skal drive en spildevandsforsyning med høj sundheds- og mil-jømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, samt sikre, at virksomheden drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Gebr. Heinemann Retail ApS i Kastrup er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Gebr. Heinemann Retail ApS i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -25,3 millioner til 22,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 248 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 131 ansatte - en nedgang på 47,18 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 64,1 millioner kroner til 70,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra 147 millioner til 165,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Katrin Bamler. I første omgang er det Gebr. Heinemann SE & Co.KG, der står som ejer. I sidste ende er det Gunnar Heinemann og Claus Helmut Otto Heinemann, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Gebr. Heinemann Retail ApS anbragt i branchen "Tobaksforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at indgå aftale med Københavns Lufthavne A/S om drift af butikker i Københavns Lufthavn til salg af udvalgte beskattede og ikke-beskattede produkter og til i øvrigt at drive virksomhed på den måde og i den udstrækning, selskabets direktion finder det stemmende med selskabets tarvKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i København S-virksomheden HOFOR Spildevand København A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 33,3 millioner til -32,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 33,3 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 223,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 161,0 millioner - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 2,3 milliarder til 2,2 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Fritz Adeler. Virksomheden ejes af HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S. I Erhvervsstyrelsens register er HOFOR Spildevand København A/S anbragt i branchen "Opsamling og behandling af spildevand". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive spildevandsforsyning i Københavns Kommune i henhold til de til enhver tid gældende regler samt at udføre anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har en nær tilknytning dertil. Selskabet skal drive en spildevandsforsyning med høj sundheds- og mil-jømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, samt sikre, at virksomheden drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Vending: Tooltracker ApS i København S er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Tooltracker ApS i København S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -28.855 til 91.753 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -21.232 kroner året før til 99.830 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra -44.739 til 80.805. Virksomheden ledes af direktør Emil Malmgaard Rasmussen. I første omgang er det Rasmussen Solutions ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Emil Malmgaard Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tooltracker ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive App virksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Kastrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet FestTour International ApS i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -287.000 til 263.828 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-firmaet fra -92.000 til 114.092. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Zhongyu Wang og An Minghui. Virksomhedens reelle ejere er Zhongyu Wang. I Erhvervsstyrelsens register er FestTour International ApS anbragt i branchen "Rejsebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive rejsebureau, guideservice og biludlejning samt virksomhedsrådgivningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HOFOR Vand København A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 36,1 millioner til 26,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 153,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 149,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Formuen i HOFOR Vand København A/S var ligesom året før på 1,2 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Fritz Adeler. Virksomheden ejes af HOFOR VAND HOLDING A/S. HOFOR Vand København A/S hører hjemme i branchen "Vandforsyning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at forestå indvinding, transport og levering af drikkevand i Københavns Kommune samt at sikre en vandforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Finansvirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabHOFOR Forsyning Komplementar A/S, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1674 til 5690 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 137.225 kroner til 150.382 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 601.581 til 606.039. Firmaet ledes af en direktion, der består af Henrik Plougmann Olsen og Jan Kauffmann. Virksomheden ejes af KØBENHAVNS KOMMUNE. HOFOR Forsyning Komplementar A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementar i partnerselskabet KE Varmeforsyning Holding P/S (CVR-nr. 26 85 36 05), partnerselskabet KE Varme P/S (CVR-nr. 26 08 92 63) samt partnerselskabet KE Bygas P/S (CVR-nr. 26 08 57 99)Klik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i København S er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PERFORMANCEPEOPLE ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.360 til 1,5 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 3,8 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Kornerup. Virksomheden ejes af Klaus Green-Andersen, ALLAN VAGN EGEBERG RASMUSSEN HOLDING ApS, LARS KORNERUP HOLDING ApS og EBBE BRØNS HOLDING ApS. I Erhvervsstyrelsens register er PERFORMANCEPEOPLE ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af konsulentydelser indenfor IT-Branchen og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i København S får milliontabUnderskuddet i København S-virksomheden HOFOR Energiproduktion A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -54,7 millioner til -469,9 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 56,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 105,7 millioner kroner året før til -92,3 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 311,7 millioner til -3,7 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jane Egebjerg Andersen. Virksomheden ejes af HOFOR HOLDING A/S. HOFOR Energiproduktion A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af elektricitet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive anlæg, hvorfra der udøves forsyningsvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabCityBo A/S, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 26.561 til 138.314 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -214.183 kroner til -368.339 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Leif Rørbæk. Virksomhedens reelle ejere er Leif Rørbæk. CityBo A/S hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, investering, istandsættelse samt udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed i Danmark og udlandet. Selskabets formål er endvidere at drive virksomhed med juridisk rådgivning og bistand, specielt ved ejendomshandel, entreprisekontrakter og udbudsmateriale for fremmed regning og dermed beslægtet virksomhed. Udover investering i fast ejendom kan selskabets likvide formue anbringes i sædvanlige lovlige danske og udenlandske lån, indskudskonti og værdipapirer, herunder i gearede investeringerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Valby ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i København S-virksomheden Valby ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 17,8 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 413.391 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jacob Götzsche. I første omgang er det FG2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Götzsche, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Valby ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at, være ejendomsselskab og drive udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i København SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HOFOR Fjernkøling A/S, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 15,7 millioner til 10,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 21,3 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 39,0 millioner kroner til 41,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 153 millioner til 166,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Kauffmann. Virksomheden ejes af HOFOR HOLDING A/S. HOFOR Fjernkøling A/S hører hjemme i branchen "Varmeforsyning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at etablere og drive fjernkølingsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jænnild ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jænnild ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,1 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -20.321 kroner til -17.632 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 6 millioner til 7,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karen Birgit Ringtved. I første omgang er det Karen Birgit Ringtved, Knud Enevold Vestergaard, Mogens Vestergaard og Lisbeth Ringtved Vestergaard, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Enevold Vestergaard og Mogens Vestergaard, der er de dominerende ejere. Jænnild ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i København S ryger fra overskud til underskudOverskuddet i HOFOR A/S, der er et firma i København S, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 18.000 til -686.000 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 264.000 kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 1.250 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 1.302 ansatte - en fremgang på 4,16 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 783,7 millioner kroner til 846,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 30,5 millioner til 29,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Plougmann Olsen og Jan Kauffmann. Virksomheden ejes af HOFOR VAND HOLDING A/S. I Erhvervsstyrelsens register er HOFOR A/S anbragt i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaverKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som virksomheder på Amager har offentliggjort.
Annonce
112

Udrykning på Amager: Beboer kom hjem til villabrand

Annonce

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
DRUKNER I ROD

Michaell sidder i kørestol efter trafikulykke: Nu er hele hans hjem ét stort kaos

Bolig For abonnenter

Renterne eksploderer - og priserne hagler ned: Sådan styrer du uden om de værste farer på boligmarkedet lige nu

Se kortet

Skræmmende kort: Så mange knivstikkerier har der været i København denne sommer

Amager

Første krisecenter for alle LGBT-personer åbner tirsdag

De studerende på gymnasiet skal undervises på værksteder, hvis dette politiske forslag bliver til virkelighed

112

Mand død i arbejdsulykke: Klemt mellem betonklods og gravko

KYSTSIKRING

Borgerne slipper for kæmperegning: Millionstøtte falder på et tørt sted

TÅRNBY TORV

Arkæologer forventer at finde fortidsminder fra vikingetiden under nyt centerbyggeri

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Se dig for

Udgør både magien - men også en potentiel fare: Her er guiden, der gør dig til en god Tour de France-tilskuer

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

bolig For abonnenter

Sorte skyer over boligmarkedet: Så meget forventer eksperter, at priserne falder i København

112

Nabostridigheder: Beboer får hældt stærkt lugtende væske ind af brevsprækken

TOUR DE FRANCE For abonnenter

Kom helt tæt på Tour de France-stjernerne: Holdene ankommer på Islands Brygge

Annonce