Annonce
KLIMA

Stormflodsanalyse: Ullerupdiget stod færdigt i 2019, men det er ikke højt nok

Ullerupdiget, der hæver sig fra fem til to-tre meter over terræn. Foto: Jan Jeppesen.
Ullerups landige blev etableret i 2019 som en forlænget arm til kystdiget på Vestamager som en forudsætning for, at vand i en stormflodssituation ikke løber bagom kystdiget og skaber oversvømmelse. En ny risikoanalyse viser, at Ullerupdiget bør hæves yderligere.

Det godt tre kilometer lange og op til fem meter høje landdige i Ullerup, bygget på begge sider af Kongelundsvej i Tårnby Kommune, blev færdigt i 2019.

Landdiget er et supplement til kystdiget langs Vestamager for sikre imod, at vand under en stormflod løber bagom kystdiget og oversvømmer fælleden, store bebyggede arealer i Tårnby, motovejsgrav og metro.

Nu viser en ny risikoanalyse, at Ullerupdiget bør hæves yderligere. Ullerupdiget var endnu ikke etableret, da Risiskostyringsplanen for 2014 blev udarbejdet. Derfor er de oversvømmelsesscenarier og stormflodshændelser, der var grundlagt for planen dengang, forældede. Dengang skulle Ullerupdiget sikre, at en stormflod op til en 100 års hændelse i 2115 ikke vil strømme rundt om Kalveboddiget og ind over Tårnby Kommune.

Annonce

Scenarierne

I den nye risikoanalyse vil en 20 års hændelse i begrænset omfang oversvømme arealer langs med Ullerupdiget, syd for Frieslandsvej.  Ved en 100 års hændelse vil havvandet sprede sig langs Ullerupdiget mod Kongelundsvej i retning af Tømmerupvej. Men i takt med at digekronens højde gradvist falder mod Ullerup, vil et mindre område her blive oversvømmet med en vandstand mellem 10-20 cm. De sydligste ejendomme på Kongelundsvej risikerer at blive oversvømmet med havvand fra 10-60 cm. Og syd for diget vil Kongelundsskoven blive oversvømmet sammen med kysten langs Dragør Kommune.

Ved en 1.000 års hændelse er scenariet, at vandstanden forøges til mellem én og to meter ved Kongelundsvej og langs med Ullerupdiget, mens det mod øst, hvor digets højde aftages, vil havvand flyde mod nord op til Nøragersmindevej og Mortel Allé mod vest og Tømmerupvej mod øst. Vandstanden i størstedelen af dette område forventes at være mellem 10-40 cm.

Øst for Tømmerupvej og langs kommunegrænsen vil et areal inde ved lufthavnen blive oversvømmet med en dybde i nogle områder på op til 60-100 cm. Også Englandsvej ved kommunegrænsen forventes at blive oversvømmet, hvor der er risiko for, at havvandet ledes ned i tunellen og oversvømmer denne.

I risikoanalysen fremgår det, at området der oversvømmes, bliver udvidet ved en 100 års hændelse i 2065. Vandstanden forventes her at være mellem 60-100 cm ved Kongelundsvej og Tømmerupvej og vil falde til 10-40 cm ved Kalvebodvej og Fælledvej.

Endelig fremgår det, at en 100 års hændelse i 2115 vil udvide oversvømmelsen langs kommunegrænsen ved Kalvebodvej og Fælledvej og strække sig yderligere mod nord. Vandstanden vil nu være mellem én til to meter høj ved Kongelundsvej.

Annonce

Konlusionen

I en samlet konklusion hedder det:

- Ullerupdiget kan derfor reducere risikoen for oversvømmelse frem til en 100 års hændelse i 2115. En 100 års hændelse i 2115 vil også kunne forekomme som en nordlig stormflod, hvor arealerne der oversvømmes minder om en 100 års hændelse i 2065. Men en 1.000 års hændelse i 2115 vil skabe massive oversvømmelser i Tårnby Kommune. Havvand vil strømme over Ullerupdiget og op langs Kongelundsvej, hvor den vil blive sammensluttet af havvand fra Vestamager og fælleden. Havvandet vil nå op til kommunegrænsen ved København og vil brede sig på begge sider af Kongelundsvej til villakvarterer og haveforeninger. Ullerup og området øst for samt dele af Tømmerupvej oversvømmes. Tunnelen ved Englandsvej oversvømmes samt lufthavnens arealer oven på tunnelen. Stormfloden fra syd vil blive presset op mellem Amager og Saltholm og vil derfor også ramme kysten langs Amager Strandvej. Et område vest for Amager Strandvej og frem til Nordmarksvej og Kastruplundgade vil blive oversvømmet.  Oversvømmelsen vil være størst i den sydlige del af Kongelundsvej og vil foran diget og vest for Ullerup nå op over to meter.

Det Vestamager Pumpedigelag, der består af Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen, By & Havn, Sund & Bælt, Vejdirektoratet og Bella Center, der forstærkede kystdiget langs Vestamager, så det var gearet til en såkaldt 10.000 års hændelse. Det vil sige en stormflod af en styrke, der kun sker en gang for hver 10.000 år.

Annonce

Dragør er alene

Landdiget, der krydser Kongelundsvej, er etableret uden Dragør.

Dragør Kommune afviste for 12 år siden at koble sig på kystdiget langs Vestamager og fortsætte det langs Dragørs kyst. Dragør ønsker nu som dengang en kystsikring med et lavere beskyttelsesniveau end mod en 10.000 års hændelse, og som desuden bibeholder mange kystnære boligers udsigt over Øresund og Køge Bugt.

I 2012 forhandlede Dragør og Tårnby Kommune samt Vestamager Pumpedigelag ellers om en fælles løsning: Et landdige diagonalt på tværs af Kongelunden langs Fasanstien.

Men efter det rådgivende ingeniørfirma Niras i sensommeren 2015 konkluderede, at et dige langs Fasanstien forudsatte, at Dragørs kystdiger blev væsentligt højere end Dragør ønskede, hvis metro og Øresundsforbindelsen skulle være tilstrækkeligt beskyttet, endte det med, at pumpedigelaget vendte tilbage til den oprindelige plan om landdiget nord for Kongelunden.

Risikostyringsplan 2021

Tårnby Kommunes risikostyringsplan 2021 erstatter den første risikostyringsplan fra 2014. Planen har været i offentlig høring i seks måneder til og med 28. juli.

Risikostyringsplanen beskriver risici og redegør for omfanget af oversvømmelser ved stormflod i Tårnby Kommune.

Risikostyringsplanen er lavet med afsæt i Kystdirektoratets data om udbredelse af stormflod.

Planen opdeler Tårnby i to risikoområder: 1) Østamager, Amager Strandvej og Københavns Lufthavn. 2) Sydamager, Kongelundsvej og Tømmerupvej.

Risikoområde 1 rammes primært af stormflodshændelser fra nord, mens risikoområde 2 primært rammes af hændelser fra syd. I begge risikoområder er der analyseret seks forskellige stormflodshændelser.

Stormflod fra nord er problematiske i risikoområde 1, særligt ved hændelser i 2065 og 2115. Ullerupdiget løser op til mellemstore hændelser fra syd, men ikke ekstreme hændelser i nutiden eller i fremtiden. Ekstreme hændelser fra syd vil også påvirke Kastrup og Østamager.

Større hændelser fra nord vil have væsentlige konsekvenser for infrastruktur i form af metro, Øresundsforbindelse (motorvej og jernbane) og Københavns Lufthavn. Ekstreme hændelser fra syd vil også ramme metro, Øresundsforbindelsen og Københavns Lufthavn.

Efter høringsperioden vil svar indgå i sagsbehandlingen. Herefter skal en endelig risikostyringsplan vedtages af Bygge- og Ejendomsudvalget 21. september og af kommunalbestyrelsen 28. september.

Herefter skal miljøministeren, senest 22. december, offentliggøre en samlet risikostyringsplan for hver af de 14 risikoområder i Danmark.

Annonce
112

Har fået nok af vanvidsbilister: Politiet tager nyt våben i brug

Amager

Fredagens coronatal: 1085 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
BYLIV

Dragør Bådeværft bliver kulisse for Warner Bros.-filmoptagelser

I byen

Kvindemesse begynder at tage form: Billetsalget åbner 16. august

Alarm 112

Øresundsbroen var spærret efter uheld

Byliv

814.000 ton mad går til spilde hvert år: Spiser du "grimme" grøntsager?

Byliv

Her er øens nye gavlmaleri: - Forhåbentlig vil folk undre sig

LOKALHISTORIE

Bakspejlet: Eksplosionen der rystede Amager

BYLIV

Birk giver liv til kedelig og lang hvid væg

BYLIV

Borgmester efterlyser redskaber, der kan bremse voldsomme huslejestigninger

VEJR

DMI-varsel: Voldsomt vejr kan ramme Amager

Amager

Borgmester vil gå byggeri på Amager Fælled efter i sømmene

Byens Bedste Liv

Det bugner med bagere i hovedstadens gader

Annonce