Annonce
BYLIV

Modstand mod Lynetteholm vokser: Borgere, sejlere og miljø- og naturorganisationer rotter sig sammen

Lynetteholmen. Foto: Regeringen.
På dagen, hvor anlægsloven for Lynetteholm bliver vedtaget i Folketinget, ser en ny sammenslutning dagens lys: Lynetteholm Rådet. En sammenslutning af organisationer for borgere, sejlere, miljø og natur.

Et flertal i Folketinget vil i dag, fredag, vedtage anlægsloven for Lynetteholm. Dermed kan By&Havn gå i gang med anlæggelsen til september. Det bliver dog ikke uden kamp fra en række organisationer for borgere, sejlere, miljø og natur. De har rottet sig sammen i Lynetteholm Rådet, der er modstandere af projektet, og som opfordrer Folketinget og Københavns Kommune til at standse projektet.

Lynetteholm Rådet er repræsenteret Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, STOP Lynetteholm, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for bæredygtig Trafik, NOAH,  Dansk Forening for Rosport og Dansk Ornotologisk Forening.

Rådet skriver i en pressemeddelelse, at man er enige om følgende kritikpunkter:

Annonce

Proces: Lynetteholm hastes igennem Folketinget i en proces, hvor sædvanlige krav til dokumentation, analyser og høringsprocesser tilsidesættes, og enhver protest overhøres.

Regering, Folketing og Københavns Borgerrepræsentation har låst hinanden i en aftale uden borgerinddragelse. Der har aldrig været en reel drøftelse af, OM Lynetteholm er den rigtige løsning på de udfordringer, Lynetteholm påstås at løse.

Friluftsliv: Lynetteholm vil påføre fritidssejlere, sejlerturismen, fiskere og andre, der anvender havnen og havet rekreativt, væsentlige gener og risici, når alle skal passere gennem et langt smalt sejlløb ind og ud af København. Lynetteholm forringer sejladsmulighederne ud for København og afskærer helt brugerne af Margretheholm Havn for adgangen til Øresund

Havmiljø: Lynetteholm vil med lukningen af Kongedybet udgøre en prop i Øresund, der mindsker gennemstrømningen af iltholdigt vand og salt til Østersøen – til skade for vandkvaliteten i Østersøen, som i forvejen er særdeles sårbar.

Afgravningen af forurenet havbund, dumpning i Køge Bugt og opfyldning af forurenet jord til Lynetteholm medfører forurening af Øresund og påfører havet og havbunden væsentlige skader.

Miljø på land: Jordkørslen med 350 lastbiler i døgnet, som skal både til og fra Lynetteholm, vil påføre væsentlige støv-, støj- og trafikgener for beboerne i indre by, på Christianshavn og Amager i 30-50 år.

Anlæg af Lynetteholm vil medføre en meget stor klimabelastning og forhindre København i at nå målet om klimaneutralitet i 2025. Projektet vil desuden være i modstrid med kommunens overordnede trafikmål om at reducere biltrafikken.

Byudvikling:Lynetteholm og den påtænkte udvikling på Refshaleøen skal huse mere end 100.000 beboere og arbejdspladser. Lynetteholm er ikke et resultat af den overordnede planlægning af Hovedstadsregionen, og samspillet med den øvrige del af Sjælland er ikke er tænkt ind i projektet. Lynetteholm medvirker derfor til en øget skævhed mellem København og den øvrige del af landet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Butiksliv

Nyt posthus i Amager Centret

BYLIV

Her er forvandlingen af Skolen ved Sundet

Annonce