Annonce
Amager For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Amager

Nedgang på bundlinjen: Murerfirmaet Edeltorp ApS i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Murerfirmaet Edeltorp ApS, der er et firma i Kastrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 159.822 til -43.625 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 159.822 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 971.359 kroner i det foregående regnskab til 790.208. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 532.335 til 484.928 kroner . Firmaet ledes af direktør Egon Edeltorp. Virksomhedens reelle ejere er Egon Edeltorp. Murerfirmaet Edeltorp ApS hører hjemme i branchen "Murere". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive industri og håndværkKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: El-virksomhed i København S hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i El-Korpset ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 635.313 til 664.861 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 534.506 til 653.064. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jim Rasmussen og Klaus Pudler Fryland. I første omgang er det FRYZZ HOLDING ApS,JIMAGIC HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jim Rasmussen,Klaus Pudler Fryland, der er de dominerende ejere. El-Korpset ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med elektriker og installationsydelser samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Maler-virksomhed i Dragør fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Malerfirmaet Klaus Christoffersen A/S, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,1 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 2,2 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Christoffersen. I første omgang er det A. C. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Christoffersen, der er den dominerende ejer. Malerfirmaet Klaus Christoffersen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel- og malervirksomhed og dermed forbundne forretningerKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet MAMI Productions ApS i København S i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -300.783 til 936.940 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 26.978 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 193.073 til 917.535. Virksomheden ledes af direktør Mathias Silas Wiedemann Rørne. Virksomhedens reelle ejere er Mathias Silas Wiedemann Rørne. I Erhvervsstyrelsens register er MAMI Productions ApS anbragt i branchen "Produktion af film og videofilm". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med filmproduktion og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i LJMO ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 266.323 til 8,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7105 kroner til -23.324 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 228.311 til 8,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lasse Jacob Middelbo Outzen. Virksomhedens reelle ejere er Lasse Jacob Middelbo Outzen. LJMO ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i SKAN-X-DÆK ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 461.016 til 838.726 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 654.219 kroner efter skat, faldt formuen i SKAN-X-DÆK ApS fra 8,9 millioner til 6,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Waldorff Nielsen. I første omgang er det SKAN-X-HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Waldorff Nielsen, der er den dominerende ejer. SKAN-X-DÆK ApS hører hjemme i branchen "Dækservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at salg af dæk og autotilbehør med dertil knyttede serviceydelser samt al anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i virksomhed i KastrupDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kastrup-virksomheden IN-SITU Consult ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,7 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på fem i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 4,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik Nancke Poulsen. Virksomheden ejes af IN-SITU Consult Holding ApS,OWJ - Geo og Miljø ApS,7Holme ApS,FNN Holding ApS,DK TOMP Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er IN-SITU Consult ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor monitorering af støj, vibration, grundvand, klima og andet, måling og fotoregistrering i forbindelse med byggerier, og test ved byggerier samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Semimatik ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Semimatik ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 271.815 til 345.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peer Ulrik Johansen. I første omgang er det Peer Ulrik Johansen,Tove Stadil Johansen, der står som ejere. I sidste ende er det Peer Ulrik Johansen, der er den dominerende ejer. Semimatik ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion af elektroteknisk mate- riel, handel med egne og fagfællers produkter samt eksport og import af elektroteknisk materielKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Per Andersen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Per Andersen A/S, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 16 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,0 millioner kroner til 7,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 6 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tommy Fauerschou Ploug Andersen. I første omgang er det FAUERSCHOU HOLDING A/S,Tommy Andersen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Fauerschou Ploug Andersen, der er den dominerende ejer. Per Andersen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med transport, handel og investering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Kastrup får milliontabUnderskuddet i Kastrup-virksomheden CAE Centre Copenhagen A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -22,4 millioner til -38,7 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 26,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 19 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 22,5 millioner kroner til 28,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -33,0 millioner kroner efter skat, voksede formuen i CAE Centre Copenhagen A/S sidste år fra 87,4 millioner til 92 millioner . Virksomheden ledes af direktør Signe Nicolaisen Hørning. Virksomheden ejes af CAE Centre Stockholm AB. CAE Centre Copenhagen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tekniske skoler og fagskoler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at sælge og gennemføre uddannelsesydelser, at levere uddannelseshjælpemidler samt at udleje tid i flysimulatorer og øvrige træningshjælpemidlerKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Kastrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kastrup-virksomheden MR. KUMPIR ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 76.721 til -1837 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 76.721 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 263.593 kroner i det foregående regnskab til 233.863. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -263.045 til -264.882 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Esma Yildiz. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Johansson. I Erhvervsstyrelsens register er MR. KUMPIR ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive detailvirksomhed med salg af fødevarer
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Phurniture ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Phurniture ApS, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 57.989 til 35.994 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9231 kroner året før til 66.781 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 30.230 kroner efter skat, faldt formuen i Phurniture ApS fra 418.729 til 335.959 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Jaque Palsmark. Virksomhedens reelle ejere er Jan Jaque Palsmark. Phurniture ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at importere og videreforhandle kontormøbler samt holdingselskabKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: The Nomad & The Bean ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårThe Nomad & The Bean ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4050 til 23.797 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 31.881 kroner i det foregående regnskabsår til 155.402 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra -39.005 til -33.208. Firmaet ledes af direktør Hans-Mark Graf von Sponeck. Virksomhedens reelle ejere er Hans-Mark Graf von Sponeck. The Nomad & The Bean ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at oprette en lille cafe hvor der sælges gourmet kaffe
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Dragør fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ACPC Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Dragør. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 332.068 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 508.914 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Dragør-virksomheden fra 500.008 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Christoffersen. I første omgang er det A. C. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Christoffersen, der er den dominerende ejer. ACPC Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af ejendomme, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i København S-virksomheden Aficionado ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Aficionado ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 86.828 til 46.226 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 87.062 kroner i det foregående regnskab til 46.787 - et fald på -46 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 95.112 til 131.168. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Henrik Snestrup og Rasmus Brylle. I første omgang er det STEEN BRYLLE HOLDING ApS,RASMUS BRYLLE HOLDING ApS,Hans Snestrup Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Brylle,Rasmus Brylle, der er de dominerende ejere. Aficionado ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KastrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i AVIATION EXAMINATION ApS, der er et firma i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 124.065 til 10.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 124.065 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 147.605 kroner i det foregående regnskabsår til 315.446 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 7800 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i AVIATION EXAMINATION ApS fra 143.754 til 96.555 kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Bang. Virksomhedens reelle ejere er Lars Bang. AVIATION EXAMINATION ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med luftfart". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve undervisning og eksamination inden for luftfartsbranchen
Overskuddet stiger flere gange: Barkonsult ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårBarkonsult ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 116.000 til 766.289 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 892.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 1,4 millioner til 2 millioner. Firmaet ledes af direktør Bo-Henrik Jakobsson. I første omgang er det Barkonsult Jakobsson & Lövgren Holding Aktiebolag, der står som ejer. I sidste ende er det Bo-Henrik Jakobsson,Jan Arthur Lövgren, der er de dominerende ejere. Barkonsult ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Reklamevirksomhed i København S får underskudDet seneste år er endt med underskud i København S-virksomheden Specialist Into Exclusive Businesses ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -111.944 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -111.908 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Cooper Phoenix Alfred Mogensen. I første omgang er det Cooper Phoenix Alfred Mogensen,Brask & Seemann Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mads Marcell Seemann,Cooper Phoenix Alfred Mogensen,Jeppe Mikael Kirkemoe Gade Brask, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Specialist Into Exclusive Businesses ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive reklamebureau, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Gibson Racing ApSUnderskuddet i København S-virksomheden Gibson Racing ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -455.687 til -253.971 kroner før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -450.128 kroner til -251.724 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -415.687 til -669.658 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tore Tveit Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Tore Tveit Knudsen. Gibson Racing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sportsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor Racing branchen
Tallene er vendt: Maler-virksomhed i København S er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Anders søn og Jakobs søn ApS i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -103.102 til 24.165 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 53.345 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 598.493 i det foregående regnskabsår til 192.326 - et fald på -68 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-firmaet fra 5964 til 58.849. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Jakobsen. I første omgang er det Jakobsen & Aastrup Audio ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nikolaj Jakobsen,Emil Aastrup Rasmussen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Anders søn og Jakobs søn ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at være maler/håndværker firma, der udfører al type malerarbejde og andet håndværksmæssigt arbejde
Overskuddet stiger flere gange: Vognmand Raza Hussain 2 ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårVognmand Raza Hussain 2 ApS, der er en virksomhed i København S, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 57.851 til 221.973 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 512.261 kroner til 713.903 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 79.810 til 251.415. Firmaet ledes af direktør Raza Hussain. I første omgang er det Symphony Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Raza Hussain, der er den dominerende ejer. Vognmand Raza Hussain 2 ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor person befordringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Kastrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MB VVS A/S, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,0 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 5,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 802.323 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Barbesgaard Brise. I første omgang er det Brise Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Barbesgaard Brise, der er den dominerende ejer. MB VVS A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive VVS virksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kastrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S, der er en virksomhed i Kastrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,8 millioner til 6,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,0 millioner kroner til 14,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kastrup-virksomheden fra 30 millioner til 32,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Nielsen. Virksomheden ejes af S.K.A. HOLDING A/S. Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køreskoler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive og eje køretekniske anlæg, manøvrebaner samt hermed relaterede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ALPHA IT SOLUTIONS ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,4 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 55.239 kroner året før til -4576 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 10,2 millioner til 13,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Harald Roland Villemoes og Klaus Petersen. I første omgang er det KLAUS PETERSEN ApS,ROLAND VILLEMOES SØRENSEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Harald Roland Villemoes,Klaus Petersen, der er de dominerende ejere. ALPHA IT SOLUTIONS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive IT-udviklingsvirksomhed med fokus på øget værdi for kundernes og deres forretning. Alpha IT Solutions skal være kendt for kvalitet, forretningsforståelse og agilitet i løbet af et projekt
Overskuddet stiger: Virksomhed i København S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KLAUS PETERSEN ApS, der er en virksomhed i København S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7314 kroner til -7090 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i København S-virksomheden fra 7 millioner til 9,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Klaus Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Klaus Petersen. KLAUS PETERSEN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt at eje aktier i andre virksomheder
Nedad: Bilværksted i Kastrup fik igen tabKastrup-virksomheden M. A. AUTOSERVICE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -25.657 til -36.541 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -23.320 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 55.891 kroner i det foregående regnskab til 46.608. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -131.034 til -167.575 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Muhammet Akgül. Virksomhedens reelle ejere er Muhammet Akgül. M. A. AUTOSERVICE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive autoværksted samt handel med bilerKlik her for at se regnskabet.
Her kan du skabe dig et overblik over de seneste regnskabstal, som virksomheder på Amager har offentliggjort.
Annonce
Annonce

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
SHOPPING

Borgerne har stemt: Her er supermarkederne der hitter og flopper

Kultur

Der bliver booket stadepladser til det nye Ullerup Kræmmermarked, men placeringen er endnu ikke på plads

Hotliste

Fra sexet lingeri til elektronik: Se, hvad der hittede på Black Friday

BYUDVIKLING

Frygter boliger i baggården: Beboere kan få nye naboer i vinkeafstand

Løvkvist: Her er favoritten til at overtage DF efter Messerschmidt

BUIKSLIV

Så blev den røde snor klippet: Byens første Lidl-butik er åbnet

Konkurrence

Giganavne mødes i København: Kom gratis med til den vildeste 'Vi Elsker'-festival nogensinde

Fængslet

Sigtet for Field's-skyderi bliver frivilligt bag tremmer

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Se listen For abonnenter

Efter historisk svære år vælter pengene ind: Disse restauranter tjener mest i København

Dagbog fra Doha: Hvad har 'Qatarstrofen' lært os om os selv?

PARKERING For abonnenter

Vred demonstrant til borgmesteren: Giv os en grund, så laver vi vores eget parkeringshus

Politi på Amager

Har du også undret dig? Derfor valfarter kampklædt politi til Amager

112

Politiet melder ud efter Amager-brand: Tre personer sendt til observation

Annonce