Annonce
TRAFIK

Jordtransporter til Lynetteholm: Langebro skal aflaste Knippelsbro

Der bliver ekstra trængsel på Knippelsbro, når jordtransporter skal til og fra Lynetteholm. Foto: Jan Jeppesen.
Københavns Kommune vil gennemføre tre trafikale tiltag, der skal mindske trængsel på veje og cykelstier, når jordtransporterne skifter destination fra Nordhavn til Lynetteholm. Kommunen vil blandt andet øge bilisternes incitament for at køre over Langebro.

Når lastbilerne i 2023 begynder at køre jord til Lynetteholm vil trafibelastningen på Langebro og Knippelsbro blive så enorm, at Københavns Kommune vil have gennemført tre tiltag, der skal mindske generne for bilister, busser og cyklister.

By&Havn forventer, at der dagligt vil køre 314 lastbiler på Langebro til Lynetteholm fra 2023, mens 184 lastbiler vil tage turen over Knippelsbro.

Kommunen arbejder med ændringer, der skal reducere ulemper i form af utryghed og øget trængsel. De tre tiltag har netop været til behandling i kommunens teknik- og miljøudvalg, inden de formelt kan blive vedtaget.

Annonce

Trafikregulering

Det første tiltag er en trafikregulering ved Christmas Møllers Plads. Signalerne i krydset skal ændres for at give øget prioritet af Ved Stadsgraven. Der er fokus på at afvikle svingbaner og særlig detektering af lastbiler, så trafik ikke fanges og blokerer krydset. Specifikt forlænges højresvingsbanen fra Vermlandsagde mod Torvegade ved nedlæggelse af en busbane. På strækningen fra Ved Stadsgraven fra Amager Boulevard og frem mod krydset ved Christmas Møllers Plads etableres parkerings- og standsningsforbud i myldretiden.

Forvaltningen vurderer, at tiltaget vil give incitament til at køre over Langebro, og at det i forhold til i dag bliver hurtigere, for al trafik i øvrigt at køre via Lanegrbo i forhold til Knippelsbro. Det vil medføre en reduktion i antallet af jordtransporter og andre køretøjer via Knippelsbro og Torvegade til og fra Lynetteholm.

Annonce

Separatregulering

Et andet tiltag omhjandler krydset Uplandsgade/Vermlandsgade. Her etableres separatregulering mellem ligeudkørende cyklister og den højresvingende biltrafik fra Uplandsgade øst mod Vermlandsgade.

Fra Uplandsgade øst mod Vermlandsgade anlægges en helle mellem højresvingsbane og ligeudbane, og højresvingsbane forlænges plads til lastbiler. Der indføres standsningsforbud på Vermlandsgade mellem Uplandsgade og Herjedalsgade.

Ved at adskille grønt signal for højresvingende køretøjer og grønt signal for ligeudkørende cyklister, minimeres risikoen for højresvingsulykker. Tiltaget øger dermed trygheden for cyklister, der kommer fra Uplandsgade fra nordøst og skal fortsætte ligeud over krydset.

Udvidelse til to reelle kørespor på Vermlandsgade, mellem Uplandsgade og Herjedalsgade vil sikre fremkommelighed på vejstykket og sikre, at højresvingende trafik fra Uplandsgade øst kan afvikles effektivt, vurderer forvaltningen.

Annonce

Overvågning af tung trafik

Det tredje tiltag omhandler opsætning af nye sensorer på Knippelsbro og Langebro. Registreringen skal opgøres efter type af køretøj og kan derved spore lastbiltrafikken. Overvågningen vil foregå via den eksisterende trafikledelsesplatform MobiMaestro, der administreres af Københavns Kommunes operative trafikledelse.

Forvaltningen forventer, at overvågning af trafikken over Knippelsbro og Langebro muliggør, at udviklingen i den tunge trafik løbende kan følges på en strækning, der især på Knippelsbro og Torvegade er præget af trængsel og bymæssig tæthed. Herved kvalificeres forståelsen af, hvordan den tunge trafik ændres, når jordtransporterne skifter destination til Lynetteholm. På den baggrund kan det vurderes, om yderligere tiltag til regulering af trafikken bør overvejes.

Annonce

Andre konsekvenser

I indstillingen til politikerne skriver forvaltningen, at tiltagene vil medføre en række konsekvenser:

Der indføres som konsekvens parkeringsforbud i myldretiden (klokken 07.00-09.00 og klokken 15.00-18.00 for 28 p-pladser på Ved Stadsgraven. Der nedlægges permanent tre parkeringspladser på Vermlandsgade på vejstykket mellem Uplandsgade og Hejredalgade.

Buslinjerne 31 og 37 kører igennem Christmas Møllers Plads og linje 37 kører også gennem lyskrydset ved Uplandsgade-Vermlandsgade. Buslinjerne påvirkes ved at få dårligere fremkommelighed som følge af tiltagene, og herved kan passagerer og udgiften til driften af buslinjerne blive påvirket. Movia vil blive orienteret om projektet, og eventuelle merudgifter på busdriften som følge af tiltagene vil blive indarbejdet af Movia i busbudgettet for Københavns Kommune.

Endelig påpeger forvaltningen, at der forventes en mindre forringelse af cykelfremkommeligheden gennem krydset ved Christmas Møllers Plads. Primært i form af længere rød-tider til flere af hovedretningerne på grund af prioriteringen af lastbiltrafikken øst-vest, hvorved der opstår generelt længere ventetid i retning ad for eksempel Amagerbrogade og Torvegade.

Annonce

Kryds skal laves om

I en protokolbemærkning udtrykker SF at trafiksikre lang mere.

- Der skal blandt andet laves lysregulering ved Laplandsgade/Uplandsgade, hvor mange cykler ad den grønne rute til Christiania og Amagerbanen hver dag. Der skal være flere sikre krydsningspunkter på Uplandsgade. Krydset ved Strandlodsvej skal bygges helt om for at håndtere de mange skolebørn ved Skolen på Nordøstamager.

Vermlandsgade skal bygges om, så den tunge trafik skilles af fra cykelstien med en grøn barriere.

Og krydset Uplandsgade /Vermlandsgade skal trækkes tilbage ad Vermlandsgade, så der kan skabes en sikker krydsning af bløde trafikanter mellem Herjedalgade, og Amagerbanen og Store Mølle Vej.

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

- Socialistisk Folkeparti ønsker at trafiksikre langt mere. Der skal bl.a. laves lysregulering ved Laplandsgade/Uplandsgade, hvor mange cykler ad den grønne rute til Christiania og Amagerbanen hver dag. Der skal være flere sikre krydsningspunkter på Uplandsgade. Krydset ved Strandlodsvej skal bygges helt om for at håndtere de mange skolebørn ved Skolen på Nordøstamager.

Vermlandsgade skal bygges om, så den tunge trafik skilles af fra cykelstien med en grøn barriere.

Krydset Uplandsgade /Vermlandsgade skal trækkes tilbage ad Vermlandsgade, så der kan skabes en sikker krydsning af bløde trafikanter mellem Herjedalgade, og Amagerbanen og Store Mølle Vej.

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

- Alternativet ønsker generelt, at trafikomlægningerne i forbindelse med Lynetteholmens anlæggelse så vidt muligt skal friholde den kollektive transport og cyklisterne for forringelser, så det primært er biltrafikken, der må holde for. Vi vil følge implementeringen af de vedtagne tiltag og foreslå ændringer, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Annonce
Erhverv

Frustrerede sygeplejersker fortsætter protester i København

Annonce

Coronavirus - Seneste nyt

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Byudvikling

Slut med at klage over Lynetteholm: - Det er en demokratisk skandale

Samfund

Dybvandsbombe fundet i Lynetteholm-undersøgelse

Det sker

`Way out of function`: Kunstudstilling i Amagercentret

KOMMUNALVALG

Han har vist kønsorganet på valgplakat: Nu er Sheriffen fra Amager tilbage

Samfund

Stjerneadvokat hyrede sig selv for skattekroner - men borgmester kan ikke svare på, om hun synes, det er okay

112

Knivoverfald ved Urbanplanen

Trafik

Far og datter fikser trafikkonflikt: Slut med sammenstød på stierne

Amager Fælled

Ni personer anholdt: Trængte ind på rådhuset

Retssag

Tiltale: 27-årig mand fra Amager voldtog fire kvinder

CORONA

Tårnby har et af landets højeste incidenstal

VALGET 2009 For abonnenter

Bondam gik i seng med fjenden og fik konservativ leder helt op i det røde felt

BYLIV

Havfruer skal lokke flere gæster til kriseramt akvarium

Annonce